ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ SME Development Bank บสย. และหน่วยงานพันธมิตร สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการใหม่ SE และSMEs

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 28, 2018 11:10
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SE และ SMEs เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจทุกขนาดให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" สำหรับ SE (Social Enterprise) ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม SET Social Impact ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนและ SE ในหลากหลายด้าน ทั้งการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ การสนับสนุนช่องทางการตลาด รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม และครั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร SME Development Bank และ บสย. ในโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทั้ง SE และ SMEs ให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวว่า ธนาคารมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย และคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่ม Startup และ SE (Social Enterprise) เข้าถึงแหล่งทุนควบคู่ความรู้ เพื่อแจ้งเกิดและยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านบริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เช่น "สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0" จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปี และ "สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว" สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน และผู้ประกอบการใหม่หรือมีนวัตกรรม

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. มีภารกิจในการให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ บสย. จึงได้ดำเนินแผนงานด้าน CSR "โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0" ผ่านกิจกรรม "โครงการสินเชื่อพิเศษโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ" ซึ่งร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ SME Development Bank เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs แบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการ SE และ SMEs ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการสินเชื่อพิเศษโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ"สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SME Development Bank โทรสายด่วน 1357 เว็บไซต์ www.smebank.co.th หรือ ปรึกษาการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. โทร 0 2890 9999 เว็บไซต์ www.tcg.or.th


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics