กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเผย สินทรัพย์สุทธิแตะ $193.9 พันล้านในช่วงครึ่งปีแรก 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 23, 2018 13:59
โทรอนโต--23 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น $4.4 พันล้าน

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 193.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น 4.4 พันล้านดอลลาร์จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 3.2% ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้

"ที่ Ontario Teachers' นิยามความสำเร็จของเรา คือการที่เราสามารถจ่ายเงินบำนาญให้แก่คนรุ่นหลัง และเราจะเดินหน้าสานต่อและต่อยอดภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป" Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "แม้หลายตลาดเผชิญกับสถานการณ์ไม่แน่นอนต่าง ๆ แต่พอร์ตการลงทุนแบบผสม (balanced portfolio) ของเราก็ยังคงให้ผลตอบแทนมั่นคง และทีมงานด้านการลงทุนของเราไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตในระยะยาว"

ตัวเลขผลประกอบการครึ่งปีสะท้อนให้เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงหกเดือน ขณะที่ผลตอบแทนที่ผ่านมาเน้นย้ำให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพในระยะยาวของกลยุทธ์การลงทุนของเรา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบการเงิน ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.9% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 9.6% และ 7.6% ตามลำดับ

Ontario Teachers' ยึดมั่นกรอบวินัยในการบริหารพอร์ตการลงทุนระยะยาว ท่ามกลางสภาวะตลาดที่แตกต่างและหลากหลาย การมุ่งความสนใจอย่างทั่วถึงและมองไปข้างหน้าช่วยสร้างความมั่นใจว่า กองทุนฯ มีการกระจายความเสี่ยง โดยมีอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมและสอดคล้องไปในทางเดียวกัน

ทั้งนี้ แม้ตลาดการเงินมีเสถียรภาพ แต่มีแนวโน้มว่าความผันผวนจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

"ผลตอบแทนการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ประเภทหุ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "การกระจายการลงทุนและการขยายการลงทุนไปทั่วโลกนั้นมอบผลประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันนั้นให้ผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตลาด"

รายละเอียดสินทรัพย์

ณ วันที่30 มิถุนายน 2561                                                                                                                                                                                             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)                                                                                                                                                                                     (ร้อยละ)   (พันล้านดอลลาร์แคนาดา)         (ร้อยละ)

หุ้น

จดทะเบียนซื้อขายในตลาด                                                                                                                                                                               35.1           18                     35.2           19

ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด                                                                                                                                                                           32.1           17                     31.9           17

67.2                                                                                                                                                                                                   67.1
ตราสารหนี้

พันธบัตร                                                                                                                                                                                           46.8           24                     41.4           22

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง                                                                                                                                                                             20.4           11                     20.0           11

67.2                                                                                                                                                                                                   61.4
อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ

สินค้าโภคภัณฑ์                                                                                                                                                                                       13.5           7                     11.1           6

ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                   7.3             4                     6.6             3

สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ                                                                                                                                                                                 9.2             5                     8.9             5

30.0                                                                                                                                                                                                   26.6
สินทรัพย์ที่จับต้องได้

อสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                                                                       26.7           14                     25.5           14

โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                     17.2           9                     18.7           10

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง                                                                                                                                                                             4.2             2                     1.5             1

48.1                                                                                                                                                                                                   45.7

สินเชื่อ                                                                                                                                                                                                   14.4                           7     13.6             7

Absolute Return                                                                                                                                                                                         13.5                           7     10.7             6

Overlay                                                                                                                                                                                                 (0.4)                           —     (0.3)           —

ตลาดเงิน                                                                                                                                                                                                 (48.7)                         (25)   (39.4)           (21)

เงินลงทุนสุทธิ1                                                                                                                                                                                             $         191.3                 100%   $         185.4   100%

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 2.6% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในช่วงครึ่งปีแรก 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +0.7% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 193.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.9% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 323,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.otpp.com/ และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
  • รายงานรอบครึ่งปี 2561
  • งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - Pav Jordan, Investment Communications, โทร. +1 (416) 228-6862, อีเมล: pav_jordan@otpp.com
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/733630/Ontario_Teachers__Pension_Plan_Ontario_Teachers__net_assets_reac.jpg

Latest Press Release

ภาพข่าว: ยูโอบี ผนึกกำลัง ชีวาทัย จัดแคมเปญโฮมโลนรีไฟแนนซ์พิเศษสำหรับลูกค้าเก่าชีวาทัย

ธนาคารยูโอบี นำโดยนายดนุภพ อภิชิตสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานขายสินเชื่อเคหะ ธนาคารยูโอบี (ไทย) และ ชีวา นำโดยนายบุญ ชุน เกียรติ (ที่ 2 จากขวา ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)...

ไพบูลย์แนะจับตาเสถียรภาพการเมืองหลังจากนี้ ชี้หุ้นไทยยังน่าลงทุน เศรษฐกิจและหุ้นโลกเตรียมฟื้นช่วงครึ่งปีหลัง

ไพบูลย์ แนะนักลงทุนจับตาเสถียรภาพการเมืองไทย หลังพรรคแกนนำสองฝ่ายคะแนนใกล้กันมาก ชี้หุ้นไทยยังลงทุนได้ ราคาน่าสนใจ เงินทุนต่างประเทศจ่อไหลเข้าหากประเทศเดินหน้า นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด...

เคทีซีมอบฟรีเจลเพิ่มพลังงาน พร้อมส่วนลดสินค้า ให้สมาชิกสายสตรอง

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายอนนต์ อดิโรจนานนท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์คลาสนิวทริชั่น จำกัด ผู้ผลิตเจลพลังงานรายแรกของประเทศไทย "Dever Energy Gel" (ดีเวอร์...

VL เตรียมโรดโชว์ในประเทศ 4 จังหวัด ประเดิมเชียงใหม่วันนี้เป็นจังหวัดแรก

"วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์" ลุยนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) เชื่อนักลงทุนให้การตอบรับดี ประเดิมโรดโชว์วันนี้ที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก พร้อมเดินหน้าโรดโชว์ขอนแก่น,หาดใหญ่ และกทม. นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์...

ภาพข่าว: กรุงไทยให้บริการตรวจเครดิตบูโรครบทุกช่องทางเป็นธนาคารแรก

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมเปิดบริการตรวจข้อมูลเครดิตบูโรผ่านกรุงไทย NEXT โดยลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit...

Related Topics