KTAMแนะลงทุนKT-Indiaจับตาเศรษฐกิจอินเดียโตต่อเนื่อง รับเสี่ยงต่ำเสนอล็อคผลตอบแทนKTFF193อายุ1ปียิลด์1.75%

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday August 15, 2018 15:47
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--บลจ.กรุงไทย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเด่นในเดือนสิงหาคม บริษัทขอแนะนำการลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-India ) เนื่องจาก ตัวเลขการเติบโต GDPของอินเดีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า7% รวมถึงการคาดการณ์ของ IMF และ World Bank เห็นว่าการเติบโต GDP ของอินเดียในอีก1-2 ปีข้างหน้า ก็จะยังคงอยู่ในระดับ7% อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอินเดีย มีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นในปีนี้ และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีก3-5 ปี ข้างหน้า ทั้งจากการลงทุนของภาครัฐ ที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริโภคภายใน ที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาเรื่อง Trade War ระหว่างสหรัฐและจีน นั้นส่งผลกระทบต่ออินเดียไม่มาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

กองทุน KT-India มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมหลัก Invesco India Equity Fund ที่บริหารโดยบริษัท Investco โดยกองทุนรวมหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียน ในตลาดหุ้นของประเทศอินเดีย เน้นการเลือกหุ้นแบบ Bottom up ซึ่งผู้จัดการกองทุนเป็นชาวอินเดีย มีความเข้าใจ และเข้าถึงบริษัทได้ดี โดยเลือกหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก สอดคล้องกับทิศทางเงินเฟ้อที่เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน นอกจากนิ้ กองทุนรวมหลักได้รับ Morningstar 4 ดาว ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 )

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 YTD (3ม.ค.-10 ส.ค.61 ) อยู่ที่ 13.47% ย้อนหลัง3 เดือน อยู่ที่ 12.56% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 13.13% และย้อนหลัง1 ปี อยู่ที่ 13.10% เปรียบกับ Benchmark MSCI India10-40 Index NR YTD อยู่ที่ 13.49% ย้อนหลัง3 เดือนอยู่ที่ 13.61% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 12.89% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 13.08%

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 193( KTFF193 ) อายุ12 เดือน และกองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 195 ( KTFF195 ) อายุ 6 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน KTFF 193 ลงทุนใน เงินฝากประจำ Agricultural Bank China 10 % , Bank of China 15% China Construction Bank Asia 10% , Al Khli Bank19 % , Al Khalij Commercial Bank 19% บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China 8% , China Merchants Bank 5% ,Bank of Communications 5% และ MTN Mashreq Bank 9% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.75% ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ส่วนกองทุน KTFF195 ลงทุนใน เงินฝากประจำ Agricultural Bank China 15 % , Bank of China 15% China Construction Bank Asia 10% , Al Khli Bank19 % , Al Khalij Commercial Bank 19% บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China 5% , China Merchants Bank 5% ,Bank of Communications 5% และ MTN Mashreq Bank 7% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.45% ต่อปี โดยทั้ง 2กองทุน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร 0-2686-6206-7

Latest Press Release

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/19 (BP 14/19)

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/19 (BP 14/19) ระหว่างวันที่ IPO 23-30 เม.ย. 2562 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/19 (BP14/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV...

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ZMICO ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. จุดยืนของบริษัทคือการเป็นผู้นำในด้านหลักทรัพย์ดิจิทัลประเภท asset-backed ในประเทศไทย...

ORI ปลื้ม ยอดขาย Q1 ทะลุกว่า 5,600 ล้าน ปรับเป้าเปิด BRITANIA เป็น 8,000 ล้าน ขานรับมาตรการใหม่รัฐกระตุ้นอสังหาฯ ดันเป้าเติบโต

"ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้" ปลื้มยอดขายไตรมาส 1 ทะลุ 5,600 ล้าน ยิ้มรับยอดขายหลังแคมเปญ "ลดด่วน ขบวนสุดท้าย" และโครงการบ้าน BRITANIA ตอบโจทย์ผู้บริโภค ลุ้นภาครัฐออกนโยบายใหม่กระตุ้นอสังหาฯ Q2 เร็วๆ นี้ เล็งเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง...

ภาพข่าว: SCBLIFE มอบสินไหมมรณกรรม ให้ครอบครัวฮีโร่เหตุไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ นางสาวณาตยา สุขุม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา)...

ก.คลัง ฉบับที่ 25/2562 - กระทรวงการคลังขยายเพดานให้นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทสามารถประกอบธุรกิจให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แก่ประชาชนในวงเงิน 100,000 บาทต่อราย (พิโกพลัส)

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)...

Related Topics