AJA ชี้หลังปรับโครงสร้าง VDC เสร็จปัจจัยพื้นฐานแกร่งดังเดิม ภายในต.ค.นี้ได้รับชำระหนี้คืน 484 ลบ.ส่วนที่เหลือได้ครบ Q1/61

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday October 2, 2017 13:32
กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--IR network

บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี อนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้และทุนของ "เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ VDC"ดึง"เสี่ยยักษ์" พร้อมพันธมิตรใส่เงินเพิ่มทุนใน VDC ส่วนที่ AJA สละสิทธิ์ และลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจาก 60.08% เหลือ 17.67% เผยมีภาระหนี้ที่ผูกพันธ์กับ AJA จำนวน 707.35 ล้านบาท เชื่อไม่มีปัญหาโดยจะมีการนำเงินมาชำระหนี้คืนล็อตแรกวันที่ 2 ต.ค. และ 12 ต.ค. นี้รวม 484 ล้านบาท ส่วนที่เหลือชำระครบทั้งหมดในไตรมาสแรกปีหน้า "อมร มีมะโน" ยืนยัน AJA ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อพลิกผลประกอบการให้ฟื้นขึ้นมาได้โดยเร็ว

ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนของบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยปัจจุบันถือหุ้นสัดส่วน 60.08% รวมทั้งสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน "เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น"

ทั้งนี้ VDC มีภาระหนี้ผูกพันกับ AJA รวม 707.35 ล้านบาท และได้มีการหาแนวทางชำระหนี้โดยการ 1.กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นรายอื่น และ 2. จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับมาชำระหนี้ที่มีต่อบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ที่จะถึงกำหนดชำระในไตรมาสที่ 4/60

โดย VDC เพิ่มทุนจากเดิมมีทุนจดทะเบียนและชำระเต็มจำนวนแล้ว 200 ล้านบาท เป็น 680 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซื้อหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนใน VDC รวม 552 ล้านบาท ซึ่งทางผู้ถือหุ้นของ VDC ได้มีการประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างนี้แล้ว

พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างฯ ไปแล้วภายใต้ข้อตกลงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ AJA ได้ขอสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และจะมีกลุ่มผู้จองซื้อได้แก่ นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ นายวิชัย วชิรพงศ์ และนางสาวอติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์ ตกลงที่จะจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในส่วนของกลุ่มผู้จองซื้อและส่วนของ AJA ที่สละสิทธิ คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4.2 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินค่าจองซื้อไม่น้อยกว่า 483.08 ล้านบาท

จากนั้น ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 VDC จะนำเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ไปชำระหนี้จำนวน 347.70 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ และภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 จะนำเงินค่าหุ้นชำระหนี้จำนวน 136.30 ล้านบาท สำหรับภาระหนี้สินส่วนที่เหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141.04 ล้านบาท VDC ตกลงจะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน กับ บริษัทฯ ซึ่งจะกำหนดให้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จะชำระหนี้สิน และภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จะชำระหนี้ Debit Notes รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46.43 ล้านบาท ทั้งนี้การปรับโครงสร้างและการเพิ่มทุนตามเงื่อนไขครั้งนี้จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน VDC จะลดลงจากเดิม 60.08% ลดลงเหลือ 17.67%

"การปรับโครงสร้างหนี้ใน เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ VDC นั้นจะมีการเพิ่มทุนขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น แต่ AJA ได้สละสิทธิเพิ่มทุนในส่วนนี้โดยจะมีคุณวิชัย วชิรพงศ์ และผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ มาใส่เงินแทน ซึ่งทำให้บริษัทย่อยสามารถชำระคืนหนี้ AJA ทั้งหมดได้ บริษัทฯ จะได้รับชำระก้อนใหญ่ๆ 2 งวดแรกจะเข้ามาช่วงต้นเดือนตุลาคมและช่วงกลางเดือนเดียวกันนี้รวม 484 ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็จะทยอยใช้ตามสัญญา "

ขณะที่บริษัทฯ ได้มีการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ 100.81 ล้านบาท โดยหนึ่งในสาเหตุหลักมาจากจากตั้งหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 123.13 ล้านบาท ที่มาจากบริษัทย่อยคือ "เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น" พร้อมกันนี้ ตลท.ได้ปลดเครื่องหมายหยุดการซื้อขายหรือ SP หลักทรัพย์ AJA มีผลให้ในวันที่ 29 ก.ย. 2560 เป็นต้นไปนักลงทุนสามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ตามปกติ

"ธุรกิจของ AJA ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ และเราจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะสร้างผลประกอบการให้พลิกฟื้นขึ้นมาได้โดยเร็ว หลังจากปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนของ VDC เรียบร้อยแล้ว จะทำให้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิม โดยเฉพาะสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น ทำให้มีความพร้อมในการรุกขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AJA กล่าวในที่สุด


Latest Press Release

สคร. เชิญร่วมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 61 ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 10-13%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)ที่ #AAA(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))...

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 จัดโดย...

ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 เสาร์ที่ 29 ก.ย. นี้

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 พบกับฟีเจอร์ใหม่แนะนำแผนลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ หรือจะอยากเทรดหุ้น อยากรู้จัก TFEX หรืออยากออม ไม่รู้จะเริ่มยังไง...

Related Topics