ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น (THMUI) เริ่มซื้อขาย 23 พ.ย. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 22, 2017 16:45
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดจำหน่ายลวดสลิง และอุปกรณ์ยกหิ้วคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 23 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 867 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "THMUI"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับยกหิ้วที่มีคุณภาพรายใหญ่ในประเทศไทย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "THMUI" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

THMUI ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายลวดสลิง สลิงผ้าใบ โซ่ และอุปกรณ์ยกหิ้วคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำจากหลากหลายประเทศ ภายใต้แบรนด์ อาทิ คิสไวร์ (Kiswire), ไบรดอน (Bridon), อูช่า (Usha) และครอสบี้ (Crosby) รวมทั้งมีบริการทดสอบแรงดึง ติดตั้งเครนและเปลี่ยนลวดสลิง มีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง แนะนำการใช้งาน และตรวจสอบสภาพเครนและลวดสลิง โดยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมท่าเรือ และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

THMUI มีทุนชำระแล้ว 170 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 242.93 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 97.07 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 2.55 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 247.53 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 867 ล้านบาท มี บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายทชากร ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น (THMUI) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วรายใหญ่ในประเทศไทย เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 19 ปี เน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก สามารถนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และกลุ่มท่าเรือ เป็นต้น การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ชำระคืนตั๋วแลกเงิน (BE) ซื้อเครื่องทดสอบแรงดึง และก่อสร้างโกดังสินค้า

THMUI มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายวีระพล ลีลาประชากุล ถือหุ้น 51.61% นางละออ ลีลาประชากุล ถือหุ้น 11.43% นางตวงหงส์ ลีลาประชากุล ถือหุ้น 2.86% และนางวิไล ปิ่นเกรียงไกร ถือหุ้น 2.86% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 23.18 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 4ไตรมาสล่าสุด (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับ 38.43 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.thaimui.net และที่เว็บไซต์ www.set.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics