ธพว.ขับเคลื่อนประเทศกลุ่ม Startup และ SMEs สร้างเศรษฐกิจชุมชนติดดาว

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday July 17, 2018 12:37
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--ธพว.

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และเกษตรแปรรูป ควบผนึกความร่วมมือม.อ.แปรรูปธุรกิจยางพาราเพิ่มมูลค่ามุ่งสู่ตลาดโลก ด้วยหลักสูตรSME- D Scaleup Rubber Innovation เป็นครั้งแรกประเทศไทย โอกาสมาพร้อมกับเงินทุน

วันนี้(17กรกฎาคม 2561) มีพิธีเปิดโครงการหลักสูตรSME- D Scaleup Rubber Innovationติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.หรือ SME Development Bank)ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสนับสนุนผู้ประกอบการ และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และ Startup ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ธนาคารมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี3 กลุ่ม ซึ่งแผนงานดังกล่าวริเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี2560ในโครงการ SME-D Scaleup ต่อยอดติดปีกธุรกิจ SMEs และ Startupเน้นกลุ่มสตาร์อัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกือบ 600 กิจการและผ่านการคัดเลือก56กิจการเข้าเรียนหลักสูตรเข้มข้นเครื่องมือการตลาดยุคดิจิทัลโดยเป็นหลักสูตรแรกที่เคยมีในประเทศไทยที่ให้ความรู้บวกเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจโดยเป็นสินเชื่อจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐดอกเบี้ย1% และสินเชื่อ SME Transformation Loan ดอกเบี้ย 3% และเมื่อต้นปี 2561 นี้ ธนาคารได้จัดสัมมนาเปลี่ยนบ้านเป็นบูติกโฮเต็ล เน้นการท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่รายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น โดยวิทยากรชั้นนำกูรูของประเทศเดินสายบรรยายตั้งเป้าทั่วประเทศ 25 จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 20จังหวัดปรากฏว่า ผลตอบรับดีมากมีผู้สนใจร่วมงานสัมมนากว่า 3,000 ราย และมีประสงค์ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกว่า 400 ราย วงเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจขยาย กิจการและเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

ล่าสุด การจัดหลักสูตรSME- D Scale Up ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรมธพว.เข้าดูแลกลุ่มเกษตรแปรรูป โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 พ.ค.-18 มิ.ย.2561 ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราให้ความสนใจสมัครจำนวนมากกว่า 100 กว่ากิจการทั่วประเทศ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เหลือจำนวน 51 กิจการ โดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มาจากการแปรรูปยางพาราหลากหลายธุรกิจ อาทิ ที่นอนหมอนยางพารา ถุงมือเคลือบยางพารา กระเป๋า รองเท้า เบาะรองหลังคนขับ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ เสื่อพรมละหมาด แผ่นยางรองส้นรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ของเล่นและของตกแต่งบ้าน แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพที่พัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้หลักสูตร "Scaleup Rubber Innovation ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม" เป็นหลักสูตรในการสร้างแนวคิดในการผลิตสินค้ายางพาราเชิงนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เสริมด้วยทักษะสื่อสารผลิตภัณฑ์ กระบวนการจัดการบัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา สู่ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ออกสู่ตลาดได้จริง โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงกระบวนการแบบนวัตกรรม รวมถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 21 หลักสูตรย่อยภายใน 3 แคมป์ช่วง ก.ค.-ก.ย.2561 ระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่Networking and Inspiration, Rubber Innovation and Technology, Intellectual Property (IP), Accounting and Marketing, Systematic Innovative Thinking, Communication Skill, กิจกรรม Pitching, การศึกษาดูงาน (Field Trips) ด้านยางพาราตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า และจะมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำในรูปแบบ Coaching ภายหลังการอบรมช่วงเดือนต.ค.-พ.ย.2561เป็นระยะเวลา 2 เดือนด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลการอบรมไปดำเนินการได้จริงจังต่อไปโดยคาดหวังโครงการนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยางพาราที่มาพร้อมกับโอกาสก่อเกิดประโยชน์ยกระดับรายได้จากมูลค่ายางพาราดิบที่ราคาตกต่ำสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มของตลาดภายในประเทศและความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกโดยส่งออกในรูปแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราแทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบอันจะส่งผลดีกลับสู่เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศต่อไป โดยหลักสูตรนี้เพื่อให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศสามารถเพิ่มมูลค่า 4-10 เท่า โดยทุก 1 % ที่เพิ่มการใช้สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น 15,000 ล้านบาท และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าลดพื้นปลูกยางพารา และกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปยางพาราแทน

นอกจากนี้ ธพว.จะให้การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อาทิ สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1% ตลอดระยะเวลา 7 ปีปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก และสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว ดอกเบี้ยต่ำ 3% กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราออกสู่ตลาด เพื่อการสร้างและต่อยอดธุรกิจรวมถึงการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเติบโตแบบยั่งยืนด้วย

รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรมเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสอดคล้องกับพันธกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งยางพาราเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญของภาคใต้และของประเทศในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราเป็นจำนวนมากการสนับสนุนและผลักดันธุรกิจยางพาราให้เติบโตเป็นแนวทางที่สร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายฯมีความพร้อมด้านงานวิจัยความเชี่ยวชาญของบุคลากร และความเข้มแข็งของหน่วยงานพันธมิตรในการดำเนินโครงการนี้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจยางพาราสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้


Latest Press Release

ภาพข่าว: SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SET Social Impact Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด โครงการพอแล้วดี...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 24/19

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 24/19 (BP24/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 24/19...

SCB Wealth Holistic Experts เผยมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลก แนวโน้มตลาดหุ้นไทย พร้อมกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 3 รับรัฐบาลใหม่ และกฎหมายภาษีกองทุนรวม

"SCB Wealth Holistic Experts" คลังสมองผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและต่อยอดสร้างความมั่งคั่งสำหรับกลุ่มลูกค้าเวลธ์ของธนาคาร เผยมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 นโยบายทางการเงินที่ผ่านคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทั่วโลก...

สพฉ. เปิดเวทีเสวนาพิเศษ อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

ในการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย" (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจัดเสวนาพิเศษให้ข้อ...

ประเมินผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่และโจทย์ใหม่ของภาคส่งออกไทย

ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจได้บ้างแต่มีข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้างและฐานะทางการคลัง โจทย์ใหม่ภาคส่งออกไทย ผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯยุโรป การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าจีนสหรัฐฯล่าช้า...

Related Topics