บล.หยวนต้า ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. พร้อมร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Advisor

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday September 10, 2018 15:36
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--บล.หยวนต้า

บล.หยวนต้า ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้เข้าร่วมโครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน"ด้วยการนำนวัตกรรมยุคใหม่ A.I. เข้ามาช่วยในการจัดพอร์ตการลงทุนตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการแนะนำการลงทุนผ่านระบบดิจิตอล (Digital Wealth Advisor) อย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้เข้าร่วมโครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" นับว่าบล.หยวนต้า มีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่ครบวงจร สามารถเสนอบริการคำแนะนำและทางเลือกในการลงทุน ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน"ของสำนักงาน ก.ล.ต.

การได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ ที่มุ่งเน้นความเป็นผู้นำในการให้บริการอย่างมีคุณภาพพร้อมเน้นการพัฒนาเครื่องมือช่วยการลงทุน ในรูปแบบ A.I. หรือ ดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื่อเข้ามาช่วยแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล และให้สอดรับทุกรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนในยุคดิจิตอล โดยบล.หยวนต้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018 จากการนำเสนอผลงานเครื่องมือช่วยการลงทุนอย่าง "Digital Wealth Revolution" โดยคว้า 3 รางวัลชนะเลิศ ในหมวด Artificial Intelligence, Research and Development และ Consumer และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีน โดยรางวัลนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่การันตีและตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Advisor ของบริษัทอย่างแท้จริง


Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics