ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ SME Development Bank บสย. และหน่วยงานพันธมิตร สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการใหม่ SE และSMEs

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 28, 2018 11:10
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SE และ SMEs เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจทุกขนาดให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" สำหรับ SE (Social Enterprise) ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม SET Social Impact ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนและ SE ในหลากหลายด้าน ทั้งการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ การสนับสนุนช่องทางการตลาด รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม และครั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร SME Development Bank และ บสย. ในโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทั้ง SE และ SMEs ให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวว่า ธนาคารมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย และคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่ม Startup และ SE (Social Enterprise) เข้าถึงแหล่งทุนควบคู่ความรู้ เพื่อแจ้งเกิดและยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านบริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เช่น "สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0" จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปี และ "สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว" สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน และผู้ประกอบการใหม่หรือมีนวัตกรรม

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. มีภารกิจในการให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ บสย. จึงได้ดำเนินแผนงานด้าน CSR "โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0" ผ่านกิจกรรม "โครงการสินเชื่อพิเศษโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ" ซึ่งร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ SME Development Bank เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs แบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการ SE และ SMEs ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการสินเชื่อพิเศษโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ"สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SME Development Bank โทรสายด่วน 1357 เว็บไซต์ www.smebank.co.th หรือ ปรึกษาการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. โทร 0 2890 9999 เว็บไซต์ www.tcg.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทุ่มงบโปรโมชั่นกระตุ้นเที่ยวไทย อัดส่วนลด แคชแบ็ค 4 คุ้ม ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 50 พร้อมลุ้นรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท

"งานเดียว เที่ยวคุ้ม" : อธิศ รุจิรวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ ดร.กฤตย์ พัตรปาล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดแคมเปญ "งานเดียว เที่ยวคุ้ม...

Up Skill ลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค กับ Workshop ทำจริงกับหุ้นในพอร์ต

สัมมนา Up Skill ลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค กับ Workshop เน้นพื้นฐานสุดเข้มข้น ทำจริงกับหุ้นในพอร์ต และคัดหุ้นเด่นหลังเลือกตั้ง โดย อ.อ้วน ณัฐพล คำถาเครือ ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม นี้ (เต็มวัน) 8.30-17.00 น.ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท...

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ มั่นใจระบบชำระเงินออนไลน์ Tree Pay

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (กลางขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มั่นใจใช้ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (online payment) ของบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถชำระเงินได้ทันที...

ภาพข่าว: EXIM BANK แถลงข่าวครบรอบ 25 ปี ชูบทบาทเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดใหม่สร้างผู้ส่งออก SMEs ที่แข่งขันได้

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงข่าว EXIM BANK ครบรอบ 25 ปี พร้อมทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างเครือข่ายธุรกิจ การเงิน และองค์ความรู้ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ และสร้างผู้ส่งออก...

ภาพข่าว: แสนสิริจำหน่ายหุ้นกู้ 5,500 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ ถึง 26 ก.พ.นี้

นายอภิชาติ จูตระกูล (กลาง) ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ นายเอกชัย...

Related Topics