บลจ.ภัทร ชูจุดแข็ง #Phatra Asset Allocation เปิด 2 กองทุนใหม่ ตอบโจทย์การลงทุนท่ามกลางตลาดผันผัวน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday February 26, 2019 10:48
กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--ธนาคารเกียรตินาคิน

บลจ.ภัทร ชูกลยุทธ์การลงทุน Phatra Asset Allocation พร้อมด้วยมุมมองการลงทุนที่เฉียบคมจาก บล.ภัทร ตอกย้ำความสำเร็จจากกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสแซ็ทอโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) ที่ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเติบโตกว่าหมื่นล้าน พร้อมเปิดเพิ่มอีก 2 กองทุน ตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิด IPO วันที่ 4-8 มี.ค. นี้

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 บลจ.ภัทร จะเปิดเสนอขายกองทุนใหม่อีก 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสแซ็ทอโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) และกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสแซ็ทอโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra) ซึ่งทั้ง 2 กองทุนมีการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินต่างๆ เหมือนกับกองทุน PHATRA SG-AA แตกต่างกันที่กลยุทธ์การจัดสัดส่วนในการกระจายการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินที่สะท้อนความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน โดยกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสแซ็ทอโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light) จะมีกลยุทธ์กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ 51% ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ 24% ตราสารทางเลือกประมาณ 10% เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ น้ำมัน และที่เหลือเป็นส่วนของเงินสดเพื่อสภาพคล่องของกองทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสแซ็ทอโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra) จะมีกลยุทธ์กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ 5% ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ 76% ตราสารทางเลือกเช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ น้ำมัน ประมาณ 15% และที่เหลือเป็นส่วนของเงินสดเพื่อสภาพคล่องของกองทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมาก

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทอยู่ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการวิเคราะห์จากทีมนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์เศรษฐกิจ อีกทั้งมีทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ.ภัทร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสการลงทุน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดรวมถึงคัดเลือกสินทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน โดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก ทำให้แต่ละกองทุนตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้มากขึ้น

"กองทุน Asset Allocation ทั้ง 3 กองทุน จะช่วยให้นักลงทุนรับมือกับตลาดในปี 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคาดการณ์ว่าตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาข้อตกลงในการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักร โดยสหภาพยุโรปยังมีจุดยืนที่จะไม่ทบทวนข้อตกลงดังกล่าว หรือความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังมีความไม่แน่นอนสูง อาจพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งด้านอื่นๆ อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว และตลาดการเงินที่บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี และ 10 ปี ที่ใกล้กันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยหากผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีต่ำกว่า 2 ปี จะเป็นสัญญาณที่นักลงทุนหลายคนเชื่อว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก 12-24 เดือนข้างหน้า ดังนั้น การมีพอร์ตที่มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และการมีความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงและความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุนเป็นเรื่องสำคัญ โดยกองทุนในกลุ่ม Asset Allocation ซึ่งประกอบด้วย PHATRA SG-AA, PHATRA SG-AA Light และ PHATRA SG-AA Extra ที่มีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุน จะมีโอกาสลดความผันผวนในระยะยาวของการลงทุนโดยรวม และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับนักลงทุนอีกด้วย" นายยุทธพล กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ www.phatraasset.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ที่ขั้นต่ำ 1,000 บาท

คำเตือน :

– การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

– กองทุนมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน


Latest Press Release

MFC ทอดกฐินเพื่อบูรณะซ่อมแซมวัด และ ช่วยเหลือเด็กยากจน

เดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะจัดการ ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ยอดเงินรวม 849,999 บาท โดย...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) เริ่มซื้อขาย 24 ต.ค. นี้

บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 24 ต.ค นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,600 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "RBF" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์...

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศ...

ครม.เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านใหม่ซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้กู้ดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี 3 ปีแรก เริ่ม 24 ต.ค.นี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50%ต่อปี นาน 3 ปีแรก ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร...

ภาพข่าว: SGP ทุ่ม 7,900 ลบ. สร้างคลัง LNG เกาะสีชัง-บางปะกง เสริมแกร่งธุรกิจ

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) และนางจินตณา กิ่งแก้ว (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกภายหลังงานแถลงข่าวการเข้าซื้อกิจการคลังน้ำมันและท่าเรือน้ำลึกที่ อ.เกาะสีชัง...

Related Topics