บลจ.กสิกรไทย คว้าไลเซนส์ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. เป็นรายแรกของไทย โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน Digital Wealth Advisor ผ่านแอปฯ K-My Funds

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 30, 2018 10:57
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--บลจ.กสิกรไทย

บลจ.กสิกรไทย ประเดิมคว้าไลเซนส์ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. เป็นรายแรกของไทย โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน Digital Wealth Advisor ที่มุ่งให้คำแนะนำการลงทุนสู่ลูกค้าทุกระดับ ผ่านแอปฯ K-My Funds ที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนไปถึงเป้าหมายง่ายขึ้นด้วยตัวเอง

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำการเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนผ่านระบบดิจิตอล (Digital Wealth Advisor) อีกครั้ง ด้วยการได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะสามารถให้คำแนะนำผู้ลงทุนในลักษณะของการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการของ ก.ล.ต. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมุ่งเน้นการนำเสนอบริการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ

การได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากก.ล.ต.ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ ที่มุ่งเน้นต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงช่องทางการให้บริการและเครื่องมือช่วยการลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบลจ.กสิกรไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม และครองการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจกองทุนรวม ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น K-My Funds ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของการได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคล (Personalize) มากขึ้น และยังสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วไปได้ทุกระดับ

ความพิเศษของ K-My Funds ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชั่นการซื้อขายกองทุนรวมทั่วไป คือ การเชื่อมโยงผู้ลงทุนให้สามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยญชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นการแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของผู้ลงทุน และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของกราฟและเส้น Fit Line ที่จะเป็นเส้นชี้วัดถึงผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนที่แนะนำ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วว่าพอดีและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เปรียบเสมือนโค้ชที่คอยสร้างแนวทางการลงทุน ให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามและปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับใบอนุญาตที่บริษัทได้รับในครั้งนี้

"K-My Funds ของบลจ.กสิกรไทย ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนเป็นรายแรกของประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เป็นความสำเร็จจากความพยายามคิดภายใต้ข้อจำกัดมากมายในการดำเนินธุรกิจแนวเดิม ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 มิติ ทั้ง K-FIT Model ที่เป็นโซลูชั่นที่เปรียบเสมือน เป็น Private Fund ให้กับลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องพะวงว่าจะลงทุนหรือติดตามการลงทุนอย่างไร ในขณะที่แอปพลิเคชั่น ก็เปรียบเสมือน "กระจก" สะท้อนผลการลงทุนและเปรียบเทียบให้รู้ข้อแตกต่างระหว่างทางที่ "ลูกค้าเลือก" และ "KAsset แนะนำ" ซึ่งจะเป็นเสมือนประตูของ KAsset เพื่อออกไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้" นายวศินกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจแอปพลิเคชั่น K-My Funds ต้องมีการลงทุนในกองทุนของ บลจ.กสิกรไทย โดย K-My Funds จะแสดง "พอร์ตการลงทุนปัจจุบันของลูกค้า" เปรียบเทียบกับ "พอร์ตที่แนะนำ" และจะมีพระเอกอย่างเส้น Fit Line ช่วยไกด์ให้ลงทุนตามพอร์ตที่ตอบโจทย์ ทั้งระดับความเสี่ยงและกระจายสัดส่วนในสินทรัพย์ต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย หรือถ้าหากอยากจะปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง ก็มีโปรแกรมทดลองจัดพอร์ตก่อนลงทุนจริงพร้อมตัวเลขผลตอบแทนย้อนหลังรายปี สำหรับใช้ตัดสินใจก่อนจะลงทุนจริง หรือถ้านักลงทุนคนไหนอยากลงทุนแบบสำเร็จรูปทีเดียวจบให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการลงทุน ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนในกลุ่ม K-FIT ที่มีให้เลือกตั้งแต่ K-FITS, K-FITM. K-FITL และ K-FITXL ได้เช่นเดียวกัน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุนแต่ละกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Fit Line และพอร์ตลงทุนแนะนำที่นำเสนอ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับผลตอบแทนที่แสดงตาม Fit Line ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


Latest Press Release

เอสไอเอสบี จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่นๆ...

กยท. ยันสต๊อกยาง 100,000 ตันครบ เร่งเสนอแปรรูปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ย้ำ...พร้อมช่วยชาวสวนยางทุกคนภายใต้กรอบกฎหมายและตามอำนาจที่ทำได้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันสต๊อกยางรัฐ 100,000 ตันยังอยู่ครบ เร่งชงแผนนำไปแปรรูปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ย้ำ! ตั้งใจจริงพร้อมช่วยเหลือชาวสวนยางทุกคน แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและภายในบทบาทที่องค์กรสามารถทำได้ นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ เปิดเผยว่า...

บทวิเคราะห์ราคาทองคำและ Gold Futures โดยคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประจำจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (ภาคเช้า)

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่สมาชิกเฟดมีถ้อยแถลงเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ต้องมีความระมัดระวังและตลาดวิเคราะห์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจจะมีโอกาสน้อยลงจึงทำให้อัตราการคาดหวังร่วงลงจาก 70% กลับลงมาแถว 60% ขณะที่ภาพรวมของBrexit...

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

Related Topics