เปิดดวงตา คนตาบอด ด้วยเทคโนโลยี และหัวใจ กับกิจกรรม รีด ฟอร์ เดอะ ไบลนด์ ให้ทุกการได้ยินคือการพัฒนา

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday December 7, 2018 17:30
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

"ดวงตา" เป็นอวัยวะที่สำคัญ และจำเป็นในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะ และความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือ หรือผ่านการมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว ท่านเคยคิดไหมว่า หากวันหนึ่งตาเรามองไม่เห็น เราจะเป็นอย่างไร และจะรับมือกับสถานการณ์ เมื่อตาไร้ซึ่งการมองเห็น หรือที่เรียกว่าพิการทางสายตา ได้อย่างไร จากสถิติจำนวนผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ปี 2560 พบว่า มีจำนวนสูงถึง 188,050 คน โดยเขาเหล่านี้ ไม่สามารถมองเห็น หรืออ่านในสิ่งที่ต้องการได้อย่างใจ จะทำอะไรก็คงลำบากมากขึ้น สิ่งที่พวกเขาต้องการคงจะเป็นเพียงความช่วยเหลือที่เพียงพอจากคนรอบข้าง

นางสาวปฐมพร หันนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ต่อยอดในการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมมากขึ้น ธนาคารซิตี้แบงก์จึงได้ใช้โอกาสเนื่องในวันชุมชนซิตี้ (Citi Global Community Day) จัดกิจกรรมอัดหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา โดยเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเหลือให้ผู้พิการทางสายตามีทักษะ และความรู้ ผ่านทางการฟัง ซึ่งอาสาสมัครซิตี้ทุกคนสามารถสร้างหนังสือเสียงได้ง่ายๆ โดยทำการเลือกหนังสือและอัดเสียง ผ่านแอปพลิเคชัน "Read for the blind" โดยภายในแอปพลิเคชัน รวบรวมหนังสือน่าสนใจสูงถึง 14 หมวด หรือราว 36,198 เล่ม ไม่ว่าจะเป็นนิทาน หนังสือเรียน หนังสือความรู้เรื่องการเงิน ตลอดจนเกร็ดความรู้ ปกิณกะทั่วไป

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดมุมมองให้ทุกคนเข้าใจว่า ความพิการทางร่างกายไม่ใช่สิ่งที่จำกัดความสามารถของบุคคลได้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถก้าวผ่านข้อจำกัดดังกล่าวได้จึงมีความหมาย และมีคุณค่ามาก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่พวกเขา ยังเป็นการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง และเสมอภาค ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรม ที่เป็นดั่งสะพานที่อาสาสมัครซิตี้ช่วยกันสร้างขึ้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลถึงผู้พิการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดและพัฒนาศักยภาพ และทักษะต่างๆ ให้กลุ่มผู้พิการทางสายตา สามารถมีความรู้ประกอบอาชีพได้ ดั่งคนทั่วไป ได้ในอนาคต

ด้าน นางสาวอรณัส เติมเศรษฐเจริญ Consumer Analyst ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และอาสาสมัครซิตี้ กล่าวว่า ทุกวันนี้การให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ยังไม่เพียงพอ และเท่าทันต่อความต้องการ กิจกรรม "Read for the blind" ที่ธนาคารซิตี้แบงก์จัดขึ้น จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคน ได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการอ่าน สำหรับผู้พิการทางสายตาอย่างแท้จริง ซึ่งจากที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เลือกอ่านหนังสือหรือบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว เพราะกลุ่มผู้พิการทางสายตาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น รวมถึงหนังสือภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นนิทาน หรือบทความต่างๆ เนื่องจากภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน

การยอมรับ และความเท่าเทียม เป็นสิ่งที่ผู้พิการทางสายตาต้องการจากคนในสังคม เพราะพวกเขาก็คือส่วนหนึ่งในสังคม และควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเราทุกคน ถึงเขาจะพิการแต่ก็ควรจะสามารถดำรงชีวิตเหมือนคนปกติได้ การอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตามองว่าจะอาจจะเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สำคัญในการทำให้การได้ยินของเขาคือการพัฒนาทักษะไปพร้อมๆ กัน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.citibank.co.th

เกี่ยวกับ "ซิตี้"

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi


Latest Press Release

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 22/19

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 22/19 (BP22/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 22/19...

TMILL ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 62

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental...

ออมสิน จัดโปรโมชั่นเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อ SMEs และ สตาร์ทอัพ ในงาน SMART SME EXPO 2019

ธนาคารออมสินเตรียมนำสินเชื่อเพื่อกลุ่ม SMEs และ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเสนอในงาน SMART SME EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 62 นี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงินกู้ 1-10 ล้านบาท และ สินเชื่อธุรกิจ GSB Smoot Biz...

บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นสหรัฐSP 500-บิลเลี่ยนแนร์

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมกัน 2 กองทุนในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส...

ภาพข่าว ส่งเสริมจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมแถลงข่าวเปิด "โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน"...

Related Topics