บลจ.ธนชาต แนะลงทุนอสังหาฯ เอเชียช่วงตลาดผันผวน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 14, 2018 10:31
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--ธนาคารธนชาต

บลจ.ธนชาต แนะลงทุนอสังหาฯ เอเชีย ล่าสุดจัดสัมมนา เชิญผู้บริหารกองทุนอสังหาฯ ต่างประเทศ B&I Capitalซึ่งเชื่อกองทุนอสังหาฯเอเชีย ยังไปต่อได้ โอกาสสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลยังน่าสนใจแม้โลกอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและเผชิญกับความผันผวนจากสงครามการค้าก็ตาม

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัดเปิดเผยว่า สถานการณ์ลงทุนในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างสูง ตลาดตราสารหนี้มีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนลดลง ส่วนตลาดตราสารทุน แม้ว่าในอเมริกาจะทำผลตอบแทนได้น่าสนใจ แต่จะเห็นได้ว่าในตลาดอื่นๆกลับทำผลงานได้ไม่น่าสนใจนักในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ อย่างกองทุนอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจมากขึ้น เพราะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าลงทุนในตราสารหนี้ แต่ก็ไม่ผันผวนเท่ากับการลงทุนในตราสารทุน โดยปัจจุบัน บลจ.ธนชาตมีกองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่ 4 กองทุน โดยมีกองทุนที่เน้นลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย นั่นก็คือ กองทุน T-AsianProp ที่ลงทุนในกองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund ของ บริษัท B&I Capitalซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนประมาณเกือบ 2 ปี ก็สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนไปแล้ว ถึง 3 ครั้ง ในเดือน มิ.ย. 60, ธ.ค. 60 และมิ.ย. 61 ครั้งละ 0.25 บาท(บลจ.ธนชาต, 3 ส.ค. 61) นับว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจกองทุนหนึ่ง

ล่าสุด บลจ.ธนชาต ได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย โดยได้รับเกียรติจากMr.Christian Bernasconi, Fund Manager and Partner จาก B&I Capital AG. ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน T-AsianProp ของ บลจ.ธนชาต มาอัพเดตกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งทาง B&I ให้มุมมองว่า อสังหาริมทรัพย์ในเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญ 2 ปัจจัย คือ ผลกระทบจากสงครามการค้า และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบอยู่บ้างจะเห็นได้จากผลตอบแทนในปีนี้ที่ติดลบอยู่ในบางช่วง แต่ถือว่ายังมีความผันผวนน้อยกว่าลงทุนในหุ้นทั่วไป และน่าสนใจกว่าลงทุนในตลาดตราสารหนี้

นอกจากนั้น ทาง B&I ยังมีความเห็นว่าอสังหาฯ ในเอเชียมีปัจจัยบวกที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็น คือ

1. ในญี่ปุ่นและฮ่องกง ยังมีโอกาสสร้างรายได้จากค่าเช่าได้ดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นเห็นได้จากความต้องการเช่าพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ผู้ปล่อยเช่ากลับลดน้อยลง ทำให้ค่าเช่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นได้และกองทุน B&I ที่ T-AsianProp ลงทุนอยู่ ก็มีสัดส่วนการลงทุนในญี่ปุ่นสูงที่สุดอีกด้วย

2. อสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนน้อย เนื่องจาก REITs เป็นการลงทุนแบบ Defensive และมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ จึงยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงความน่าสนใจของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย ว่ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ใน 2 รูปแบบ คือ นอกเหนือจากรายได้จากผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกองทุนแล้ว ผู้ลงทุนยังได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลด้วย โดยล่าสุด ณ สิ้นมิ.ย.2561อัตราเงินปันผลจากพอร์ตของกองทุน B&I อยู่ที่ 4.7% (B&I, มิ.ย.61) ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ทางด้านผู้จัดการกองทุนของ บลจ.ธนชาต ยังร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้เองต่างมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งคาดว่ามาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวลง ทั้งจากปัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อสงครามการค้า และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแต่ก็ยังเชื่อว่าการลงทุนในอสังหาฯ เอเชียยังน่าสนใจ เพราะอัตราผลตอบแทนโดยรวมน่าจะยังกลับมาเป็นบวกในปีนี้ได้พร้อมยังเห็นว่าการลงทุนอสังหาฯจะสามารถตอบโจทย์การลงทุนในภาวะนี้ได้ดี นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนของ B&I ยังกล่าวเสริมด้วยว่า กองทุนนี้ผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์เน้นคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวที่น่าสนใจ ที่มีโอกาสในการสร้างรายได้ และปรับพอร์ตอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กองทุน T-AsianProp ของ บลจ.ธนชาตมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 6.54% ต่อปี และ ปี 2560 อยู่ที่ 11.11% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐานอยู่ที่ 4.67% ต่อปี และ 5.85% ตามลำดับ (บลจ.ธนชาต, 3 ส.ค. 61) โดยกองทุนหลัก B&I Asian Real Estate Securities Fund มีจุดเด่นคือผู้จัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์และการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนให้ความสนใจกับโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถสร้างการเติบโตของผลตอบแทนได้มากยิ่งขึ้น และจากขนาดของกองทุนในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากองทุนก็มีขนาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นความน่าสนใจของกองทุนนี้ และเหมาะจะทยอยสะสมในระยะนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

คำเตือน
 • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

 • Latest Press Release

  Gossip News: #บมจ.พริมา มารีน ตอกย้ำปีทอง ภายใต้ธีม Growth Mode มั่นใจเติบโตตามแผน

  ชั่วโมงนี้ต้องจัดเป็นหุ้นที่ฮอตสุดๆ สำหรับ บมจ.พริมา มารีน หรือ PRM หลังโชว์ผลงานท้อปฟอร์มด้วยตัวเลขกำไรสุทธิครึ่งปีแรกที่พุ่งทะยานถึง 54.8% หรือทำได้ 544.2 ล้านบาท จากศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของทุกกลุ่มธุรกิจ...

  กองอสังหาฯ อู้ฟู้ KTAM เสนอ KTPIF สู้ภาวะดอกเบี้ยขาลงดันผลตอบแทนตลาดบอนด์ต่ำ

  นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรากำลังกลับเข้าสู่ช่วงดอกเบี้ยขาลงอีกครั้ง เห็นได้จากปีนี้มีมากกว่า 30 ประเทศ เริ่มทยอยปรับลดนโยบายดอกเบี้ยลง ทั้งสหรัฐฯ อินเดีย เกาหลี...

  Gossip News: EPCO ขบวนไฮสปีด

  ตั้งแต่ประกาศงบเติบโตระเบิดระเบ้อ 1,350% ก็ทำให้หุ้นของ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) วิ่งหน้าตั้ง งานนี้บอกเลยไม่ธรรมดา ทั้งงบการเงินแกร่ง ฐานะการเงินดี สตอรี่มีให้ลุ้นอีกเพียบ บิ๊กบอส "ยุทธ ชินสุภัคกุล" ประกาศพร้อมถือค้อนทุบสถิติแบบชิลๆ ยาวไป ก็แหม.....

  ธนชาตกระตุ้นตลาดเงินฝากกลางปี ชวนสมัครบัญชี Ultra Savings ฝากขั้นต่ำเพียง 2 หมื่น รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี

  ธนชาตเปิดแคมเปญกระตุ้นตลาดเงินฝากกลางปี ชวนเปิดบัญชี "Ultra Savings" ฝากแบบออมทรัพย์ รับดอกแบบประจำ ให้เงินออมก้าวหน้าได้ทุกวันด้วยดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน เมื่อมียอดฝากตั้งแต่ 2 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 50...

  ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์รองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless

  ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษ (paperless) เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้กระดาษจำนวนมาก...

  Related Topics