บริษัท NICE Actimize ได้รับเลือกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ดูแลเรื่องการป้องกันการฟอกเงินด้วยระบบ Intelligent Automation

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday September 11, 2018 12:10
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--สตรีม ไอ ที คอนซัลติ้ง

NICE Actimize's automated AML และโซลูชั่นการจัดการรายกรณี (Case Management) จะลดเวลาในการตรวจสอบและต้นทุนทั้งหมดของการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถาบัน

NICE Actimize, บริษัทในเครือของธุรกิจ NICE (Nasdaq: NICE) และผู้นำทางด้านการจัดการอาชญากรรมทางการเงินอิสระ (Autonomous Financial Crime Management) ได้รับคัดเลือกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการจัดการรายกรณี เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานกำกับดูแลของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะใช้โซลูชั่น Suspicious Activity Monitoring (SAM9) ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ของ NICE Actimize และ Actimize ActOne ซึ่งเป็นระบบการจัดการการตรวจสอบที่ใช้ระบบอัจฉริยะแบบอัตโนมัติที่จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนและแพลตฟอร์มการจัดการรายกรณีของสถาบันการเงินรายอื่นต่อไป

"ปรัชญาหลักของกรุงศรี กรุ๊ป ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน โซลูชั่น NICE Actimize ใช้ระบบอัจฉริยะแบบอัตโนโนมัติและวิธีการบริหารจัดการรายกรณีที่เข้มงวด ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน และเพิ่มความเข้มแข็งในการปราบปรามการก่อการร้ายในกิจกรรมทางการเงินต่างๆ" นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล ผู้บริหารระดับสูงด้านการดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคารกรุงศรีอยุธยากล่าว "เนื่องจากโซลูชั่น Nice Actimize ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมตามกฎเกณฑ์ดั้งเดิม ผนวกกับการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning) และหุ่นยนต์ เพื่อลดความผิดพลาดในการแจ้งเตือนและเพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบ เราเชื่อว่า Nice Actimize จะเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินของเรามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น"

"การดำเนินการที่สำคัญของ Nice Actimize ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและการเข้าถึงบริการแบบครบวงจรที่เรามีให้ลูกค้า" Joe Friscia ประธานบริษัท NICE Actimize กล่าว "เราเห็นการยอมรับทั่วโลก เกี่ยวกับโซลูชั่นการป้องกันการฟอกเงินและการจัดการรายกรณีที่ใช้ระบบ AI ของเรา เมื่อรวมเข้าด้วยกัน โซลูชั่น AML และ ActOne จะช่วยเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มประสิทธิผล ช่วยให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น และทำให้เห็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ออกกฎหมาย

ไม่นานมานี้ NICE Actimize ได้ปรับปรุงโซลูชั่นตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Activity Monitoring: SAM) ซึ่งได้ผสมผสานการวิเคราะห์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning) สำหรับการตรวจจับอาชญากรรมที่แม่นยำด้วยเลเซอร์ และด้วยระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลเอง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของทีมที่มากขึ้น และลดเวลาในการตรวจสอบสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละครั้งลงมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โซลูชั่นใหม่นี้นำเสนอแนวคิดที่ล้ำสมัยของ NICE Actimize ในเรื่องการจัดการอาชญากรรมทางการเงินในรูปแบบอิสระ (Autonomous Financial Crime Management) เพื่อต่อต้านการฟอกเงินเป็นครั้งแรก

สินทรัพย์อื่นๆ:

สำหรับโซลูชั่นที่รวมเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินของ NICE Actimize

สำหรับโซลูชั่น NICE Actimize's ActOne Investigation Management

เกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มการเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในประเทศไทยในแง่ของสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และเป็น 1 ใน 5 ของธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถึง 74 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นสมาชิกที่สำคัญของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป มหาชน จำกัด (Mitsubishi UFJ Financial Group: MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการที่ครอบคลุมทั้งธนาคาร ลูกค้าการเงิน การลงทุน การจัดการสินทรัพย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินอื่นๆ สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าขนาดใหญ่และสถาบัน โดยผ่านกรุงศรีทั้ง 701 สาขา (สาขาธนาคาร 664 แห่ง และสาขากรุงศรี ออโต้ 37 แห่ง) และร้านบริการกว่า 34,000 แห่งทั่วประเทศ กรุงศรี กรุ๊ป เป็นผู้ออกบัตรเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 8.7 ล้านใบ มีผู้ขายทางการเงิน และมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลรวมอยู่ในบริการ ได้แก่ 'กรุงศรี ออโต้' ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ มี 'บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด' ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุด และผู้นำด้านระบบการเงินรายย่อย หรือ ไมโครไฟแนนซ์ (Micro-Finance) อย่าง 'เงินติดล้อ'

กรุงศรี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสูงสุด บริษัทในเครือกรุงศรีได้รับการรับรองจากกลุ่มต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาคเอกชน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ในแนวทางที่จะไม่ยอมให้มีความประพฤติมิชอบด้านการทุจริต

เกี่ยวกับ NICE Actimize

NICE Actimize เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเงินแก่สถาบันการเงินในระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในแวดวง NICE Actimize มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อปกป้องสถาบันและคุ้มครองสินทรัพย์ของผู้บริโภคและนักลงทุน โดยการระบุอาชญากรรมทางการเงิน การป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทหาวิธีป้องกันการฉ้อโกงข้ามช่องทางแบบเรียลไทม์ การป้องกันการฟอกเงินและการเฝ้าระวังทางการค้า เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตด้านการชำระเงิน อาชญากรรมด้านไซเบอร์ การตรวจสอบการคว่ำบาตร การป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลของตลาด การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และการค้าภายใน ติดตามได้ที่ www.niceactimize.com, @NICE_Actimize หรือ Nasdaq: NICE

เกี่ยวกับ NICE

NICE (Nasdaq: NICE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ทั้งระบบที่อยู่บนคลาวด์และระบบติดตั้งภายในองค์กรลูกค้า เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง NICE ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและปกป้องประชาชน องค์กรกว่า 25,000 แห่งในกว่า 150 ประเทศรวมถึง บริษัทกว่า 85 บริษัทใน 100 บริษัท ที่จัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune ก็ใช้โซลูชั่นของ NICE ทั้งสิ้น ติดตามได้ที่ www.nice.com


Latest Press Release

ธนชาตตอกย้ำความเป็นผู้นำสินเชื่อรถยนต์ การันตีด้วยรางวัล 3 ปีซ้อนจากเวทีระดับสากล The Asian Banker 2019

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ (ที่ 2 จากซ้าย)...

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดงาน CG WHITE DAY 2562 แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK...

PEA ผนึก ไทยพาณิชย์ พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการไฟฟ้าครบวงจร PEA Energy Intelligence พร้อมศึกษาต่อยอดประสบการณ์ Digital Lending สู่เครือข่ายธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) สู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า ประกาศความร่วมมือพัฒนา "PEA Energy Intelligence" บริการดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าสำหรับธุรกิจและครัวเรือนครบวงจร...

ภาพข่าว: บัตรกดเงินสด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 12% ต่อปี สำหรับคนมีเครดิต สมัครฟรี! กดเงินสดฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มอบโปรแกรมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ "คนมีเครดิต" สำหรับลูกค้าที่มีวินัยการเงิน ทั้งพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ ที่มีรายได้รวม 40,000 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก...

ภาพข่าว: ALLAให้ข้อมูลนักลงทุน

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน) หรือ ALLA นำทีมผู้บริหาร ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ Opportunity Day...

Related Topics