กสิกรไทยจับมือพันธมิตร หนุนเอสเอ็มอีค้าปลีกจัดการธุรกิจแบบ Omni Channel

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 24, 2018 15:21
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--ธนาคารกสิกรไทย

กสิกรไทย จับมือ ETDA Google (ประเทศไทย) และ LINE@ จัดโครงการ K SME Good to Great หนุนธุรกิจค้าปลีก ให้จัดการธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel รับกระแสอีคอมเมิร์ซเติบโต อัพความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พร้อมโอกาสรับเงินรางวัล 100,000 บาท ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ www.ksmegoodtogreat.com

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมการชอปปิ้งออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เอสเอ็มอีที่ค้าขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียวประสบปัญหายอดขายและจำนวนลูกค้าที่ลดลง จึงเริ่มหันมาใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แต่การขายของผ่านออนไลน์ก็มีการแข่งขันสูง รวมถึงมีความยากในการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งการจัดการข้อมูล การบริหารสต๊อก ช่องทางการชำระเงิน และการสื่อสารกับผู้บริโภค

ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการธุรกิจมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน K PLUS SHOP โซลูชั่นทางการเงินที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีรับเงินในการขายออนไลน์ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และการเชื่อมต่อกับพันธมิตร เช่น ระบบบัญชี โลจิสติกส์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการ K SME Good to Great นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารตั้งใจทำขึ้น เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้

ด้วยเหตุนี้ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บริษัท Google (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท LINE ประเทศไทย จัดโครงการ K SME Good to Great ธุรกิจค้าปลีก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจค้าปลีกสามารถบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ หรือ Omni Channel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สำหรับรายละเอียดโครงการจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.งานสัมมนา "ค้าปลีกยุคใหม่ ปรับอย่างไรให้อยู่รอด" ให้ความรู้เรื่องเทรนด์ธุรกิจค้าปลีกและกลยุทธ์การปรับตัว รวมถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการธุรกิจ 2. การอบรมเชิงลึก 5 วัน กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยคัดเลือกผู้สมัครเพียง 50 รายเท่านั้นเพื่อเข้าร่วมการอบรม และ 3. การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวในการทำตลาดออนไลน์ สำหรับ 5 ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลรายละ 100,000 บาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์ โดยธนาคารหวังว่าโครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการค้าปลีกไทยให้สามารถปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่การเป็นค้าปลีกยุคใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี ETDA ได้มีการจัดทำผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปีละครั้ง โดยคาดการณ์มูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2560 เติบโตเพิ่มขึ้น 9.86% ซึ่งมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2C ของไทยปี 2560 สูงถึง 7.03 แสนล้านบาท โดยคาดว่าเพิ่มขึ้น 37.91% และมูลค่าอีคอมเมิร์ซ B2C ของไทยจะเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียน ซึ่งจากการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทยก็ขึ้นมาติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นว่าคนไทยยอมรับการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ETDA ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซอยู่หลายโครงการ ซึ่งโครงการ K SME Good to Great ธุรกิจค้าปลีก ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ ETDA ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นางสาวณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช Industry Manager บริษัท Google (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้บริโภคไทยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการไปในทิศทางที่พึ่งพาดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล ไปจนถึงการซื้อสินค้า ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้ โดยการขยายการเข้าหาลูกค้าบนโลกออนไลน์ และฉวยโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้น ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมอาจมีข้อจำกัดในการรับรู้ถึงวิธีการซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปในยุค 4.0 และ ทักษะในการทำการตลาดดิจิทัล เช่น การทำเว็บไซต์ ซึ่งเปรียบได้กับการสร้างหน้าร้านของตัวเองบนออนไลน์ หรือการวัดผลทางธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล โครงการ K SME Good to Great นี้ เป็นโครงการที่มุ่งสร้างพื้นฐานความเข้าใจ และทักษะเชิงดิจิทัลให้กับธุรกิจค้าปลีกที่น่าสนใจ ธนาคารกสิกรไทยได้ออกแบบคอร์สให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายธุรกิจผ่านดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นการสร้างทักษะที่สำคัญให้กับธุรกิจค้าปลีกในการปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0

นางสาวสกุลรัตน์ ตันยงศิริ หัวหน้าธุรกิจ LINE@ บริษัท LINE ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทยเติบโตประมาณ 9-14% ของทุกปี แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มเข้าใจและกำลังปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกออนไลน์แบบเต็มตัว ผู้บริโภคในปัจจุบันกล้าสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์แบบไม่กังวลอย่างแต่ก่อน ซึ่งผู้ประกอบการต้องสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง และต้องรู้ว่าลูกค้าของเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหน ควรสื่อสารอย่างไร ใช้ภาษาแบบไหน หรือช่วงเวลาใดถึงจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ซึ่งปัญหาหลักหรืออุปสรรคหลักๆ ของผู้ประกอบการที่ศึกษามามี 3 อย่าง คือ 1.การปิดรับสิ่งใหม่ ผู้ประกอบการยังมีบางส่วนที่ยังคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆ ที่ทำอยู่ ไม่เปิดรับหรือไม่กล้าที่จะเริ่มสิ่งใหม่ 2.ปรับตัวได้ช้า เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ว่าต้องทำอย่างไร 3.มีต้นทุนที่ค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้กิจการไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ หรือต้องหยุดกิจการลง

โครงการ K SME Good to Great นอกจากผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่แล้ว ยังมีเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัวขึ้น อาทิ POSvision, Sellsuki, Zort และ Shippop ที่จะช่วยตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันของผู้ประกอบการ ซึ่งคาดหวังว่าผู้ประกอบการจะสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจค้าปลีกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ www.ksmegoodtogreat.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K BIZ Contact Center โทร. 02 888 8822


Latest Press Release

ภาพข่าว: TSI Insurance จับมือ Ideanomics และ GT Group พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านประกันภัย

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดและรับประกันภัย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ มร.อัลเฟรด พัวร์...

บลจ.วรรณ เปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM)

บลจ.วรรณ จับตลาดธุรกิจหุ้น E-Commerce ต่างประเทศ เติบโตเฉลี่ยปีละ 17% ตามความนิยมผู้บริโภคในโลกออนไลน์ พร้อมเสนอขาย กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM) เน้นลงทุนผ่าน Amplify Online Retail ETF และใช้กลยุทธ์ Stock Selection...

TM ส่งซิกรักษาอัตรากำไรขั้นต้น 42.04%

"เทคโนเมดิคัล" ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงปีก่อน 42.04% แย้มรับผลบวกประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้อายุ พร้อมเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศอีก 2 ราย นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า...

Aspen : การอบรม Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (โคราช)

บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นและข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศไทย จะจัดการอบรม "Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (โคราช)" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง IT Learning Center ชั้น 1...

อาร์เอส ขยายฐานรุก Big Data จับมือพันธมิตร ทีวีดิจิตอล ดันธุรกิจ MPC โตทำนิวไฮ

หลังจาก "อาร์เอส" ประกาศทำนิวไฮธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (MPC) สำเร็จ ก็เดินเกมส์รุกด้วยการขยายฐาน Big Database โดยประกาศจับมือพันธมิตรทีวีดิจิตอล ขยายช่องทางขายสินค้าเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของสินค้าและบริการในเครืออาร์เอสฯ ประเดิมจับมือ...

Related Topics