ก.ล.ต. เตรียมใช้เกณฑ์เปิดเผยข้อมูลกองทรัสต์แนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday May 11, 2018 11:23
กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ มีหน้าที่รายงานการถือหน่วยทรัสต์ ในแนวทางเดียวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างเพียงพอ

ปัจจุบันกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infra trust) เป็นเพียงกองทรัพย์สินที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล โดยในทางปฏิบัติผู้จัดการกองทรัสต์จะทำหน้าที่จัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ดี กองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะให้กองทรัสต์เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนในกองทรัสต์มีข้อมูลที่เพียงพอ โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ทำหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และหากผู้จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก็จะมีความรับผิดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ข้อมูลการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหน่วยทรัสต์ของกรรมการ ผู้บริหาร ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ จะมีส่วนช่วยให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลติดตามความเคลื่อนไหวการถือครองหน่วยทรัสต์และเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับส่วนได้เสียของบุคคลวงในได้ดีขึ้น ก.ล.ต. จึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหน่วย REIT และ infra trust ตามมาตรา 59 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการจัดทำและรายงานที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนด้วย

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1525244017hearing_15_2561.pdf ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail niti@sec.or.th หรือchatchan@sec.or.th หรือ wannasa@sec.or.th จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561


Latest Press Release

โจทย์เร่งด่วนของรัฐบาลชุดใหม่ ... มุ่งหน้าเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป

ความร้อนแรงของสงครามการค้าที่มีทีท่าจะลากยาวต่อเนื่องไปตลอดปี แม้จะไม่ส่งผลต่อไทยโดยตรงแต่ได้ทยอยปรากฎผลผ่านช่องทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนของโลก จนกระทั่งการส่งออกของไทยอ่อนแรงโดยล่าสุดในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกของไทยยังคงหดตัวร้อยละ 1.86 (YoY)...

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมพบปะนักลงทุนในงาน Opportunity Day โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปีงบประมาณ 2562 พร้อมอัพเดทแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT (ชื่อเดิม "ไทคอน") ผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร นำโดย นายโสภณ ราชรักษา (กลาง) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ราคาลดลง จากราคาหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 534 บาท เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการยังคงทรงตัว ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม...

#หยวนต้า จัดโปรฯ ทำเรื่องเงิน...ให้เป็นเรื่องง่าย...เมื่อลงทุนกับ Yuanta: Easy Smart Goal

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับทางเลือกใหม่ของนักลงทุนสายเวลธ์ที่ต้องการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย เมื่อลงทุนกับบริการใหม่ Alpha Wealth ภายใต้"Yuanta Wealth : Easy Smart Goal" โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์...

สินเชื่อสุทธิ เม.ย. 2562 ขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แม้สินเชื่อบ้านเริ่มชะลอลง หลังใช้มาตรการ LTV

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ สินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน เม.ย. 2562...

Related Topics