ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุม GMS Focus พัฒนาการเติบโตตลาดทุนภูมิภาคผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 28, 2018 16:49
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Focus) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์จากประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน และการลงทุนในภูมิภาค ในวันที่ 28 สิงหาคม นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม GMS Focus อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเวทีในการหารือความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุน GMS อีกทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งของตลาดทุนแต่ละประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีนี้ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่มีการออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ใน CLMV อาทิ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมให้ข้อมูลและมุมมองของสถาบันตัวกลางต่อการพัฒนาตลาดทุนใน GMS และโอกาสการเติบโตของตลาดทุนจากผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด

"การประชุมครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมนำเสนอรายละเอียดของการ ระดมทุน Thailand Future Fund ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศจากผลการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แต่ละประเทศใน GMS และเป็นโอกาสดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในการระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ" นายภากรกล่าว

ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ที่ประชุม GMS Focus ได้หารือในหัวข้อที่สำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุน การกำกับดูแลกิจการ การยกระดับมาตรฐานการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน การสร้างโอกาสการระดมทุน การเชื่อมโยงการลงทุนข้ามตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการชำระราคาในระดับภูมิภาค การสร้างฐานผู้ลงทุนสถาบัน และการพัฒนาตลาดทุนภูมิภาคผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี 2561 นี้ มีผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา เข้าร่วมการประชุมรวม 13 ราย และจะเข้าร่วมงาน "Thailand Focus 2018" เพื่อรับฟังแผนยุทธศาสตร์ชาติและโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศไทย ในวันที่ 29-30สิงหาคม 2561 ด้วย

สำหรับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ GMS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/gms_exchanges โดยเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูล รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ และราคาหุ้นอ้างอิงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ GMS


Latest Press Release

ผลประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นครั้งแรก

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยการประมูลพันธบัตร กฟผ. กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน รุ่นอายุ 10 ปี (EGAT303A) วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ผ่านระบบ e-Bidding...

ACG ลุยสนามเทรดพรุ่งนี้-มั่นใจซื้อขายคึกคัก หวังสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจให้กับทุกคน

ACG มั่นใจเข้าเทรดวันแรกนักลงทุนต้อนรับอบอุ่น มีการซื้อขายคึกคัก หวังสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจให้ทุกคน ชูปัจจัยพื้นฐานแกร่ง จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 26 ปี มาตรฐานการให้บริการลูกค้าเป็นเลิศ เตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนกว่า 224 ล้านบาท...

PPPM คว้าตัว ดร.สุธี ตันติวณิชชานนท์ นั่งแท่น CFO

หลังจาก บมจ.พีพี ไพร์ม หรือ PPPM แสดงพลัง ดึงอดีตผู้ว่าการ กฟผ. "สิทธิพร รัตโนภาส" เข้ามาเป็นกุนซือธุรกิจพลังงาน นั่งตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ร่วมด้วย "ดร.สกุล พจนารถ" อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group รั้งตำแหน่งรักษาการ...

บีซีพีจี ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2562...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 22/19

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 22/19 (BP22/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 22/19...

Related Topics