กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเผย สินทรัพย์สุทธิแตะ $193.9 พันล้านในช่วงครึ่งปีแรก 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 23, 2018 13:59
โทรอนโต--23 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น $4.4 พันล้าน

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 193.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น 4.4 พันล้านดอลลาร์จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 3.2% ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้

"ที่ Ontario Teachers' นิยามความสำเร็จของเรา คือการที่เราสามารถจ่ายเงินบำนาญให้แก่คนรุ่นหลัง และเราจะเดินหน้าสานต่อและต่อยอดภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป" Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "แม้หลายตลาดเผชิญกับสถานการณ์ไม่แน่นอนต่าง ๆ แต่พอร์ตการลงทุนแบบผสม (balanced portfolio) ของเราก็ยังคงให้ผลตอบแทนมั่นคง และทีมงานด้านการลงทุนของเราไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตในระยะยาว"

ตัวเลขผลประกอบการครึ่งปีสะท้อนให้เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงหกเดือน ขณะที่ผลตอบแทนที่ผ่านมาเน้นย้ำให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพในระยะยาวของกลยุทธ์การลงทุนของเรา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบการเงิน ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.9% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 9.6% และ 7.6% ตามลำดับ

Ontario Teachers' ยึดมั่นกรอบวินัยในการบริหารพอร์ตการลงทุนระยะยาว ท่ามกลางสภาวะตลาดที่แตกต่างและหลากหลาย การมุ่งความสนใจอย่างทั่วถึงและมองไปข้างหน้าช่วยสร้างความมั่นใจว่า กองทุนฯ มีการกระจายความเสี่ยง โดยมีอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมและสอดคล้องไปในทางเดียวกัน

ทั้งนี้ แม้ตลาดการเงินมีเสถียรภาพ แต่มีแนวโน้มว่าความผันผวนจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

"ผลตอบแทนการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ประเภทหุ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "การกระจายการลงทุนและการขยายการลงทุนไปทั่วโลกนั้นมอบผลประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันนั้นให้ผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตลาด"

รายละเอียดสินทรัพย์

ณ วันที่30 มิถุนายน 2561                                                                                                                                                                                             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)                                                                                                                                                                                     (ร้อยละ)   (พันล้านดอลลาร์แคนาดา)         (ร้อยละ)

หุ้น

จดทะเบียนซื้อขายในตลาด                                                                                                                                                                               35.1           18                     35.2           19

ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด                                                                                                                                                                           32.1           17                     31.9           17

67.2                                                                                                                                                                                                   67.1
ตราสารหนี้

พันธบัตร                                                                                                                                                                                           46.8           24                     41.4           22

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง                                                                                                                                                                             20.4           11                     20.0           11

67.2                                                                                                                                                                                                   61.4
อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ

สินค้าโภคภัณฑ์                                                                                                                                                                                       13.5           7                     11.1           6

ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                   7.3             4                     6.6             3

สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ                                                                                                                                                                                 9.2             5                     8.9             5

30.0                                                                                                                                                                                                   26.6
สินทรัพย์ที่จับต้องได้

อสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                       26.7           14                     25.5           14

โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                     17.2           9                     18.7           10

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง                                                                                                                                                                             4.2             2                     1.5             1

48.1                                                                                                                                                                                                   45.7

สินเชื่อ                                                                                                                                                                                                   14.4                           7     13.6             7

Absolute Return                                                                                                                                                                                         13.5                           7     10.7             6

Overlay                                                                                                                                                                                                 (0.4)                           —     (0.3)           —

ตลาดเงิน                                                                                                                                                                                                 (48.7)                         (25)   (39.4)           (21)

เงินลงทุนสุทธิ1                                                                                                                                                                                             $         191.3                 100%   $         185.4   100%

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 2.6% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในช่วงครึ่งปีแรก 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +0.7% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 193.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.9% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 323,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.otpp.com/ และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
  • รายงานรอบครึ่งปี 2561
  • งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - Pav Jordan, Investment Communications, โทร. +1 (416) 228-6862, อีเมล: pav_jordan@otpp.com
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/733630/Ontario_Teachers__Pension_Plan_Ontario_Teachers__net_assets_reac.jpg

Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics