ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดแข่งขัน YFS 2018 เวทีสร้างสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday June 18, 2018 12:32
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุนไทย บ่มเพาะความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน จัดแข่งขัน Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018) ปีที่ 16 มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 6,677 คน จากมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ หวังมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน และการเป็นผู้ลงทุนคุณภาพในอนาคต

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น คือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งตลาดทุนไทยจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน การแข่งขัน YFS เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรในตลาดทุนไทยร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่16 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 76,000 คน YFS เป็นเวทีพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการเงินและการลงทุนแก่นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ YFS 2018 มีการเพิ่มสายการแข่งขันใหม่ ได้แก่ รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์เข้าสู่บริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทย"

การแข่งขัน YFS 2018 ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสไปยังเยาวชนในภูมิภาคมากขึ้น โดยการเพิ่มศูนย์สอบ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันถึง 6,677 คน จากมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ สร้างสถิติสูงที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วม 337 คน จาก 34 มหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดระยะเวลาการแข่งขันผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เรียนรู้เชิงลึกในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน การบริหารการเงินและการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าให้บริษัท ผ่านหลักสูตรคุณภาพจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ

โครงการแข่งขัน YFS 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ YFS 2018 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการที่ www.set.or.th/yfs


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics