AIT ใจป้ำ จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น มั่นใจทั้งปียังเติบโต รับภาครัฐ-เอกชนเร่งลงทุนในครึ่งปีหลัง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 10, 2018 10:45
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บอร์ด บมจ.แอดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี หรือ AIT อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ตอกย้ำการเป็นหุ้นในกลุ่มหุ้นปันผล ที่ให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง แม้ผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการในช่วงไตรมาส 2/61 และครึ่งปีแรกชะลอตัวลง จากปัจจัยภาครัฐและเอกชนเลื่อนลงทุนวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารไปช่วงครึ่งปีหลัง

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อตอกย้ำการเป็นหุ้นในกลุ่มหุ้นปันผล แม้ว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของบริษัทฯ จะชะลอตัวลงไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2561) มีรายได้ 2,075 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 157 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเลื่อนแผนการลงทุนวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกไป ส่งผลต่อปริมาณงานในครึ่งปีแรกลดลง และเป็นแรงกดดันให้ภาพรวมผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการในช่วงไตรมาส 2/61 (เมษายน-มิถุนายน 2561) มีรายได้ 1,030 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ ไตรมาสแรกของปีนี้ที่มีรายได้1,045 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขกำไรสุทธิในไตรมาส 2/61 ทำได้ 81 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ที่มีกำไรสุทธิ 76 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการทำกำไรได้ดี

"แม้ภาพรวมผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกจะชะลอตัวลงจากปัจจัยปริมาณงานที่ลดลง เนื่องจากการเลื่อนลงทุนการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในช่วงครึ่งปีหลัง แต่เรายังคงให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น" นายศิริพงษ์ กล่าว

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานครึ่งปีหลัง เชื่อมั่นว่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น โดยประเมินว่าภาครัฐและภาคเอกชนจะใช้จ่ายเงินลงทุนวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ จึงเป็นโอกาสที่ดีของ AIT ในการเข้าร่วมประมูลงานเพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือเพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมูลค่างานทั้งสิ้น 2,578 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้


Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics