ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ SME Development Bank บสย. และหน่วยงานพันธมิตร สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการใหม่ SE และSMEs

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 28, 2018 11:10
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SE และ SMEs เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจทุกขนาดให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" สำหรับ SE (Social Enterprise) ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม SET Social Impact ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนและ SE ในหลากหลายด้าน ทั้งการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ การสนับสนุนช่องทางการตลาด รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม และครั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร SME Development Bank และ บสย. ในโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทั้ง SE และ SMEs ให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวว่า ธนาคารมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย และคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่ม Startup และ SE (Social Enterprise) เข้าถึงแหล่งทุนควบคู่ความรู้ เพื่อแจ้งเกิดและยกระดับธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านบริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เช่น "สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0" จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 7 ปี และ "สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว" สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน และผู้ประกอบการใหม่หรือมีนวัตกรรม

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. มีภารกิจในการให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ บสย. จึงได้ดำเนินแผนงานด้าน CSR "โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0" ผ่านกิจกรรม "โครงการสินเชื่อพิเศษโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ" ซึ่งร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ SME Development Bank เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs แบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการ SE และ SMEs ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการสินเชื่อพิเศษโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ"สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SME Development Bank โทรสายด่วน 1357 เว็บไซต์ www.smebank.co.th หรือ ปรึกษาการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. โทร 0 2890 9999 เว็บไซต์ www.tcg.or.th


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics