ดีเคเอสเอชเพิ่มยอดขายสุทธิ 7.4% พร้อมผลกำไรหลังหักภาษี 4.5% ในครึ่งแรกของปี 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday July 19, 2018 11:44
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ดีเคเอสเอช
  • ยอดขายสุทธิเติบโตขึ้น 7.4% เป็นจำนวน 5.7 พันล้านฟรังก์สวิส
  • กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เพิ่มขึ้น 0.5% พร้อมผลกำไรหลังหักภาษี 4.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
  • เพิ่มศักยภาพในหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
  • พัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม: โอนหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศจีน และควบรวมกิจการในประเทศนิวซีแลนด์
  • ในปี 2561 คาดหวังว่าจะมียอดขายสุทธิและผลประกอบการเท่ากับปีที่แล้วโดยประมาณ

ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชียมียอดขายสุทธิเติบโตขึ้น 7.4% เป็นจำนวน 5.7 พันล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) 139.5 ล้านฟรังก์สวิสเทียบเท่ากับปีที่แล้ว และกำไรหลังหักภาษี 4.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ยอดขายของหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคกลับมาเติบโตอีกครั้งในครึ่งแรกของปี 2561 ซึ่งการตั้งเป้าหมายในการลงทุนรวมถึงการริเริ่มวางแผนต่างๆนี้ ส่งผลกระทบต่อกำไร ดีเคเอสเอชได้มีการยกระดับการบริหารกลุ่มลูกค้ารายใหญ่อย่างจริงจัง ขยายระบบ แนวทางการขายและการกระจายสินค้าสู่ตลาด มีการลงทุนธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียและ e-commerce และเมื่อเร็วๆนี้ ดีเคเอสเอชได้มีการประกาศขายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศจีนให้กับบริษัท Warburg Pincus ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายในการขยายและพัฒนากลยุทธ์เฉพาะทางของกลุ่มดีเคเอสเอช

มร. สเตฟาน พี บุทซ์ ซีอีโอ บริษัทดีเคเอสเอช กล่าวว่า "หน่วยธุรกิจ 3 หน่วย อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีมีผลประกอบการที่ดีรวมถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น เราได้มีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี แม้ว่าการตั้งเป้าหมายในการลงทุนรวมถึงการริเริ่มวางแผนต่างๆนั้นจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ผลกำไรของทั้งกลุ่มบริษัทยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทดีเคเอสเอชได้พัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์โดยการเข้าควบรวมกิจการกับบริษัท Davies Foods ซึ่งเรายังขยายกลยุทธ์เฉพาะทางด้วยการโอนธุรกิจในประเทศจีนอีกด้วย"

กลุ่มดีเคเอสเอช

ยอดขายสุทธิทั้งหมดในครึ่งแรกของปี 2561 เติบโตขึ้น 7.4% เป็นจำนวน 5.7 พันล้านฟรังก์สวิส การเติบโตด้วยการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอง 3.7% และอีก 0.6% เกิดจากการควบรวมกิจการ ความเคลื่อนไหวขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินส่งผลดีอยู่ที่ 3.1%

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 139.5 ล้านฟรังก์สวิส กำไรหลังภาษี 97.5 ล้านฟรังก์สวิส ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วโดยมีปัจจัยจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กำไรของปีที่แล้วส่งผลในทางที่ดีจากยอดขายรวมของศูนย์กระจายสินค้าคิดเป็นมูลค่า 6.8 ล้านฟรังก์สวิส กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 69.6 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ยอดขายสุทธิของดีเคเอสเอช ได้เติบโตขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยการมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ของเอเชียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้น 9.4% อยู่ที่ 1.9 พันล้านฟรังก์สวิส อีกทั้งยอดขายสุทธิของของประเทศไทยได้มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเช่นกัน กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 25.1% เป็นจำนวน 34.1 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

การลดลงของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 นั้น มีปัจจัยหลักจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ และการขยายระบบ แนวทางการขายและการกระจายสินค้าสู่ตลาด รวมทั้งได้มีการลงทุนในการขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซียและริเริ่มในการพัฒนา e-commerce นอกจากนั้นแล้ว ดีเคเอสเอชยังได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจสินค้าหรูหราอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ดีเคเอสเอชได้ควบรวมกิจการบริษัท Davies Foods ในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนและได้ตั้งเป้าที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 6.7% อยู่ที่ 3.1 พันล้านฟรังก์สวิส โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตมากที่สุด และเติบโตคงที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เพิ่มขึ้น 4.9% อยู่ที่ 79.7 ล้านฟรังก์สวิส

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม

ยอดขายสุทธิของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.8% อยู่ที่ 475.7 ล้านฟรังก์สวิส มีการเติบโตอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์และอินเดีย กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 39.7 ล้านฟรังก์สวิส เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีที่แล้ว

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 192.1 ล้านฟรังก์สวิส กำไรการดำเนินงาน (EBIT) เติบโตขึ้น 52.6% เป็นจำนวน 8.7 ล้านฟรังก์สวิสจากการปรับและมุ่งเน้นพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ ธุรกิจประเภทสินค้าทุนเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น ไทยและอินโดนีเซีย

