กองทุนบัวหลวง เสนอขาย B-FUTURE IPO17-24 ก.ค. นี้ เน้นลงทุนในธุรกิจล้ำสมัยที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday July 17, 2018 12:20
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--บลจ.บัวหลวง

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย "กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE ครั้งแรกระหว่างวันที่ 17-24 ก.ค. นี้ ชูกลยุทธ์ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการบริโภคในอนาคต ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หวังคว้าโอกาสธุรกิจทั่วโลกที่มีศักยภาพเติบโตในวันข้างหน้า

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง จะเปิดขายกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE เป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ในวันนี้ (17 ก.ค. 2561) จนถึงวันที่ 24 ก.ค.นี้ โดยจุดเริ่มต้นของกองทุน B-FUTURE คือ จะคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่น (Growth Stock) ขณะเดียวกันต้องเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในกลุ่ม Millennials (คนที่เกิดในช่วงปี 1982-1997) เพราะจะเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในอีก 15-20 ปีข้างหน้า และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากที่สุด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวโน้มที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุน B-FUTUREที่มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกลงทุนได้หลายช่องทาง ทั้งหน่วยลงทุน ETF หรือจะเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีศักยภาพเติบโตได้ในอนาคต

"การคัดเลือกหุ้นของกองทุน B-FUTURE จะไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่จะมองหาธุรกิจที่สามารถปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาพัฒนาและปรับใช้ให้ธุรกิจมีความล้ำสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เน้นความสะดวก สบาย และสนุก มองหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจที่รู้จักปรับตัวได้จะเป็นธุรกิจที่อยู่รอด และสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต" นายพีรพงศ์ กล่าว

สำหรับตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า ทั้ง 'กิน เที่ยว ช้อป' และกลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับกระแสการใส่ใจด้านสุขภาพ อย่าง เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยชี้วัดค่าต่างๆ เกี่ยวกับร่างกายของผู้สวมใส่ กระตุ้นให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น และเทรนด์ที่ขาดไม่ได้ คือ คนรุ่นใหม่จะมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น รถยนต์พลังงานสะอาด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) จึงเป็นกระแสที่เริ่มได้รับความนิยมและมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่อง

"กองทุน B-FUTURE ไม่ได้จำกัดว่า จะเข้าไปลงทุนเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง หากเราเห็นว่า ที่ไหนมีโอกาส มีความสามารถในการเติบโต หรือธุรกิจไหนที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการได้ เราก็พร้อมที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของเราจะทำหน้าที่เฟ้นหาโอกาสเหล่านั้น โดยทีมงานของเรามีความหลากหลายของแต่ละช่วงอายุ (Generation) และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เมื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ก็จะทำให้การวิเคราะห์การลงทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" นายพีรพงศ์ กล่าว

การเปิดตัวกองทุน B-FUTURE ในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นห้วงเวลาสำคัญที่โลกเรากำลังก้าวไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4(Fourth Industrial Revolution) ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นอีกมาก โดยกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกช่วงวัย ที่กำลังมองหาการลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางของอนาคต และต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลกเพื่อหาโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

"กองทุนบัวหลวงเชื่อในธุรกิจเหล่านี้จะเห็นได้จากธีมการลงทุนของบริษัทในปีนี้ คือ ตลอดสายซัพพลายเชน ตามเทรนด์อี-คอมเมิร์ซและยานยนต์ไฟฟ้า ที่ประกาศไปตั้งแต่ต้นปี ซึ่งก็แปลว่า เรามองเห็นโอกาสนี้ตั้งแต่แรก และเรามีความเชื่อมั่นว่า กลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต วิถีชีวิตกำลังเปลี่ยนไปสู่ความสะดวก สบาย และสนุกมากขึ้น ถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้ กองทุน B-FUTURE ก็เป็นหนึ่งในคำตอบนั้น" นายพีรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน B-FUTURE เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2561 ราคา IPO อยู่ที่ 10 บาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่อาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS* ต่างประเทศ หรือกองทุนรวม ETF ที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กล่าวมา โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขณะที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมใด ประเทศใด เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในบางช่วงกองทุนอาจลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือในประเทศใดประเทศหนึ่งมากเป็นพิเศษเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของโครงการ

ขณะที่ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก รวมถึงหุ้นของบริษัทเกิดใหม่บนพื้นฐานเทคโนโลยี (สตาร์ทอัพ) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่และหรือนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหรือเห็นชอบ พร้อมกันนี้ ผู้จัดการกองทุนยังสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวงได้ หากหน่วยลงทุนนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-FUTURE หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics