ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดแข่งขัน YFS 2018 เวทีสร้างสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday June 18, 2018 12:32
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุนไทย บ่มเพาะความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน จัดแข่งขัน Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018) ปีที่ 16 มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 6,677 คน จากมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ หวังมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน และการเป็นผู้ลงทุนคุณภาพในอนาคต

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น คือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งตลาดทุนไทยจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน การแข่งขัน YFS เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรในตลาดทุนไทยร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่16 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 76,000 คน YFS เป็นเวทีพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการเงินและการลงทุนแก่นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ YFS 2018 มีการเพิ่มสายการแข่งขันใหม่ ได้แก่ รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์เข้าสู่บริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทย"

การแข่งขัน YFS 2018 ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสไปยังเยาวชนในภูมิภาคมากขึ้น โดยการเพิ่มศูนย์สอบ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันถึง 6,677 คน จากมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ สร้างสถิติสูงที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วม 337 คน จาก 34 มหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดระยะเวลาการแข่งขันผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เรียนรู้เชิงลึกในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน การบริหารการเงินและการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าให้บริษัท ผ่านหลักสูตรคุณภาพจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ

โครงการแข่งขัน YFS 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ YFS 2018 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการที่ www.set.or.th/yfs


Latest Press Release

Gossip News: TIGER ขยัน! คว้างานต่อเนื่อง

ผู้บริหารฝีมือดีไม่มีตกอย่าง "จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์" CEO บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) ขยันฝุด-ฝุด...รับหมดไม่เคยเกี่ยงงานได้ทั่วทุกภูมิภาคทั้งเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก...รับงานต่อเนื่องแบบนี้ทั้งปี สมกับชื่อหุ้นซะจริงๆ ลุยทุกสถานการณ์...

ภาพข่าว: TQM พบนักลงทุน (Opportunity Day)

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (กลาง) ประธานกรรมการ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM ผู้นำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย...

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานสัมมนา ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานสัมมนา "ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน" ภายใต้โครงการ "การบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs ระยะที่ 2" ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...

XO โชว์สตอรี่ใหม่ปี 62 เจาะตลาดซอสส่งออกเพิ่ม ดันกำไรพุ่ง วางงบลงทุนปีนี้ 130 ลบ. เป้ารายได้โต 10-15%

XO ลั่น ผลงานปี 62 ไม่ธรรมดา ปักธงรายได้โต 10-15% จากรับรู้ผลการปรับราคาขายใหม่เข้ามาเต็มปีในปีนี้ บุกตลาดซอสส่งออก ที่เป็นสินค้าดาวเด่นมาร์จิ้นสูง ขยายไปยังลูกค้ากลุ่มเดิม และลูกค้ากลุ่มใหม่ รับอานิสงส์ล็อกต้นทุนวัตถุดิบหลักที่มีราคาต่ำ...

ก.ล.ต. ขอให้คณะกรรมการ IFEC เร่งจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ก.ล.ต. ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ของ IFEC เร่งดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยเร็ว ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่...

Related Topics