ไทยพาณิชย์จัดงาน IT Security Awareness Day ยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday December 22, 2017 11:22
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ยกระดับวัฒนธรรมองค์กรในยุค Internet of Things (IoT) จัดงาน IT Security Awareness Day สร้างความตื่นตัวด้านความปลอดภัยของข้อมูลตนเองและองค์กร และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พร้อมจัดการประกวด "Cyber Security ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber" ดึงเยาวชนร่วมโชว์ไอเดียชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท

นายวรพล วทัญญุตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Technology Security&Risk และTechnology Architecture ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารได้จัดงาน IT Security Awareness Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไปให้รู้เท่าทันภัยทาง Cyber ซึ่งปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ได้ก้าวสู่การเป็นไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง ทั้งการเปิดตัว SCB EASY เพื่อเป็นผู้นำโมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผู้ใช้ในอนาคต ซึ่งภายใต้ยุค Internet of Things นั้น สิ่งที่ธนาคารมิอาจมองข้ามได้ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง cyber security เพราะหากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง และองค์กร สิ่งที่จะตามมาคือความกังวลในการใช้บริการดิจิทัลแบงก์กิ้งของลูกค้า ดังนั้นธนาคารจึงพัฒนาหลักสูตร e-learning การทำ Phishing Test รวมถึงเชิญชวนให้พนักงานส่งภาพถ่ายประกวดภายใต้โครงการ "One Shot Not Safe" เพื่อมุ่งหวังที่จะให้พนักงานลดความเสี่ยงจากการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้พนักงานมีความตื่นตัวในเรื่อง cyber security และตระหนักความปลอดภัยในการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต

ธนาคารยังเล็งเห็นว่าการจะสร้างการรับรู้เรื่อง Cyber Security ควรจะส่งต่อยังบุคคลภายนอก และกลุ่มนักศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ควรตระหนักในเรื่องนี้อย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มที่ใช้ social network จำนวนมาก และเป็นกลุ่มที่ทำความเข้าใจในเรื่อง Cyber security ได้รวดเร็ว ธนาคารจึงเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "Cyber Security ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber" ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง รวมถึงการถูกล่อลวงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และป้องกันการรั่วไหวของข้อมูล

ธนาคารเชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมส่งผลงานตั้งแต่กลางปี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวด แบ่งเป็น โปสเตอร์ 175 ผลงาน และคลิปวิดีโอ 30 ผลงาน ซึ่งธนาคารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งของธนาคารเองและจากข้างนอกร่วมเป็นกรรมการตัดสิน จนได้ผู้ชนะรางวัลสองประเภท ดังนี้

ผู้ชนะรางวัลประเภทโปสเตอร์มีทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่
1.น.ส. ศุภิสรา รุ่งศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

2.น.ส. ระวินันท์ ยิ้มแก้ว นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

3.น.ส. ณกมล เตชะพูนผล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.น.ส. ชัญญานุช พรมวาสน์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ชนะรางวัลประเภทคลิปวิดีโอมีทั้งสิ้น 4 ทีม ได้แก่
1.ทีมเล่าก๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.ทีม Panklong มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
3.ทีมยันหว่างฟิล์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
4.ทีมข้าวเช้าหกโมงเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

โดยประกาศผลรางวัลในงาน IT Security Awareness Day ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เพื่อการป้องกันและรู้เท่าทันภัยคุกคามทาง Cyber อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้ที่ http://www.scb.co.th/cybershield


Latest Press Release

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการเร่งรัดการลงทุนพร้อมหนุนผู้ประกอบการเร่งพัฒนาทักษะบุคลากรและตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน รองรับการย้ายฐานและกระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 อีก 5 ปี พร้อมสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะบุคลากร...

บอร์ดบีไอไอไฟเขียว 4 โครงการใหญ่มูลค่าลงทุนกว่า 28,000 ล้านบาท

บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบอนุมัติส่งเสริม 4 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 28,000 ล้านบาท ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทย สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)...

ข่าวสั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนรับฟังการดำเนินธุรกิจยั่งยืน 2 ต.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 หัวข้อ "ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร" และ เสวนา "สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมทั่วองค์กร...

#ฟินันเซีย เปิดตัวบริการ #Wealth Management พร้อมตั้งเป้ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ 7,000 ล้านบาท

นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดตัวการบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบวงจร หรือ 'Wealth Management' เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนให้แก่ลูกค้ากลุ่ม 'High Net...

MTS รุกตลาดทองคำจีน เชื่อมเส้นทางสายไหม ต่อยอดธุรกิจในตลาดเอเชีย

MTS รุกตลาดทองคำจีน ได้สิทธิเป็นผู้ค้าทองคำรายใหญ่ของไทยที่สามารถซื้อขายทองคำในตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้ (SGE) เชื่อมตลาดทองคำไทยเข้าสู่เส้นทางสายไหมยุคใหม่ พร้อมต่อยอดธุรกิจการลงทุนครบวงจรในตลาดเอเชีย...

Related Topics