ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) เริ่มซื้อขาย 5 ก.ย. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday September 4, 2018 16:56
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 5 ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 399.60 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TPLAS"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร "หมากรุก" และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร "Vow Wrap" เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TPLAS" ในวันที่ 5 กันยายน 2561

TPLAS ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท ถุงร้อน ผลิตจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) ถุงขุ่น และ ถุงหูหิ้ว ผลิตจากพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสินค้า "หมากรุก" และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ผลิตจากพลาสติกชนิด Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสินค้า "Vow Wrap" โดยดำเนินงานภายใต้สโลแกนคือ "มาตรฐาน ทนทาน เหนียวแน่น" บริษัทเน้นการขายในตลาดท้องถิ่น มีทีมขายที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ

TPLAS มีทุนชำระแล้ว 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 0.88 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 69.12 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายในวันที่ 28-30 สิงหาคม2561 ในราคาหุ้นละ 1.48 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 103.60 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 399.60 ล้านบาท มี บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) (TPLAS) เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีนโยบายไม่ใช้เม็ดพลาสติก recycle มาผลิตสินค้า ทำให้สินค้าของบริษัทไม่มีกลิ่น และมีความปลอดภัยในการนำมาบรรจุอาหาร บริษัทมีทีมขายที่แข็งแกร่ง เน้นการทำ Customer Relation Management (CRM) เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย อาคารโรงงานใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และการปรับปรุงอาคารโรงงานปัจจุบัน อาคารสำนักงาน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

TPLAS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ ครอบครัวธีระรุจินนท์ ถือหุ้น 74.19% นายบัญชา เธียรสุนทร ถือหุ้น 0.85% และนางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน ถือหุ้น 0.81 % การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1.48 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 14.80 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12เดือนที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2560-30 มิถุนายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 27.30 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น0.10 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.tpic.co.th และ www.set.or.th


Latest Press Release

บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทางเลือกกองทุน K-USA แบ่ง Class จ่ายปันผล และสะสมมูลค่า เริ่ม 17 ก.ย.นี้

บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทางเลือกการลงทุนในกองทุน K-USA โดยเพิ่ม Class ใหม่ ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ส่วนกองทุน K-USA เดิม จะถูกจัดอยู่ใน Class ชนิดจ่ายปันผล และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น K-USA-A(D) เริ่มตั้งแต่ 17 ก.ย....

ภาพข่าว TFEX จัดสัมมนาเตรียมรับมือภาวะเงินบาทแข็ง ทองผันผวน

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX จัดสัมมนา "เงินบาทแข็ง ทองผันผวน เล็งทางรุก หาทางรอด ด้วย TFEX" โดยมี รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ TFEX กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยเทรดเดอร์และผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูล...

INSET ลุยโรดโชว์ระดมทุนตลาดmai 16ก.ย.นี้ เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้น ในไตรมาส 4/62 ชูจุดแข็งหุ้นให้บริการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมครบวงจร-แนวโน้มเติบโตสูง

บมจ. อินฟราเซท ควงบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด โรดโชว์ข้อมูลวันที่ 16 ก.ย.นี้ ก่อนระดมทุนเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 146 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ภายในไตรมาส 4/62...

ทีเอ็มบี พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน TMB Business CLICK

ทีเอ็มบี พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน TMB Business CLICK ดิจิทัล โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจได้มากกว่า …พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ ทีเอ็มบี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล โซลูชัน จึงได้พัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน TMB...

ภาพข่าว: TKS ให้ข้อมูลงาน Opportunity Day Q2/62 - ตอกย้ำปี 62 โตกระฉูด

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2562 ในงาน Opportunity Day ณ...

Related Topics