กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเผย สินทรัพย์สุทธิแตะ $193.9 พันล้านในช่วงครึ่งปีแรก 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 23, 2018 13:59
โทรอนโต--23 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น $4.4 พันล้าน

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 193.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น 4.4 พันล้านดอลลาร์จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 3.2% ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้

"ที่ Ontario Teachers' นิยามความสำเร็จของเรา คือการที่เราสามารถจ่ายเงินบำนาญให้แก่คนรุ่นหลัง และเราจะเดินหน้าสานต่อและต่อยอดภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป" Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "แม้หลายตลาดเผชิญกับสถานการณ์ไม่แน่นอนต่าง ๆ แต่พอร์ตการลงทุนแบบผสม (balanced portfolio) ของเราก็ยังคงให้ผลตอบแทนมั่นคง และทีมงานด้านการลงทุนของเราไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตในระยะยาว"

ตัวเลขผลประกอบการครึ่งปีสะท้อนให้เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงหกเดือน ขณะที่ผลตอบแทนที่ผ่านมาเน้นย้ำให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพในระยะยาวของกลยุทธ์การลงทุนของเรา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบการเงิน ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.9% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 9.6% และ 7.6% ตามลำดับ

Ontario Teachers' ยึดมั่นกรอบวินัยในการบริหารพอร์ตการลงทุนระยะยาว ท่ามกลางสภาวะตลาดที่แตกต่างและหลากหลาย การมุ่งความสนใจอย่างทั่วถึงและมองไปข้างหน้าช่วยสร้างความมั่นใจว่า กองทุนฯ มีการกระจายความเสี่ยง โดยมีอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมและสอดคล้องไปในทางเดียวกัน

ทั้งนี้ แม้ตลาดการเงินมีเสถียรภาพ แต่มีแนวโน้มว่าความผันผวนจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

"ผลตอบแทนการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ประเภทหุ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "การกระจายการลงทุนและการขยายการลงทุนไปทั่วโลกนั้นมอบผลประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันนั้นให้ผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตลาด"

รายละเอียดสินทรัพย์

ณ วันที่30 มิถุนายน 2561                                                                                                                                                                                             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)                                                                                                                                                                                     (ร้อยละ)   (พันล้านดอลลาร์แคนาดา)         (ร้อยละ)

หุ้น

จดทะเบียนซื้อขายในตลาด                                                                                                                                                                               35.1           18                     35.2           19

ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด                                                                                                                                                                           32.1           17                     31.9           17

67.2                                                                                                                                                                                                   67.1
ตราสารหนี้

พันธบัตร                                                                                                                                                                                           46.8           24                     41.4           22

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง                                                                                                                                                                             20.4           11                     20.0           11

67.2                                                                                                                                                                                                   61.4
อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ

สินค้าโภคภัณฑ์                                                                                                                                                                                       13.5           7                     11.1           6

ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                   7.3             4                     6.6             3

สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ                                                                                                                                                                                 9.2             5                     8.9             5

30.0                                                                                                                                                                                                   26.6
สินทรัพย์ที่จับต้องได้

อสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                       26.7           14                     25.5           14

โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                     17.2           9                     18.7           10

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง                                                                                                                                                                             4.2             2                     1.5             1

48.1                                                                                                                                                                                                   45.7

สินเชื่อ                                                                                                                                                                                                   14.4                           7     13.6             7

Absolute Return                                                                                                                                                                                         13.5                           7     10.7             6

Overlay                                                                                                                                                                                                 (0.4)                           —     (0.3)           —

ตลาดเงิน                                                                                                                                                                                                 (48.7)                         (25)   (39.4)           (21)

เงินลงทุนสุทธิ1                                                                                                                                                                                             $         191.3                 100%   $         185.4   100%

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 2.6% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในช่วงครึ่งปีแรก 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +0.7% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 193.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.9% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 323,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.otpp.com/ และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
  • รายงานรอบครึ่งปี 2561
  • งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - Pav Jordan, Investment Communications, โทร. +1 (416) 228-6862, อีเมล: pav_jordan@otpp.com
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/733630/Ontario_Teachers__Pension_Plan_Ontario_Teachers__net_assets_reac.jpg

Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics