บลจ.ธนชาต แนะลงทุนอสังหาฯ เอเชียช่วงตลาดผันผวน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 14, 2018 10:31
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--ธนาคารธนชาต

บลจ.ธนชาต แนะลงทุนอสังหาฯ เอเชีย ล่าสุดจัดสัมมนา เชิญผู้บริหารกองทุนอสังหาฯ ต่างประเทศ B&I Capitalซึ่งเชื่อกองทุนอสังหาฯเอเชีย ยังไปต่อได้ โอกาสสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลยังน่าสนใจแม้โลกอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและเผชิญกับความผันผวนจากสงครามการค้าก็ตาม

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัดเปิดเผยว่า สถานการณ์ลงทุนในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างสูง ตลาดตราสารหนี้มีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนลดลง ส่วนตลาดตราสารทุน แม้ว่าในอเมริกาจะทำผลตอบแทนได้น่าสนใจ แต่จะเห็นได้ว่าในตลาดอื่นๆกลับทำผลงานได้ไม่น่าสนใจนักในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ อย่างกองทุนอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจมากขึ้น เพราะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าลงทุนในตราสารหนี้ แต่ก็ไม่ผันผวนเท่ากับการลงทุนในตราสารทุน โดยปัจจุบัน บลจ.ธนชาตมีกองทุนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่ 4 กองทุน โดยมีกองทุนที่เน้นลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย นั่นก็คือ กองทุน T-AsianProp ที่ลงทุนในกองทุน B&I Asian Real Estate Securities Fund ของ บริษัท B&I Capitalซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนประมาณเกือบ 2 ปี ก็สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนไปแล้ว ถึง 3 ครั้ง ในเดือน มิ.ย. 60, ธ.ค. 60 และมิ.ย. 61 ครั้งละ 0.25 บาท(บลจ.ธนชาต, 3 ส.ค. 61) นับว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจกองทุนหนึ่ง

ล่าสุด บลจ.ธนชาต ได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย โดยได้รับเกียรติจากMr.Christian Bernasconi, Fund Manager and Partner จาก B&I Capital AG. ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน T-AsianProp ของ บลจ.ธนชาต มาอัพเดตกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งทาง B&I ให้มุมมองว่า อสังหาริมทรัพย์ในเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญ 2 ปัจจัย คือ ผลกระทบจากสงครามการค้า และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบอยู่บ้างจะเห็นได้จากผลตอบแทนในปีนี้ที่ติดลบอยู่ในบางช่วง แต่ถือว่ายังมีความผันผวนน้อยกว่าลงทุนในหุ้นทั่วไป และน่าสนใจกว่าลงทุนในตลาดตราสารหนี้

นอกจากนั้น ทาง B&I ยังมีความเห็นว่าอสังหาฯ ในเอเชียมีปัจจัยบวกที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็น คือ

1. ในญี่ปุ่นและฮ่องกง ยังมีโอกาสสร้างรายได้จากค่าเช่าได้ดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นเห็นได้จากความต้องการเช่าพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ผู้ปล่อยเช่ากลับลดน้อยลง ทำให้ค่าเช่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นได้และกองทุน B&I ที่ T-AsianProp ลงทุนอยู่ ก็มีสัดส่วนการลงทุนในญี่ปุ่นสูงที่สุดอีกด้วย

2. อสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนน้อย เนื่องจาก REITs เป็นการลงทุนแบบ Defensive และมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ จึงยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงความน่าสนใจของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย ว่ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ใน 2 รูปแบบ คือ นอกเหนือจากรายได้จากผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกองทุนแล้ว ผู้ลงทุนยังได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลด้วย โดยล่าสุด ณ สิ้นมิ.ย.2561อัตราเงินปันผลจากพอร์ตของกองทุน B&I อยู่ที่ 4.7% (B&I, มิ.ย.61) ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ทางด้านผู้จัดการกองทุนของ บลจ.ธนชาต ยังร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้เองต่างมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งคาดว่ามาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวลง ทั้งจากปัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อสงครามการค้า และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแต่ก็ยังเชื่อว่าการลงทุนในอสังหาฯ เอเชียยังน่าสนใจ เพราะอัตราผลตอบแทนโดยรวมน่าจะยังกลับมาเป็นบวกในปีนี้ได้พร้อมยังเห็นว่าการลงทุนอสังหาฯจะสามารถตอบโจทย์การลงทุนในภาวะนี้ได้ดี นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนของ B&I ยังกล่าวเสริมด้วยว่า กองทุนนี้ผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์เน้นคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวที่น่าสนใจ ที่มีโอกาสในการสร้างรายได้ และปรับพอร์ตอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กองทุน T-AsianProp ของ บลจ.ธนชาตมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 6.54% ต่อปี และ ปี 2560 อยู่ที่ 11.11% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐานอยู่ที่ 4.67% ต่อปี และ 5.85% ตามลำดับ (บลจ.ธนชาต, 3 ส.ค. 61) โดยกองทุนหลัก B&I Asian Real Estate Securities Fund มีจุดเด่นคือผู้จัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์และการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนให้ความสนใจกับโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถสร้างการเติบโตของผลตอบแทนได้มากยิ่งขึ้น และจากขนาดของกองทุนในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากองทุนก็มีขนาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นความน่าสนใจของกองทุนนี้ และเหมาะจะทยอยสะสมในระยะนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

คำเตือน
 • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

 • Latest Press Release

  เปิดศักราชใหม่ ทีเอ็มบี ชวนลูกค้าแปลงร่างสร้างอวตารค้นหาความต้องการทางการเงินเฉพาะตัว

  เปิดศักราชใหม่ ทีเอ็มบี ชวนลูกค้าแปลงร่างสร้างอวตารค้นหาความต้องการทางการเงินเฉพาะตัว ผ่านสาขารูปแบบใหม่ "ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์" (TMB Experience) ทำให้การใช้บริการสาขาเป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้น ทีเอ็มบี หรือ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวทีเอ็มบี...

  มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว HaHa Taxi App

  ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว "เปิดตัว HaHa Taxi App" แอปพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่บนมือถือ และชำระค่าบริการภายในแอปฯเดียว โดยระบบชำระเงินดิจิทัลจากมาสเตอร์การ์ด จะเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โฮวา...

  สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 18 มกราคม 2562

  สภาวะตลาดวันที่ 18 มกราคม 2562 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,289.10-1,292.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,400 บาทต่อบาททองคำ ปรับตัวลดลง 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,450 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

  CAZ ขายหุ้นIPO เป็นที่เรียบร้อย เดินหน้าเข้าเทรด 22 มกราคมนี้

  "ซี เอ แซด (ประเทศไทย)" จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น หลังเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TAKUNI (Pre-emptive right)จองซื้อวันที่ 8-10 มกราคม 2562 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ 11-15 มกราคม 2562 มั่นใจพื้นฐานแข็งแกร่ง...

  ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Award 2019

  นายอานนท์ บุญชั้น ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯรับรางวัลThailand Best Employer Brand Award 2019 จากสถาบัน World HRD Congress, CHRO Asia...

  Related Topics