ด้วยการมุ่งเน้นกลยุทธ์เฉพาะทาง ดีเคเอสเอชได้มีการประกาศในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะโอนหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศจีนให้กับบริษัท Warburg Pincus ดีเคเอสเอชได้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยกลยุทธ์ที่เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มในประเทศจีนมาหลายปี และเรายังคงดำเนินกิจการในประเทศจีนต่อไปด้วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การเจรจาโอนธุรกิจคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อกฎหมายต่างๆ คาดการณ์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินคงที่ ยอดขายสุทธิที่เกี่ยวกับการโอนธุรกิจมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านฟรังก์สวิสในปี 2560 และราคาซื้อคาดว่าประมาณ 100 ล้านฟรังก์สวิส

ภาพรวมของธุรกิจ

ยอดขายสุทธิของดีเคเอสเอชคาดว่าจะเติบโตมากขึ้นในปี 2561 เนื่องจากการลงทุนที่มีเป้าหมายและการริเริ่มโครงการและกลยุทธ์ใหม่ในหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการประกาศโอนธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศจีน ดีเคเอสเอชยังคาดการณ์ไว้ว่าผลประกอบการรวมจะดีเทียบเท่ากับปีที่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ดีเคเอสเอช สำนักงานใหญ่ ณ. เมืองซูริค ได้มีการจัดแถลงข่าวในเวลา 9.30 น. ตามเวลากลางของยุโรป โดยมีการสัมภาษณ์สดและตอบคำถามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ในเวลา 11.00 น. (ภาษาอังกฤษ) สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของดีเคเอสเอชพร้อมทั้งรายละเอียดของ รายงานผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2561

เกี่ยวกับดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอชเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย ดังคำนิยามที่ว่า "บริการด้านการขยายตลาด" ดีเคเอสเอช ช่วยบริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม บริษัทได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นบริษัทระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูริค พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขา 825 แห่งใน 37 ประเทศ โดย 800 แห่งอยู่ในเอเชีย มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญจำนวน 31,970 คน ดีเคเอสเอชมียอดขายสุทธิในปี 2560 จำนวน 1.1 หมื่นล้านฟรังก์สวิส ดีเคเอสเอชก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2408 ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและหยั่งรากลึกในชุมชนและธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


Latest Press Release

Bitfinex และ Ethfinex เปิดตัวแพลตฟอร์ม IEO ใหม่ในชื่อ Tokinex

Bitfinex และ Ethfinex แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของโลกสองแห่ง ประกาศเปิดตัว Tokinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดสำหรับการเสนอขายเหรียญออกใหม่ หรือ Initial Exchange Offering (IEO) Tokinex...

VL แกร่งปิดเทรดวันแรก ราคาไฮท์สูงสุด 1.75 บาท เชื่อนักลงทุนรายย่อยมั่นใจพื้นฐานทางธุรกิจ คาดรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

"วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์" ปิดเทรดวันแรกที่ระดับ 1.75 บาทโดยเป็นราคาสูงสุดของวัน ด้านลีดอันเดอร์ไรเตอร์ เชื่อนักลงทุนรายย่อยเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ ล่าสุดเรือลำใหม่ VL.21 เริ่มรับรู้รายได้ และไตรมาส2/2562จะเริ่มเดินเรือใหม่อีก 1...

ธนาคารเอชเอสบีซีชี้อาเซียนต้องรุกชูจุดขาย เพื่อบรรลุศักยภาพห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค

ธนาคารเอชเอสบีซีระบุว่า การเปลี่ยนวิถีของห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากขาดการปรับปรุงเทคโนโลยีและกำลังการผลิตตลอดจนการบูรณาการในระดับภูมิภาค ทั้งนี้...

Gossip News: EVER ออร่าจับ!

บมจ.เอเวอร์แลนด์ หรือ EVER ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ "เดอะโพลิแทน" ทำเลย่านสนามบินน้ำ ,โครงการแนวราบ บ้านเดี่ยว แบรนด์ "มายโฮม อเวนิว" และทาวน์โฮม แบรนด์ "เอเวอร์ ซิตี้ เรียกว่าฮอต! สุดๆ ก็ว่าได้ช่วงนี้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ขอเข้า Update...

COM7 ไม่กังวลกระแส HUAWEI - มั่นใจปี 62 ผลงานหรู พร้อมจัดทัพสินค้า ขยายตลาดเพิ่ม

COM7 ไม่กังวล จากกระแสข่าว HUAWEI โดนแบนจากสหรัฐฯ มอง ผู้บริโภคมีโอกาสเลือก แบรนด์อื่นแทนที่ ซึ่ง COM7 มีสมาร์ทโฟนในพอร์ตครบทุกแบรนด์ชั้นนำ ขณะที่พร้อมขยายการเติบโตในสินค้ากลุ่มอื่น มั่นใจยอดขายทั้งปีเติบโตตามเป้า นายสุระ คณิตทวีกุล...

Related Topics