ผถห. มิตรสิบ ลิสซิ่ง ไฟเขียวตั้ง 2 บริษัทย่อย ลุยธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ - จำนำเล่มทะเบียน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday May 2, 2019 14:42
กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--บียอนด์ โซลูชันส์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง หรือ "MITSIB" มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ลุยธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ - จำนำเล่มทะเบียน หวังเพิ่มรายได้ - ขยายกิจการ เพื่อเสริมสร้างและขยายฐานของรายได้ของธุรกิจให้มากขึ้น

นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) "MITSIB" ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าชื้อรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่มือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำ กัด (มหาชน) ประจำปี 2562 มีมติอนุมัติหลักการในการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และเป็นการขยายกิจการเพื่อสร้างและขยายฐานของรายได้ของธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคิดค้นและการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน รวมไปถึงการรักษาจุดแข็งของธุรกิจไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดว่าทั้ง 2 บริษัทฯ จะจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยภายในไตรมาส 2 ปี 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการพิจารณาจ่ายปันผลในอัตรา 0.104 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เม.ย. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

อีกทั้ง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมองว่า เคพีเอ็มจี ภูมิไชย เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงยังมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นทางการรายงานทางการเงินของบริษัท โดยเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพราะสะท้อนว่าบริษัทฯ มีระบบบัญชีที่แข็งแกร่ง

นายณัชชา ยงค์สงวนชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนในการเตรียมตัวนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ซึ่งมองว่าการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่งนี้ จะเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และจะยังช่วยเอื้อประโยชน์ต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่บริษัทค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทฯ มีการขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งแผนการขยายธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai และการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

เกี่ยวกับมิตรสิบ ลิสซิ่ง

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มุ่งเน้นรถยนต์รับส่งสาธารณะประเภทแท็กซี่และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และได้ขยายบริการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อใหม่ (รีไฟแนนซ์) เป็นต้น

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัท คือ การจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่เป็นหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 333,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 667,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น ทั้งนี้หุ้นสามัญส่วนที่เหลือ จำนวน 167,000,000 หุ้น บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ http://www.mitsibleasing.com

Latest Press Release

เมืองไทยประกันชีวิต ส่งแคมเปญ ประกันปีชง มอบความอุ่นใจ พร้อมเปลี่ยนปีชง...เป็นปีชิล

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าใจไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง...

ภาพข่าว: เอ็ม เอส ไอ จี สนับสนุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือบัตร SuperRich Cash Card

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือบัตร SuperRich Cash Card 50,000 ท่านแรก โดยมีนายปิยะ ตันติเวชยานนท์ (ที่ 2 จากขวา)...

ปี 2563 คาดยอดขายรถยนต์ในประเทศหดตามสภาพเศรษฐกิจ ชี้ยังมีดีมานด์เปลี่ยนรถใหม่

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics คาดยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2563 อยู่ที่ 9.6 แสนคัน หดตัว -4% จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ชี้ยังมีดีมานด์จากผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนรถใหม่ แนะดีลเลอร์เน้นทำการตลาดจากฐานลูกค้าเดิม...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 63 มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 2563 ครบรอบปีที่ 45 สร้างการเติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (Growing Together for Inclusive Well-being) ปรับรูปแบบการทำงานและขยายธุรกิจ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2563-2565)...

ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า 40,000 ล้านบาท สาขาธนาคารกว่า 1,000 แห่ง และตู้บัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ พร้อมรองรับบริการ

ธนาคารกรุงเทพ จัดสรรเงินสดสำรองไว้ให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร สาขาไมโครกว่า 1,000 แห่ง และตู้เอทีเอ็มอีกกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น...

Related Topics