TSI Insurance แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง เดินหน้าสร้างองค์กรแข็งแกร่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday May 22, 2018 16:01
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--พีอาร์ดีดี

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ประกาศแต่งตั้งนายสันติ ปิยะทัต กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) และนายธีรพล คำผา กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

โดยนายสันติ ปิยะทัต ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา International & Comparative Law จาก Chicago-Kent College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 25 ปี โดยปัจจุบันเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนายสันติ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ TSI Insuranceเดือนสิงหาคม ปี 2560 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (CEO)

ด้านนายธีรพล คำผา ปัจจุบันอายุ 51 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการเป็นที่ปรึกษาการเงิน การปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์โครงการ การบริหารความเสี่ยงและการค้าระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี โดยที่ผ่านมาล่าสุดได้ร่วมงานกับบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรับผิดชอบด้านการเงินบริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อนจะมาร่วมงานกับ TSI Insurance ในปี 2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)


Latest Press Release

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินลูกค้า

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนางสาวปัญจภัทร สุขโข ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์...

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) เริ่มซื้อขาย 24 ต.ค. นี้

บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 24 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,679 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TIGER" นายประพันธ์ เจริญประวัติ...

กลุ่มซีไอเอ็มบีแต่งตั้งดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี

กลุ่มซีไอเอ็มบีรายงานข่าวว่า Bank Negara Malaysia หรือธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซียได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี มีผลวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด...

ซีลิค (SELIC) เข้าซื้อกิจการกลุ่มPMC100% มูลค่ากว่า1พันลบ. หวัง synergy เสริมฐานลูกค้า หนุนรายได้-กำไรเพิ่ม

บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC เข้าซื้อกิจการกลุ่ม PMC100% มูลค่ากว่า 1 พันลบ. หวัง synergy เสริมทัพขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ด้าน "คุณเอก สุวัฒนพิมพ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

ภาพข่าว: ออมสิน ร่วมพัฒนาระบบ O2O E-Commerce Platform O2O-Village Grocery sponsored by GSB

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าว "E-Village Grocery sponsored by GSB" สำหรับ "O2O-Village Grocery sponsored by GSB" คือ O2O E-Commerce Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรในการช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้าชุมชนหรือโชห่วย...

Related Topics