ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น (THMUI) เริ่มซื้อขาย 23 พ.ย. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 22, 2017 16:45
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดจำหน่ายลวดสลิง และอุปกรณ์ยกหิ้วคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 23 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 867 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "THMUI"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับยกหิ้วที่มีคุณภาพรายใหญ่ในประเทศไทย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "THMUI" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

THMUI ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายลวดสลิง สลิงผ้าใบ โซ่ และอุปกรณ์ยกหิ้วคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำจากหลากหลายประเทศ ภายใต้แบรนด์ อาทิ คิสไวร์ (Kiswire), ไบรดอน (Bridon), อูช่า (Usha) และครอสบี้ (Crosby) รวมทั้งมีบริการทดสอบแรงดึง ติดตั้งเครนและเปลี่ยนลวดสลิง มีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง แนะนำการใช้งาน และตรวจสอบสภาพเครนและลวดสลิง โดยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมท่าเรือ และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

THMUI มีทุนชำระแล้ว 170 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 242.93 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 97.07 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 2.55 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 247.53 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 867 ล้านบาท มี บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายทชากร ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น (THMUI) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วรายใหญ่ในประเทศไทย เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 19 ปี เน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก สามารถนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และกลุ่มท่าเรือ เป็นต้น การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ชำระคืนตั๋วแลกเงิน (BE) ซื้อเครื่องทดสอบแรงดึง และก่อสร้างโกดังสินค้า

THMUI มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายวีระพล ลีลาประชากุล ถือหุ้น 51.61% นางละออ ลีลาประชากุล ถือหุ้น 11.43% นางตวงหงส์ ลีลาประชากุล ถือหุ้น 2.86% และนางวิไล ปิ่นเกรียงไกร ถือหุ้น 2.86% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 23.18 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 4ไตรมาสล่าสุด (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับ 38.43 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.thaimui.net และที่เว็บไซต์ www.set.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: UOB ดึงวิทยากรระดับโลก มอบประสบการณ์ที่แตกต่างแก่ลูกค้า #ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง#

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด มอบประสบการณ์แตกต่างแก่ลูกค้ายูโอบีพรีวิเลจ แบงก์กิ้ง และยูโอบี เวลธ์แบงก์กิ้ง ด้วยการจัดสัมมนาสุดเอ็กซ์คูลซีพภายใต้หัวข้อ 7...

Krungsri Biz Online App จัดการทุกเรื่องการเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจในแอปเดียว

กรุงศรีเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ Krungsri Biz Online App ที่ช่วยจัดการทุกเรื่องการเงินของผู้ประกอบการ SME และคนทำธุรกิจในแอปเดียว ง่าย สะดวก และปลอดภัย เพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์การแข่งขันในปัจจุบัน นายฐากร...

EXIM BANK สนับสนุนบางกอกแอร์เวย์สซื้อเครื่องบินโดยสารรองรับการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชีย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM...

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชูกองทุนเฮลท์แคร์ SCBGHC-SCBRMGHCผลงานเด่นมองหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ทั่วโลกน่าสนใจลงทุนในระยะยาว

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวนสูง...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จัดงานแถลงข่าว แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยโค้งสุดท้ายปี 2561

ด้วยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จะจัดงานแถลงข่าว "แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยโค้งสุดท้ายปี 2561" โดยมี ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้แถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8...

Related Topics