SISB ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ยื่นไฟลิ่งเตรียมขายไอพีโอ 260 ล้านหุ้นในปีนี้ จุดพลุธุรกิจการศึกษารายแรกเข้าจดทะเบียน SET

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 28, 2018 14:12
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--IR network

SISB ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเป็นรายแรก เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 260 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 0.50 บาท คาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในปีนี้ ด้าน "ยิว ฮอค โคว" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยการระดมทุนเพื่อนำเงินไปพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ยกระดับระบบการศึกษา เพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคตต่อไป รวมทั้งชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน ลดภาระดอกเบี้ย หนุนฐานะการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" FA มือทองจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส มั่นใจศักยภาพการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง เตรียมขายหุ้นไอพีโอภายในปีนี้

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "เอสไอเอสบี" เป็นบริษัทเอกชนที่เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ที่มีการเติบโตมาโดยตลอด รวมทั้งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในเร็ว ๆ นี้ มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น ไอพีโอ จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน

"เอสไอเอสบี จะเป็นธุรกิจการศึกษารายแรกที่ระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เชื่อว่าจะมีธุรกิจการศึกษาที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจะเข้ามาระดมทุนเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก ถือว่าเป็นการจุดพลุครั้งประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทย" นายสมภพกล่าว

ปัจจุบันบริษัทเอสไอเอสบี มีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้วอยู่ที่ 340 ล้านบาท โดยหุ้นที่จะเสนอขายไอพีโอเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.66% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 26 ล้านหุ้น และจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 234 ล้านหุ้น

ขณะที่การเติบโตของผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 มีรายได้รวมอยู่ที่ 543.92 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้รวม 623.49 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้รวม 785.38 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณ 20.16 % ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 รายได้รวมอยู่ที่ 465.68 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ 25.92% ส่วนกำไรสุทธิปี 2558 อยู่ที่ 76.51 ล้านบาท ปี 2559 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 84.73ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 59.60 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 มีกำไรสุทธิ 57.70 ล้านบาท

นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ผ่านมาได้ใช้เวลาเตรียมความพร้อมมานานกว่า 6 ปี เนื่องจากเป็นบริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษา ซึ่งจะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นรายแรก

"วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคตต่อไป รวมทั้งเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย" นายยิว ฮอค โคว กล่าว

เขากล่าวต่อว่าการระดมทุนของ "เอสไอเอสบี" จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนนานาชาติที่มีความพร้อมที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเป็นผู้เริ่มนำหลักสูตรการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการจัดเรียนการสอน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงเรียนนานาชาติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนโดยตรงรวมทั้งหมด 4 โรงเรียน ประกอบด้วย1.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 2.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 3.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 4.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัย และบริษัทฯ ร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เป็นผู้รับใบอนุญาตอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ รวมมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด 5 โรงเรียน เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล) จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุดถึง 4,175 คน โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 2,274 คน


Latest Press Release

สคร. เชิญร่วมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 61 ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 10-13%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)ที่ #AAA(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))...

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 จัดโดย...

ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 เสาร์ที่ 29 ก.ย. นี้

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 พบกับฟีเจอร์ใหม่แนะนำแผนลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ หรือจะอยากเทรดหุ้น อยากรู้จัก TFEX หรืออยากออม ไม่รู้จะเริ่มยังไง...

Related Topics