SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday March 22, 2019 17:57
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่ ร.ร. อนุบาลนางรอง จ. บุรีรัมย์ นางลัดดาวัลย์ พรพนม ร.ร. พินิจราษฎร์บำรุง จ. กาฬสินธุ์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ร่วมกับ 7 องค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ มากว่า 12 ปี ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนต่อยอดความดีแก่คนดีแล้วกว่า 100 ราย และในปีนี้ประเดิมมอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2561 คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด เป็นรางวัลแรกแก่บุคคลและองค์กรจำนวน 4 รายที่มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานสำคัญ และส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2561 มอบแก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จ. บุรีรัมย์ นางลัดดาวัลย์ พรพนม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง จ. กาฬสินธุ์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนไทย โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม นับเป็นการส่งเสริมและต่อยอดการทำความดีของครู บรรณารักษ์ และผู้พัฒนาห้องสมุด โดยมอบรางวัลแก่ผู้ที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อส่งเสริมเยาวชนและคนในชุมชนให้ตระหนักความสำคัญของการอ่าน พร้อมร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากว่า 12 ปี นับเป็นพลังสนับสนุนจากภาคธุรกิจที่ส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจสร้างความดีแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรามุ่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสืบไป

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com


Latest Press Release

MFC ทอดกฐินเพื่อบูรณะซ่อมแซมวัด และ ช่วยเหลือเด็กยากจน

เดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะจัดการ ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ยอดเงินรวม 849,999 บาท โดย...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) เริ่มซื้อขาย 24 ต.ค. นี้

บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 24 ต.ค นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,600 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "RBF" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์...

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศ...

ครม.เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านใหม่ซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้กู้ดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี 3 ปีแรก เริ่ม 24 ต.ค.นี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50%ต่อปี นาน 3 ปีแรก ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร...

ภาพข่าว: SGP ทุ่ม 7,900 ลบ. สร้างคลัง LNG เกาะสีชัง-บางปะกง เสริมแกร่งธุรกิจ

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) และนางจินตณา กิ่งแก้ว (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกภายหลังงานแถลงข่าวการเข้าซื้อกิจการคลังน้ำมันและท่าเรือน้ำลึกที่ อ.เกาะสีชัง...

Related Topics