สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนสิงหาคม 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday September 7, 2018 16:44
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,721.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.2% จากสิ้นเดือนก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 50,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนสิงหาคม ส่วนผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ แต่การขายชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในอาเซียน โดย ผลกระทบจากความเปราะบางของเศรษฐกิจตุรกีอยู่ในวงจำกัด ซึ่งมีผลต่อการลงทุนน้อยกว่าเหตุการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐฯ และความขัดแย้งทางการค้าในช่วงก่อนหน้านี้มาก นอกจากนี้อัตราการเติบโตของ GDP ของไทยในไตรมาส 2/2561 ที่ประกาศออกมาในเดือนสิงหาคมสะท้อนให้เห็นการเติบโตอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจไทยโดยทุกปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างดี และเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในระยะต่อไป

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
  • ในเดือนสิงหาคม 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 10,684 ล้านบาทชะลอตัวจากช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ ต่ำกว่ามูลค่าขายสุทธิเฉลี่ยในช่วง 7เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้ของไทยที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทไทยที่มีเสถียรภาพมากกว่าเงินของประเทศเกิดใหม่สกุลอื่น
  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 ปิดที่ 1,721.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.2% จากสิ้นเดือนก่อน ในขณะที่ปรับตัวลดลง 1.8% จากสิ้นปี 2560อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
  • Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 15.96 เท่า ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.98 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.14 เท่า และ 14.97 เท่า ตามลำดับ
  • อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 3.05% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.81%
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 17.7 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% จากสิ้นปี 2560 ตามทิศทางดัชนี
  • มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ในระดับสูงที่ 50,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า