ไทยพาณิชย์จัดงาน IT Security Awareness Day ยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday December 22, 2017 11:22
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ยกระดับวัฒนธรรมองค์กรในยุค Internet of Things (IoT) จัดงาน IT Security Awareness Day สร้างความตื่นตัวด้านความปลอดภัยของข้อมูลตนเองและองค์กร และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พร้อมจัดการประกวด "Cyber Security ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber" ดึงเยาวชนร่วมโชว์ไอเดียชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท

นายวรพล วทัญญุตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Technology Security&Risk และTechnology Architecture ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารได้จัดงาน IT Security Awareness Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไปให้รู้เท่าทันภัยทาง Cyber ซึ่งปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ได้ก้าวสู่การเป็นไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง ทั้งการเปิดตัว SCB EASY เพื่อเป็นผู้นำโมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผู้ใช้ในอนาคต ซึ่งภายใต้ยุค Internet of Things นั้น สิ่งที่ธนาคารมิอาจมองข้ามได้ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง cyber security เพราะหากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง และองค์กร สิ่งที่จะตามมาคือความกังวลในการใช้บริการดิจิทัลแบงก์กิ้งของลูกค้า ดังนั้นธนาคารจึงพัฒนาหลักสูตร e-learning การทำ Phishing Test รวมถึงเชิญชวนให้พนักงานส่งภาพถ่ายประกวดภายใต้โครงการ "One Shot Not Safe" เพื่อมุ่งหวังที่จะให้พนักงานลดความเสี่ยงจากการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้พนักงานมีความตื่นตัวในเรื่อง cyber security และตระหนักความปลอดภัยในการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต

ธนาคารยังเล็งเห็นว่าการจะสร้างการรับรู้เรื่อง Cyber Security ควรจะส่งต่อยังบุคคลภายนอก และกลุ่มนักศึกษา ซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ควรตระหนักในเรื่องนี้อย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มที่ใช้ social network จำนวนมาก และเป็นกลุ่มที่ทำความเข้าใจในเรื่อง Cyber security ได้รวดเร็ว ธนาคารจึงเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "Cyber Security ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber" ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลตนเอง รวมถึงการถูกล่อลวงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และป้องกันการรั่วไหวของข้อมูล

ธนาคารเชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมส่งผลงานตั้งแต่กลางปี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวด แบ่งเป็น โปสเตอร์ 175 ผลงาน และคลิปวิดีโอ 30 ผลงาน ซึ่งธนาคารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งของธนาคารเองและจากข้างนอกร่วมเป็นกรรมการตัดสิน จนได้ผู้ชนะรางวัลสองประเภท ดังนี้

ผู้ชนะรางวัลประเภทโปสเตอร์มีทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่
1.น.ส. ศุภิสรา รุ่งศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

2.น.ส. ระวินันท์ ยิ้มแก้ว นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

3.น.ส. ณกมล เตชะพูนผล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.น.ส. ชัญญานุช พรมวาสน์ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ชนะรางวัลประเภทคลิปวิดีโอมีทั้งสิ้น 4 ทีม ได้แก่
1.ทีมเล่าก๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.ทีม Panklong มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
3.ทีมยันหว่างฟิล์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
4.ทีมข้าวเช้าหกโมงเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

โดยประกาศผลรางวัลในงาน IT Security Awareness Day ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เพื่อการป้องกันและรู้เท่าทันภัยคุกคามทาง Cyber อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารได้ที่ http://www.scb.co.th/cybershield


Latest Press Release

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.2กองทุนชู1ปียิลด์2.00%

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 213 ( KTFF213) อายุโครงการ...

ภาพข่าว: ทีมผู้บริหาร KTAM แถลงผลงานปี 61

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM (ที่ 3 จากขวา) นำทีมผู้บริหาร แถลงผลประกอบการประจำปี 2561 และแผนธุรกิจ ปี 2562 ต่อสื่อมวลชน โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) อยู่ที่...

ภาพข่าว: ธนชาต เล็งเจาะลูกค้าเที่ยวต่างประเทศยอดฮิตเสนอเรทแลกเปลี่ยนเงินสุดพิเศษ 8 สกุล

นายนพดล ประทีปรัตนะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการค้าผลิตภัณฑ์ตลาดการเงิน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เชิญชวนคนไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศยอดฮิตใช้บริการแลกเงินกับธนาคารธนชาต ด้วยข้อเสนออัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษ 8 สกุลเงิน ได้แก่ เงินเยนญี่ปุ่น...

ภาพข่าว: EVER อนาคตสดใส..แบงก์พร้อมปล่อยกู้ โพลิแทน

คุณสวิจักร์ โลจายะ (ที่ 5 จากซ้าย ) ประธานกรรมการ และทีมผู้บริหาร บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (EVER) ให้การต้อนรับ MR.KELVIN YOONG TAO FOO (ที่ 6 จากขวา ) และทีมพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562...

บลจ.ทิสโก้ เสิร์ฟกองทุนเปิด TW-E70 ลงทุนหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 70% ชูจุดเด่นใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริหารความเสี่ยง

บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทุนเปิด TW-E70 ชูจุดเด่นใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง รักษาสถานะลงทุนในหุ้นสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของ NAV เสี่ยงน้อยกว่ากองทุนที่ลงในหุ้นอย่างเดียว เปิด IPO 24-31...

Related Topics