ZEN เคาะราคาขาย IPO ที่ 13 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 7 8 และ 11 ก.พ.นี้ ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสพร้อมรุกขยายสาขาร้านอาหารเต็มสูบ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday February 6, 2019 13:41
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

'บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป' หรือ ZEN เคาะราคาขาย IPO ที่ 13 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบัน พร้อมลงนามแต่งตั้ง บล.กสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หลักทรัพย์ หลังหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อย เตรียมแผนลงทุนขยายสาขาร้านอาหารในไทยและต่างประเทศเต็มสูบ พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป หรือ ZEN ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้สำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของ บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบัน โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 13 บาท และมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจและโอกาสการเติบโตในอนาคต จึงได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 13 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 7 – 8 และ 11 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าหุ้น ZEN จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น   มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 225 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ระดมทุน เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการขยายและปรับปรุงสาขาร้านอาหาร ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") หรือ ZEN กล่าวว่า ตั้งเป้านำบริษัทฯ ก้าวเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (Food Service) และกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรเป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้วางแผนขยายธุรกิจและปรับปรุงร้านอาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อย่างเต็มที่ หลังจากได้ลงทุนด้านระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเป็นที่เรียบร้อย โดยในปี 2562 บริษัทฯ วางแผนงานขยายร้านอาหารรวมประมาณ 123 สาขา แบ่งเป็นการขยายสาขารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง (พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.) โดยกลุ่มบริษัทฯ 36 สาขา และให้สิทธิแฟรนไชส์ 87 สาขา ส่วนในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนงานขยายร้านอาหารรวมประมาณ 225 สาขา แบ่งเป็นการขยายสาขารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่โดยกลุ่มบริษัทฯ 50 สาขา และให้สิทธิแฟรนไชส์ 175 สาขา

ทั้งนี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจร้านอาหาร 2. ธุรกิจแฟรนไชส์ และ 3. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และบริการจัดเลี้ยง (Catering) ธุรกิจให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) และธุรกิจอาหารค้าปลีก (Retail Business) เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากการจำหน่ายในร้านอาหารมาต่อยอดเพื่อวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีร้านอาหารรวม 12 แบรนด์ แบ่งเป็น กลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ ได้แก่ 1. ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม (Authentic Japanese Food) 2. Musha by ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่ 3. Sushi Cyu Carnival Yakiniku ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม 4. AKA ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น (Yakiniku) 5. Testu ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม และ

6. On the Table Tokyo Cafe ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์ และกลุ่มร้านอาหารไทยอีก 6 แบรนด์ ได้แก่ 1. ตำมั่ว ร้านอาหารไทย-อีสาน 2. ลาวญวน ร้านอาหารไทย-อีสานและเวียดนาม 3. แจ่วฮ้อน ร้านอาหารประเภทสุกี้ลาวหรือจิ้มจุ่ม 4. เฝอ ร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม 5. de Tummour ร้านอาหารไทย-อีสานแบบพรีเมี่ยม และ 6. เขียง (Khiang by tummour) ร้านอาหารไทยตามสั่งหรือ Street Food แบรนด์ใหม่ที่นำเสนออาหารไทยจานเดียว โดยเปิดบริการสาขาแรกที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเจษฎาบดินทร์ จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีร้านอาหารในไทยและต่างประเทศรวม 255 สาขา แบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย 167 สาขา และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น 88 สาขา ซึ่งในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นร้านอาหารที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 110 สาขา และให้สิทธิแฟรนไชส์ 145 สาขา

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม – กันยายน 2561) มีรายได้รวม 2,226.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์

"เรามีจุดเด่นด้านการเป็นผู้ให้บริการอาหาร (Food Services) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทั้งธุรกิจร้านอาหารที่มี แบรนด์หลากหลาย สามารถตอบสนองผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อระดับล่าง กลาง และบน และมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและจุดแข็งให้กับการดำเนินธุรกิจ " นายบุญยง กล่าว


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิด ผังโครงการต้นแบบ นำ DLT ประยุกต์ใช้สำหรับตลาดทุนไทย นำร่องด้วยธุรกิจตราสารหนี้

ก.ล.ต. เปิดเผยผังโครงการต้นแบบสำหรับตลาดทุนไทย (Master Blueprint for Thai Capital Market) ในการนำ distributed ledger technology หรือ DLT มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน...

ภาพข่าว: ชวนพบขั้นกว่าของการลงทุนกับ TFEX ที่มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ชวนพบขั้นกว่าของการลงทุนกับ TFEX ที่มหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2019 มาหากำไร สร้างพอร์ตแกร่ง ด้วย ฟิวเจอร์ส-ออปชั่น มือใหม่เข้าใจสินค้า สร้างไอเดียเทรดใน TFEX มือเก๋า Workshop ตีกราฟเทคนิค และสร้าง...

กองทุนบัวหลวง จับมือกลุ่มบริษัท เค. อี. พร้อมขายกองทรัสต์ #BKER ชูจุดเด่นผสานความเชี่ยวชาญบริหารกองร่วมกัน เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ประเมินผลตอบแทนปีแรก 7.29% ที่ราคาเสนอขาย 10.00 บาท/หน่วย

กองทุนบัวหลวง และ เค. อี. รีท แมเนจเมนท์ พร้อมขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี.รีเทล (BKER: บี เค อี อาร์) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนจากโอกาสเติบโตของศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ที่มีศักยภาพ...

บัตรเครดิต TMB ร่วมกับ Booking.com ให้จองโรงแรมทั่วโลกพร้อมรับเงินคืนสูงสุด 10%

บัตรเครดิต TMB ร่วมกับ Booking.com ชวนคุณออกไปท่องโลกแบบคุ้มค่ามากกว่า เมื่อจองห้องพักทั่วโลกผ่าน www.booking.com/tmbbank พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 10% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563 สงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต...

ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) จับมือการประปาและการไฟฟ้านครหลวง ให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ผ่าน โมบาย แอปพลิเคชัน เป็นครั้งแรกของวงการธนาคาร!!

ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) จับมือการประปาและการไฟฟ้านครหลวง ให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ผ่าน โมบาย แอปพลิเคชัน เป็นครั้งแรกของวงการธนาคาร!! ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)...

Related Topics