ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ระบบงานโบรคเกอร์ให้ชัดเจน และใช้งานสะดวก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday May 11, 2018 11:22
กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวคิดการปรับปรุงข้อกำหนดเรื่องระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเน้นกำหนดเป็นหลักการ (principle-based) มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และรายใหม่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศที่เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานและการให้บริการของธุรกิจตัวกลาง ทั้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มารวมไว้ในฉบับเดียว รวมถึงปรับปรุงให้เหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิม ครอบคลุมหลายเรื่อง อาทิ ระบบงานที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและความพร้อมบุคลากร ระบบการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมประกาศหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกัน นำมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสะดวก เช่น ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการดำรงเงินกองทุน/ฐานะการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยินดีรับความเห็นเพิ่มเติมที่อาจยังเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจ เพื่อจะมาประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนต่อไป โดยการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1525315112hearing_17_2561.pdf ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail piyatit@sec.or.th หรือarchinee@sec.or.th จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561


Latest Press Release

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ จำนวน 2 ตัว

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ จำนวน 2 ตัว เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ทั้งหมด เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 26 เมษายน 2562 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42...

ภาพข่าว: SYS คว้า Golden Award

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ คว้ารางวัลชนะเลิศ "Golden Award" ประเภท Support QCC Prize ในการประกวด "Thailand Quality Prize 2019" จากผลงานของพนักงานส่วนซ่อมบำรุง 1 ฝ่ายวิศวกรรม โดยได้เลือกปัญหา HMD Edger Side Guide...

กอช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ 7 จังหวัด ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่...

ผู้ถือหุ้น EA อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ผู้บริหารมั่นใจปีนี้รายได้-กำไรทุบสถิติสูงสุด อานิสงส์กำลังผลิตไฟฟ้ารวมแตะ 664 MW

ผู้ถือหุ้นEA โหวตอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมลงมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เตรียมรับทรัพย์ 24 พ.ค.นี้ ด้าน"อมร ทรัพย์ทวีกุล"รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจปีนี้รายได้และกำไรทุบสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง...

บีโอไอ ร่วมดึงการลงทุนจากจีน ระหว่างการประชุมบีอาร์เอฟ ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมจัดกิจกรรม Business Networking Dinner หารือกับบริษัทจีนรายใหญ่ 14 ราย ในช่วงเดียวกับการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ( Belt and Road Forum of International Cooperation ) (BRF)...

Related Topics