กอช. เชิญสมาชิกภาคตะวันออก สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในบอร์ด กอช.

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday November 21, 2017 16:51
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--กองทุนการออมแห่งชาติ

กอช. เชิญสมาชิกภาคตะวันออก สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในบอร์ด กอช. หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ประกาศเชิญชวนผู้เป็นสมาชิก กอช. เขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ในองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้เป็นสมาชิก กอช. ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด หรือเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานใน 7 จังหวัดดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กอช. กำหนด สามารถสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกจากภาคตะวันออก ในคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ที่ปัจจุบันตำแหน่งดังกล่าวได้ว่างลงจากการที่กรรมการท่านเดิมขอลาออกเนื่องจากติดภารกิจ

การบริหารกิจการของ กอช. มีคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการบริหารกิจการกองทุน ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะกรรมการ กอช. จะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง 10 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คนในด้านกฎหมาย บัญชี การเงินและการลงทุน และด้านสวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ยังมีกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก 6 คน และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญอีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน โดยคณะกรรมการ กอช. จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน

สมาชิก กอช. ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถส่งใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก มีกำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.nsf.or.th และที่ facebook/กองทุนการออมแห่งชาติ หรือโทร.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-017-0789 ต่อ 303 ในวันทำการของ กอช. วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น.


Latest Press Release

ETC ขายไอพีโอ ไตรมาส 3

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ETC พร้อมขายไอพีโอ เข้าตลาดหุ้นฯ ชูจุดเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร แถมปีนี้โรงไฟฟ้าทุกโรงจ่ายไฟเต็มปี บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์จำกัด (มหาชน) (ETC) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบครบวงจร...

ภาพข่าว: iiG โรดโชว์ห้องค้าโนมูระ

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ iiG (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (คนซ้ายสุด) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน...

ACE รุกเดินหน้า เทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรงรวด 27 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ตไฟฟ้าเป็น 239 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ทันที มั่นใจหนุนผลงานปี 63 โตต่อเนื่อง

ACE รุกเดินหน้า เทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรงรวด 27 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ตไฟฟ้าเป็น 239 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ทันที มั่นใจหนุนผลงานปี 63 โตต่อเนื่องเงินสดเต็มกระเป๋า เร่งศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้ว อีกหลายโครงการ “ACE” บมจ. แอ๊บโซลูท...

บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบความสุขด้วยเครดิตเงินคืนให้ลูกค้าคนสำคัญ

บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบความสุขด้วยเครดิตเงินคืนให้ลูกค้าคนสำคัญ เมื่อชำระเบี้ยประกันฯด้วยบัตรเครดิต KTC บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย...

ก.ล.ต. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนใน high yield bond กรณีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (high yield bond) เพื่อช่วยเหลือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ...

Related Topics