OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต สนองนโยบาย คปภ. ยกระดับความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday June 26, 2018 16:53
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--ไทยสมุทรประกันชีวิต

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในยุคดิจิตอล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนทางสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เห็นความสำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) อย่างเป็นรูปธรรม มีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับเหตุการณ์ ผันผวนหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และเทคโนโลยีการประกันภัย (InsurTech) โดยได้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนครบถ้วน ดังนี้

บริษัทฯ มีคณะกรรมการความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลเพื่อทำให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดูแลลูกค้าเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ และเหมือนสภาวะปกติ

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีความเข้มแข็งในองค์กรโดยให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบด้วยการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (Corporate KPI) ผ่านการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง

การควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัททดสอบการเจาะระบบสารสนเทศของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีระบบและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า มีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) โดยกำหนดสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไว้สำหรับรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติ รวมถึงมีการทดสอบการกู้คืนระบบงานที่สำคัญเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้แม้เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงซึ่งมีความพร้อมที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างเพียงพอแม้เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร รักคือพลังของชีวิต เชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ERM ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการดูแลลูกค้า ด้วยการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ให้รักเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความพร้อมในการดูแลชีวิตลูกค้าด้วยใจ


Latest Press Release

คณะกรรมการและผู้บริหารไอแบงก์ เข้าเยี่ยมคาราวะจุฬาราชมนตรี

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการธนาคาร...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำรองเงิน 625.9 ล้านบาท ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยการสำรองเงินสด จำนวน 625.9 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร...

ภาพข่าว: SET Social Impact Roundtable เวทีระดมความคิดเห็นพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "SET Social Impact Roundtable" เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี ดั่งใจถวิล อนันตชัย...

คอร์น เฟอร์รี่ คาดการณ์ปี 2562 ไทยมีอัตราเงินเดือนขึ้น 5.5%

ข้อมูลคาดการณ์เงินเดือนของ คอร์น เฟอร์รี่ (รหัสในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: KFY) ระบุว่า ลูกจ้างในประเทศไทยจะมีอัตราการขึ้นเงินเดือนในปี พ.ศ. 2562 ราว 5.5% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จากรายงานคาดการณ์เงินเดือนทั่วโลกปี 2562 ของคอร์น เฟอร์รี่...

บล.ไทยพาณิชย์ พร้อมเสริฟ DW 12 รุ่น (Call Warrant) ต้อนรับปีใหม่ ลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ปริมาณ Bid-Offer หนาราคาขยับตามหุ้นแม่ เริ่มซื้อขาย 24 มกราคม นี้

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจึงขอนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 12 รุ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ ทั้งนี้ DW...

Related Topics