ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday September 5, 2018 13:09
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม และศิษย์เก่า กยศ. ทั่วประเทศ โดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่บุคลากร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า กยศ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยการออมทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนการวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนตามกำหนด ปัจจุบัน กองทุนมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษากว่า 5.4 ล้านราย คิดเป็นงบประมาณให้กู้ยืมกว่า 5.7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้สูงถึง 2.1 ล้านราย เชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีและต้องการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง แต่ขาดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและขาดวินัยทางการเงินจึงทำให้เกิดการค้างชำระหนี้ กองทุนเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการออมและการจัดการเงินให้แก่คนไทย เริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของกองทุน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี จนถึงศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติและเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศ รวมถึงครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนในสถานศึกษายังเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เพื่อแนะแนวถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังวินัยทางการเงิน ตลอดจนจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีในการชำระเงินคืนกองทุน

ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทยโดยรวมแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ บุคลากรหรือสถานศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2016 4888" ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics