ฟิทช์ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารกรุงเทพที่ #BBB+(EXP)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 13, 2018 09:18
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb+') ที่ 'BBB+(EXP)' โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Global Medium-term Note (GMTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับเครดิตนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ฟิทช์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงที่สอดคล้องกับเอกสารที่ฟิทช์ได้รับมาแล้วอย่างครบถ้วน

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Issuer Default Rating) ของ BBL เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BBL พิจารณาจากความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเครดิตของธนาคารเองซึ่งสะท้อนโดยอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ที่ 'bbb+' ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากเครือข่ายธุรกิจในประเทศ (franchise) ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจต่างประเทศ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคาร อีกทั้งยังสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ของ BBLที่ต่ำกว่าและการบริหารจัดการในด้านการระดมเงินและสภาพคล่อง (funding and liquidity) ที่ระมัดระวังกว่า เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ซึ่งสะท้อนได้จากการที่ธนาคารมีอัตราส่วนเงินฝากต่อสินเชื่อในระดับที่ต่ำกว่าธนาคารอื่นอย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องในระดับสูง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BBL (ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน) จะส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ BBL สามารถหาได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ BBL วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยหาได้จาก https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=10028995)


Latest Press Release

ทีทีดับบลิว รับ รางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

นางสาวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ระดับดีเด่น จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย...

กยท. มอบเงินประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยาง หวังเป็นหนึ่งทางบรรเทาทุกข์ ยามภาวะราคายางตกต่ำ

เมื่อเร็วๆนี้ นายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร กยท. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม จำนวน 6 ราย...

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนธันวาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 ธันวาคม 2561เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ - ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 1...

ทันไหม? หา ตัวช่วย โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษี

วิถีมนุษย์เงินเดือนก็มักจะมึนๆ งงๆ หลงๆ ลืมๆ เพราะมีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะ บ้างเร่งปิดจ็อบส่งงานก่อนจะหยุดพักยาวไปฉลองปีใหม่ วางแผนเตรียมเดินทางท่องเที่ยวต่อไม่รอแล้วนะ ช้อปปิ้งของขวัญของฝาก และอื่นๆ...

เปิดดวงตา คนตาบอด ด้วยเทคโนโลยี และหัวใจ กับกิจกรรม รีด ฟอร์ เดอะ ไบลนด์ ให้ทุกการได้ยินคือการพัฒนา

"ดวงตา" เป็นอวัยวะที่สำคัญ และจำเป็นในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะ และความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือ หรือผ่านการมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว ท่านเคยคิดไหมว่า หากวันหนึ่งตาเรามองไม่เห็น เราจะเป็นอย่างไร และจะรับมือกับสถานการณ์...

Related Topics