ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล สร้างโอกาสเยาวชนเข้าถึงดนตรีในการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 6, 2018 15:32
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษา ไม่จำกัดเครื่องดนตรีและแนวเพลงขับร้อง ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท สมัครถึง 2 ต.ค. นี้

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นอกเหนือจากบทบาทการส่งเสริมผู้ลงทุนและธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาสังคม ตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" มุ่งมั่นให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยดนตรีถือได้ว่ามีคุณประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นองค์ประกอบของสังคม จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี และสามารถใช้ดนตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแก่สังคมไทยในระยะยาว

"ประโยชน์ของดนตรีไม่ได้จำกัดเพียงการแข่งขันหรือประกอบอาชีพ แต่ยังใช้ในการพัฒนาศักยภาพในหลากหลายด้าน ทั้งบุคลิกภาพ อารมณ์ และระบบความคิด ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ การเปิดให้เยาวชนได้นำดนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงมีส่วนอย่างมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งเยาวชน ครอบครัว และสังคม" ดร. กฤษฎา กล่าวเพิ่มเติม

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขอขอบคุณ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านดนตรีแก่เยาวชนไทย และได้สนับสนุนการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ มาตลอดระยะเวลา 14 ปี (ตั้งแต่ปี 2547) เวทีการประกวดนี้อาจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ SET เยาวชนดนตรีฯ เป็นการประกวดที่ไม่มุ่งเน้นเพื่อเอาชนะ แต่มุ่งที่ความสามัคคีเป็นสำคัญ เป็นเวทีเดียวที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีโดยไม่จำกัดชนิดของเครื่องดนตรี เป็นเวทีซึ่งให้การสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพด้านดนตรี ผลิตนักดนตรีเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียง และคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย

การประกวดตลอด 20 ครั้งที่ผ่านมา สร้างโอกาสให้เยาวชนกว่า 10,000 คน ได้ฝึกความสามารถตั้งแต่การส่งผลงานเข้าคัดเลือกจนถึงการแสดงบนเวที ในจำนวนนี้กว่า 3,000 คน ได้รับรางวัลจากการประกวด และมีเยาวชนหลายคนที่ก้าวสู่อาชีพด้านดนตรี ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อาทิ นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ รางวัลรองชนะเลิศกีตาร์คลาสสิค จากการประกวด Singapore International Guitar Festival & Competition ประจำปี 2016 นายต้นตระกูล แก้วหย่อง รางวัลชนะเลิศโปงลาง 1st Prizeประเภท Folk Instruments จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 12 นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล รางวัลรองชนะเลิศขับร้อง จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 17 และ ด.ช. ชัยธวัช อติโภภัย รางวัลรองชนะเลิศเปียโน จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 16

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือโรงเรียนดนตรี โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาดนตรี ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครร่วมแสดงผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 2561 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 10-11 พ.ย. และชิงชนะเลิศ 9 ธ.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมที่www.music.mahidol.ac.th/set


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics