บลจ.ไทยพาณิชย์ เดินหน้าแปลงสภาพ CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ต้นธ.ค.นี้ กำหนดปิดสมุดทะเบียนฯ รับสิทธิ์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 30 พ.ย.นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 22, 2017 14:29
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--พีอาร์ดีดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNRF) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ว่า นอกเหนือจากการโอนทรัพย์สินและภาระหนี้สินมูลค่ากว่า30,000 ล้านบาท ของกองทุนรวม CPNRF ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT แล้ว ยังมีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช และโรงแรมฮิลตันพัทยามูลค่า 11,908 ล้านบาท โดยเงินลงทุนเพิ่มเติมทั้งหมดจะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จต้นเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันสุดท้ายที่หน่วยลงทุน CPNRF จะทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในอัตรา 1 หน่วยลงทุนต่อ 1 หน่วยทรัสต์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งวันหยุดทำการซื้อขาย (SP) ของหน่วยลงทุน CPNRF ตั้งแต่วันที่ 27พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยลงทุน CPNRF จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และในวันเดียวกันนั้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

"เมื่อการแปลงสภาพและลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้แล้วเสร็จ จะส่งผลให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ประเภทรีเทลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 43,000 ล้านบาท ที่ลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี 5 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่และพัทยา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าที่สำคัญภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงในกลุ่มบริษัท CPN อีกทั้งด้วยความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงสร้างของ CPNREIT จะทำให้กองทรัสต์ CPNREIT มีความน่าสนใจต่อนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จะทำหน้าที่ทรัสตี

นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯ ยังมีแนวนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวทางที่กองทุนรวม CPNRF ได้ตั้งไว้และถือปฏิบัติมาตลอดคือ ขยายการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพดีอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตและมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วย" นายสมิทธ์กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กองทุนรวม CPNRF มีการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 4 ทำเล คือ พระราม 2 พระราม 3 ปิ่นเกล้า และ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยที่ผ่านมาได้มีจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตรา 12.3940 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2549) โดยมีราคาปิดตลาด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ 22.00 บาทต่อหน่วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics