TSI Insurance แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง เดินหน้าสร้างองค์กรแข็งแกร่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday May 22, 2018 16:01
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--พีอาร์ดีดี

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ประกาศแต่งตั้งนายสันติ ปิยะทัต กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) และนายธีรพล คำผา กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

โดยนายสันติ ปิยะทัต ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา International & Comparative Law จาก Chicago-Kent College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 25 ปี โดยปัจจุบันเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนายสันติ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ TSI Insuranceเดือนสิงหาคม ปี 2560 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (CEO)

ด้านนายธีรพล คำผา ปัจจุบันอายุ 51 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการเป็นที่ปรึกษาการเงิน การปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์โครงการ การบริหารความเสี่ยงและการค้าระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี โดยที่ผ่านมาล่าสุดได้ร่วมงานกับบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรับผิดชอบด้านการเงินบริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อนจะมาร่วมงานกับ TSI Insurance ในปี 2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)


Latest Press Release

ภาพข่าว: TSI Insurance จัดประชุมผู้ถือหุ้น จับมือ GT Group มุ่งหน้าสู่ InsurTech

นายธนพล บุญวรุตม์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ และนายเปาโหลว จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562...

RILL มทร.ธัญบุรี พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเปิดรับ Credits Bank

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงนวัตกรรม RILL (RMUTT INNOVATIVE LIFELONG LEARNING) เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เรียนได้ทุกช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non...

อบต. ป่ายุบใน - ปตท. VISTEC เอเลแก้นท์ฟาร์ม ผนึกพลังสร้างก๊าซชุมชนจากมูลสุกร ปั้นสู่ต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมแบบยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดการและใช้ประโยชน์ของพลังงานอย่างครบวงจรในระดับชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน คาดใช้ก๊าซชีวภาพกำลังส่ง 3 กิโลเมตร...

ภาพข่าว: เครดิตบูโรร่วมให้ความรู้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินฯ

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมเรื่อง "สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและผลกระทบต่อเสถียรภาพการเงิน"...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ #AA+ (tha)

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY...

Related Topics