KTAMแนะลงทุนKT-Indiaจับตาเศรษฐกิจอินเดียโตต่อเนื่อง รับเสี่ยงต่ำเสนอล็อคผลตอบแทนKTFF193อายุ1ปียิลด์1.75%

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday August 15, 2018 15:47
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--บลจ.กรุงไทย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเด่นในเดือนสิงหาคม บริษัทขอแนะนำการลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-India ) เนื่องจาก ตัวเลขการเติบโต GDPของอินเดีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า7% รวมถึงการคาดการณ์ของ IMF และ World Bank เห็นว่าการเติบโต GDP ของอินเดียในอีก1-2 ปีข้างหน้า ก็จะยังคงอยู่ในระดับ7% อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอินเดีย มีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นในปีนี้ และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีก3-5 ปี ข้างหน้า ทั้งจากการลงทุนของภาครัฐ ที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริโภคภายใน ที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาเรื่อง Trade War ระหว่างสหรัฐและจีน นั้นส่งผลกระทบต่ออินเดียไม่มาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

กองทุน KT-India มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมหลัก Invesco India Equity Fund ที่บริหารโดยบริษัท Investco โดยกองทุนรวมหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียน ในตลาดหุ้นของประเทศอินเดีย เน้นการเลือกหุ้นแบบ Bottom up ซึ่งผู้จัดการกองทุนเป็นชาวอินเดีย มีความเข้าใจ และเข้าถึงบริษัทได้ดี โดยเลือกหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก สอดคล้องกับทิศทางเงินเฟ้อที่เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน นอกจากนิ้ กองทุนรวมหลักได้รับ Morningstar 4 ดาว ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 )

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 YTD (3ม.ค.-10 ส.ค.61 ) อยู่ที่ 13.47% ย้อนหลัง3 เดือน อยู่ที่ 12.56% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 13.13% และย้อนหลัง1 ปี อยู่ที่ 13.10% เปรียบกับ Benchmark MSCI India10-40 Index NR YTD อยู่ที่ 13.49% ย้อนหลัง3 เดือนอยู่ที่ 13.61% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 12.89% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 13.08%

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 193( KTFF193 ) อายุ12 เดือน และกองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 195 ( KTFF195 ) อายุ 6 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน KTFF 193 ลงทุนใน เงินฝากประจำ Agricultural Bank China 10 % , Bank of China 15% China Construction Bank Asia 10% , Al Khli Bank19 % , Al Khalij Commercial Bank 19% บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China 8% , China Merchants Bank 5% ,Bank of Communications 5% และ MTN Mashreq Bank 9% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.75% ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ส่วนกองทุน KTFF195 ลงทุนใน เงินฝากประจำ Agricultural Bank China 15 % , Bank of China 15% China Construction Bank Asia 10% , Al Khli Bank19 % , Al Khalij Commercial Bank 19% บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China 5% , China Merchants Bank 5% ,Bank of Communications 5% และ MTN Mashreq Bank 7% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.45% ต่อปี โดยทั้ง 2กองทุน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร 0-2686-6206-7

Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,219.40-1,224.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,100 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

เคทีซีชวนสมาชิกนักอ่าน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ แอ่วงาน Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท เรดดี้ทูรี๊ด จำกัด มอบสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกรักการอ่านชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นครั้งแรกในงานมหกรรม "Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018" พบกับหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1...

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)...

Gossip News: หุ้นใหญ่ชโยยันกอดหุ้นแน่น

CHAYO ผู้ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน กลับประกาศข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2561...

ภาพข่าว: บตท. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)...

Related Topics