SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday March 22, 2019 17:57
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่ ร.ร. อนุบาลนางรอง จ. บุรีรัมย์ นางลัดดาวัลย์ พรพนม ร.ร. พินิจราษฎร์บำรุง จ. กาฬสินธุ์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ร่วมกับ 7 องค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ มากว่า 12 ปี ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนต่อยอดความดีแก่คนดีแล้วกว่า 100 ราย และในปีนี้ประเดิมมอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2561 คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด เป็นรางวัลแรกแก่บุคคลและองค์กรจำนวน 4 รายที่มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานสำคัญ และส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2561 มอบแก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จ. บุรีรัมย์ นางลัดดาวัลย์ พรพนม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง จ. กาฬสินธุ์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนไทย โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม นับเป็นการส่งเสริมและต่อยอดการทำความดีของครู บรรณารักษ์ และผู้พัฒนาห้องสมุด โดยมอบรางวัลแก่ผู้ที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อส่งเสริมเยาวชนและคนในชุมชนให้ตระหนักความสำคัญของการอ่าน พร้อมร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากว่า 12 ปี นับเป็นพลังสนับสนุนจากภาคธุรกิจที่ส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจสร้างความดีแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรามุ่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสืบไป

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น TNR อนุมัติจ่ายเงินปันผล

นายมีชัย วีระไวทยะ (กลาง) ประธานกรรมการ นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร...

ผถห.FPI ยิ้มรอรับเงินปันผล 21 พ.ค.นี้ เดินหน้าซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง ไตรมาส 1/62โชว์แบ็กล็อคหนา 900 ลบ.คาดรับรู้รายได้ปีนี้ 430ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น FPI โหวตลงมติจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น พร้อมจ่ายเป็นเงินสดวันที่ 21 พ.ค. 2562 "สมพล ธนาดำรงศักดิ์"กรรมการผู้จัดการ เผยเดินหน้าลุยซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง ขณะที่ทิศทางผลประกอบการไตรมาส1/62 ส่งสัญญาณดี ตุนแบ็กล็อคกว่า 900 ล้านบาท...

ภาพข่าว: กสิกรไทยเปิดรับฝากเงิน 24 ชั่วโมง ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ นายวีรเดช อัครผลพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมเปิดบริการ "เคแบงก์ เซอร์วิส" (KBank Service) โดยแต่งตั้งให้ บริษัท...

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น TPIPP อนุมัติจ่ายเงินปันผล

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (กลาง) ประธานกรรมการ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการ นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP พร้อมด้วยคณะกรรมการ...

ภาพข่าว: SCN ผู้ถือหุ้นโหวตฉลุย ขานรับนโยบายพัฒนาธุรกิจ

ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 5 จากขวา) และ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก...

Related Topics