ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุม GMS Focus พัฒนาการเติบโตตลาดทุนภูมิภาคผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 28, 2018 16:49
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Focus) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์จากประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน และการลงทุนในภูมิภาค ในวันที่ 28 สิงหาคม นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม GMS Focus อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเวทีในการหารือความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุน GMS อีกทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งของตลาดทุนแต่ละประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีนี้ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่มีการออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ใน CLMV อาทิ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมให้ข้อมูลและมุมมองของสถาบันตัวกลางต่อการพัฒนาตลาดทุนใน GMS และโอกาสการเติบโตของตลาดทุนจากผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด

"การประชุมครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมนำเสนอรายละเอียดของการ ระดมทุน Thailand Future Fund ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศจากผลการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แต่ละประเทศใน GMS และเป็นโอกาสดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในการระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ" นายภากรกล่าว

ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ที่ประชุม GMS Focus ได้หารือในหัวข้อที่สำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุน การกำกับดูแลกิจการ การยกระดับมาตรฐานการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน การสร้างโอกาสการระดมทุน การเชื่อมโยงการลงทุนข้ามตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการชำระราคาในระดับภูมิภาค การสร้างฐานผู้ลงทุนสถาบัน และการพัฒนาตลาดทุนภูมิภาคผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี 2561 นี้ มีผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา เข้าร่วมการประชุมรวม 13 ราย และจะเข้าร่วมงาน "Thailand Focus 2018" เพื่อรับฟังแผนยุทธศาสตร์ชาติและโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศไทย ในวันที่ 29-30สิงหาคม 2561 ด้วย

สำหรับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ GMS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/gms_exchanges โดยเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูล รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ และราคาหุ้นอ้างอิงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ GMS


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics