สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมจ่ายสินไหมฯ ประกันภัยข้าวนาปีให้ชาวนาที่ประสบภัยพิบัติทันที

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 23, 2018 09:13
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 ภาคที่ได้รับผลกระทบมากในครั้งนี้ เป็นพื้นที่เอาประกันภัยภายใต้โครงการประกันภัยข้าวนาปีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขณะนี้ทางทีมงานของสมาคมฯ ได้ประสานงานกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งการปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร การทำประกันภัย ตลอดจนการสรุปความเสียหาย เพื่อนำมาเข้าระบบฐานข้อมูลของสมาคม และดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรโดยเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบกับความเสียหายได้อย่างทันท่วงที

นายจีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยข้าวนาปีซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยร่วมรับประกันภัยทั้งสิ้น 22 บริษัท และสมาคมเป็นผู้บริหารจัดการโครงการประกันภัยข้าวนาปีนี้

เพื่อให้การดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นระบบการเชื่อมข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการทำประกันภัย จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 แห่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบพื้นที่รายแปลงและรายบุคคลในพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ซึ่งมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ทำให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบที่ดีมาก ๆ สำหรับการประกันภัยพืชอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้เกษตรกรผู้เอาประกันภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการทำประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือระบบ Online จาก Website: rice.tgia.org โดยใช้รหัสบัตรประชาชนของชาวนา และหมายเลขใบรับรองการประกันภัย เข้าตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีสายด่วนโครงการประกันภัยข้าวนาปี โทร. 06 1404 4422

สำหรับผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ที่ผ่านมาปรากฏว่า มีพื้นที่รับประกันภัย จำนวน 22,395,471.51 ล้านไร่ มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ จำนวน 2,015,592,427.60 บาท พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย รวม 1,645,118.52 ไร่ และสมาคมฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร จำนวน 2,072,849,336.69 บาท คิดเป็นอัตราความเสียหาย 103.29% โดยเป็นการโอนเงินเข้าระบบบัญชีของชาวนา ผ่าน ธ.ก.ส. อย่างราบรื่นมากว่า 3 ปีแล้ว


Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics