ซีไอเอ็มบีได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสาขาในฟิลิปปินส์ เติมเต็มเครือข่ายครบทุกประเทศในอาเซียน เพิ่มความแข็งแกร่งในการส่งมอบบริการให้ลูกค้า

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 22, 2017 13:25
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

รายงานข่าวจากกลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ให้เปิดทำการสาขาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าจะเปิดทำการสาขาแรกเต็มรูปแบบได้ภายในไตรมาส 4 ปีหน้า

หลังจากเปิดเสรีภาคการธนาคารในปี 2557 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ถือเป็นกลุ่มธนาคารสัญชาติมาเลเซียแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ให้ดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณรัฐที่ 10641 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์ โดยจัดตั้งสาขาที่ซีไอเอ็มบีถือหุ้นเต็มร้อยและสามารถดำเนินธุรกิจธนาคารได้เต็มรูปแบบ

เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าวว่า กลุ่มซีไอเอ็มบีรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางประเทศฟิลิปปินส์ให้เข้าดำเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์ ซึ่งจะส่งผลให้ซีไอเอ็มบีมีเครือข่ายครบทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ถือเป็นการขับเคลื่อนให้ซีไอเอ็มบีก้าวขึ้นเป็นธนาคารอาเซียนชั้นนำที่ให้บริการครบวงจร และเพิ่มระดับความสามารถในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย

"มีโอกาสทางธุรกิจมากมายในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงต่อเนื่อง มีความน่าสนใจด้านประชากรศาสตร์ มีการดำเนินธุรกิจธนาคารยังไม่มากนัก และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มซีไอเอ็มบีใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิตอลจากประเทศทั่วทั้งภูมิภาคได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นอกเหนือจากการประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ภายในแต่ละประเทศ" เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบีจะมีเครือข่ายครบทุกประเทศในอาเซียนได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา บรูไน เวียดนาม เมียนมา ลาว และฟิลิปปินส์ นอกจากอาเซียน ซีไอเอ็มบี ยังมีเครือข่ายและตลาดในจีน ฮ่องกง อินเดีย ศรีลังกา เกาหลี สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอีกด้วย


Latest Press Release

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/18

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/18 เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO 21-27 พฤศจิกายน 2561 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/18 (B-Fixterm 6/18) อายุประมาณ 6...

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

Related Topics