บลจ.กสิกรไทยชู K-PROP ปันผลกว่า 380 ล้านบาท เผยตลาดอสังหาฯ-หุ้นไทยยังไปได้ดี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 6, 2018 13:41
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--บลจ.กสิกรไทย

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ (K-PROP) ในอัตรา 0.42 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายนนี้ รวมทั้งสิ้น 386.63 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน K-PROP นางสาวธิดาศิริกล่าวว่า หากนับรวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ด้วย กองทุนมีการจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 1.92 บาทต่อหน่วย โดยในรอบผลดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา (1 ก.ย. 60 – 31 ส.ค. 61) กองทุนจ่ายปันผลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นในอัตรา 1.14 บาทต่อหน่วย หรือสามารถคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย (Dividend Yield) อยู่ที่ 10.81%ต่อปี ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุน K-PROP ในช่วง 6 เดือน และ 1 ปีย้อนหลัง อยู่ที่ 7.65% และ 12.32%ต่อปี สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 3.82% และ 7.32%ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 61)

นางสาวธิดาศิริกล่าวต่อไปว่า ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยในประเทศไทยกองทุนเน้นการลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก และอาคารสำนักงานที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่มั่นคง สำหรับประเทศสิงคโปร์ กองทุนเน้นลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจที่พื้นตัว อาทิ กลุ่มอาคารสำนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) กลุ่มโรงแรม และกลุ่ม Data Center

ด้านตลาดหุ้นไทยแม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้น จากความกังวลในประเด็นเรื่องของวิกฤติค่าเงินในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market : EM) ที่อ่อนค่าลง รวมถึงทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปัญหาทางการค้าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเป็นบวกสำหรับการลงทุนในหุ้นไทยโดยอิงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในส่วนของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ รวมถึงสัญญาณโครงการต่างๆ จากภาครัฐฯ ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ภายหลังกฎหมายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลบวกโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 โดยปัจจุบันยังคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยจะเติบโตได้ในระดับ 8% ในปี 2561 และ 10% ในปี 2562 ทั้งนี้บลจ.กสิกรไทยยังคงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้อยู่ที่ระดับ 1,800 จุด บนปัจจัยพื้นฐานที่ระดับ P/E ปี 2562 ที่ 15 เท่า นางสาวธิดาศิริกล่าว

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน K-PROP สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888

กองทุน   รอบผลการดำเนินงาน                 อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)
K-PROP   1 มิถุนายน 2561 -   31 สิงหาคม 2561   0.42
คิดจากมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันที่ 31 ส.ค. 61
*เกณฑ์มาตรฐาน

ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และ ดัชนี FTSE Strait Times REITs (50%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นเกณฑ์มาตรฐานของกองทุน

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-PROP มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนอาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics