ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ 2 ดัชนีใหม่ SETCLMV และ SETTHSI เพื่อการลงทุนหุ้นยั่งยืนและ CLMV เริ่มเผยแพร่ 2 ก.ค. 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday June 15, 2018 12:44
กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ 2 ดัชนีใหม่ ดัชนี SET THSI (SETTHSI) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และดัชนี SET CLMV Exposure (SETCLMV) เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นไทยที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 2ก.ค. 2561

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนีใหม่ขึ้นสองดัชนี ดัชนีแรก คือ ดัชนี SETTHSI ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และคัดเลือกมาจากหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment List (THSI list) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนดัชนีที่สอง คือ ดัชนี SETCLMV ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณมาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMVประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง

"ปัจจุบันการลงทุนในหุ้นยั่งยืนและการลงทุนใน CLMV นั้น เป็นแนวคิดการลงทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยและมีข้อมูลในการลงทุนตามแนวคิดดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนให้มีการนำดัชนีไปใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวม (Mutual Fund) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน"

ดร. รินใจ กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นนั้น ดัชนี SETTHSI จะพิจารณาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI List) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศในปีล่าสุด และนำมาคัดกรองให้มีขนาดและสภาพคล่องตามที่กำหนด ในขณะที่ดัชนี SETCLMV นั้นจะพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ในแต่ละปีจากกลุ่มประเทศ CLMV มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม หรือขั้นต่ำ 100 ล้านบาท อีกทั้งยังพิจารณาขนาดและสภาพคล่อง ซึ่งในส่วนนี้ ทั้งสองดัชนีใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน กล่าวคือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องโดยมี Turnover ratio อย่างน้อยเท่ากับ 0.5% ตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะถูกนำมาคำนวนในดัชนีทั้งสองโดยไม่จำกัดจำนวน โดยตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีทั้งสองในวันที่ 18 มิ.ย. 2561 และเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ก.ค. 2561 ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/SETCLMV และ www.set.or.th/SETTHSI


Latest Press Release

Gossip News: ผถห.NDR อย่าลืม!!! ไปใช้สิทธิ์โหวตปันผล 29 มี.ค.นี้

ปุกาดๆ หลังจากบอร์ดบมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR ไฟเขียวปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่ายปันผล26 เมษายน 2562 ...งานนี้ผู้ถือหุ้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์โหวต ในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์คว้ารางวัล Digital Banking Services of The Year Award

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับ รางวัล Thailand Top Company Awards 2019 รางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท Digital Banking Services of The Year Award ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...

ภาพข่าว: BEM จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ยุติข้อพิพาทและต่อสัญญาสัมปทานกับการทางพิเศษฯ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษฯ โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2...

ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี สร้างบรรทัดฐานใหม่ของบัญชีเพื่อใช้ ลูกค้าต้องได้มากกว่าฟรีค่าธรรมเนียม

ทีเอ็มบี ผู้นำตลาด ฟรี ค่าธรรมเนียม กด โอน จ่าย ก่อนใคร ก้าวข้ามไปอีกขั้นมุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ของบัญชีเงินฝาก ลูกค้าต้องได้มากกว่า เดินหน้ารุกต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ให้คุณใช้ชีวิตแบบ ออลล์ฟรี ต่อยอดให้ลูกค้าทีเอ็มบี ออลล์ฟรี...

ก.ล.ต. อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กระชับความร่วมมือในภูมิภาคผ่านแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เห็นพ้องแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน มีทิศทางชัดเจนในการยกระดับระบบนิเวศตลาดทุน พร้อมทั้งริเริ่มให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก...

Related Topics