KTAMทุ่มปันผล3กองทุนอสังหาฯมูลค่ากว่า689ล้าน พร้อมเปิดขายตราสารหนี้3เดือนชูยิลด์1.25%ต่อปี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday December 3, 2018 13:24
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--บลจ.กรุงไทย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผล 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี พี ทาวเวอร์ โกรท ( CPTGF ) ในอัตรา 0.1975 บาทต่อหน่วย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGATIF ) ในอัตรา0.2130 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท ( TTLPF ) ในอัตรา 0.3000 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินกว่า 689 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายรอบใหม่( Roll Over ) ของกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน3 (KTSIV3M3 ) อายุโครงการ3 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก และตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 64% ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงิน บริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 36% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ1.25%ต่อปี โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สำหรับอัตราผลตอบแทนระยะสั้นช่วง อายุ1เดือนถึง1 ปี อยู่ที่ระดับ 1.29 -1.71% สำหรับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ3 เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.40247% ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ6 เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.56352% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิยช์ไทยขนาดใหญ่ประเภท3 เดือน อยู่ระหว่าง 0.90-1.00% ประเภท 6 เดือน อยู่ระหว่าง 1.15 -1.35% สำหรับธนาคารขนาดเล็ก และกลางประเภท3เดือน อยู่ที่ประมาณ 0.25-1.50% และประเภท 6 เดือน อยู่ที่ประมาณ 0.35-1.60%

ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (กนง.) อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ประมาณ 25 bps. ซึ่งอาจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมีการปรับตัวผันผวนในทิศทางขาขึ้นนับจากนี้

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร 0-2686-6206-7

Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เริ่มซื้อขาย 16 ธ.ค. นี้

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 16 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 52,762.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "BAM" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

นกแอร์ บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน 888.15 ล้านหุ้น เตรียมขาย RO อัตราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคา 2.50 บาท

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 4,197.17 ล้านบาท...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ล.ต. ขอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องการลงทุนอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ "ESG" เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์...

สตาร์เฟล็กซ์ หรือ SFLEX หุ้นไอพีโอ 110 ล้านหุ้น กระแสดี พร้อมเทรด SET 19 ธ.ค. นี้

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ปิดจองหุ้นกระแสตอบรับดีเยี่ยม "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่าย มั่นใจธุรกิจ SFLEX อนาคตรุ่ง...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 757 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.59 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า...

Related Topics