ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติปรับตัวรับตลาดแข่งขันสูง ในการใช้แพลตฟอร์มรับชำระเงินแบบใหม่ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday May 9, 2019 11:42
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--ธนาคารเอชเอสบีซี

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส จับมือธนาคารเอชเอสบีซีมอบบริการเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงทุกช่องทางแบบครบวงจรรายล่าสุด

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการศึกษาสูงขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้น ตลอดจนความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากให้ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ในกรุงเทพมหานคร ได้เลือกให้ธนาคารเอชเอสบีซีเป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงทุกช่องทางการชำระเงินรวมเป็นหนึ่งเดียว (omni-channel solutions) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายพร้อมด้วยบริการแบบครบวงจร ประกอบด้วย ระบบเชื่อมโยงทุกช่องทางชำระเงินเป็นหนึ่งเดียว รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินในคราวเดียว และบนแพลตฟอร์มเดียว

บริการดังกล่าวนี้ช่วยให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของตนเองผ่านช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อันรวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) และเงินสด บริการดังกล่าวช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้มากขึ้น จากการใช้ระบบเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินโดยตรงได้ในจุดเดียว (one direct interface) โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายผู้ให้บริการรับชำระเงินหลายรายเพื่อเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลจาก ISC Research[1] ระบุว่า ในปี 2561 โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 170 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้นเกือบ 66,700 คน ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 106 แห่ง โดยพบว่า อัตราการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2555 และคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยยังคงสามารถจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น

นายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า "ธนาคาร เอชเอสบีซีมุ่งมั่นที่จะมอบบริการธุรกรรมการเงินที่ใช้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บริการด้านดิจิทัลของเราได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำตลาด ด้วยการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านรับชำระเงินชั้นนำ ทำให้แพลตฟอร์มที่เหนือชั้นของเราช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารจัดการเงินสดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะผู้นำในตลาดด้านการชำระเงินระดับโลก ธนาคารเอชเอสบีซีได้ใช้งบประมาณลงทุนจำนวนมากเพื่อมอบบริการธุรกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อม ๆ กับบริการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างมืออาชีพจากทีมงานที่เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการ"

นายเจสัน แทน ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่อง ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ธนาคารเอชเอสบีซี กล่าวว่า "บริการบริหารการเงินและจัดการเงินสดที่ทันสมัยและเป็นผู้นำตลาดในระดับภูมิภาคขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้วในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียกเก็บเงินและบริหารสภาพคล่องที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปของประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซีมุ่งมั่นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในตลาดเครือข่ายสาขาของเราเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรามอบบริการอันก้าวหน้าล้ำสมัยแก่ลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าของเราเติบโตธุรกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและนวัตกรรม โดยธนาคารเอชเอสบีซีจะเปิดตัวบริการใหม่ ๆ ที่เหนือระดับอีกมากในประเทศไทย เนื่องจากเรามุ่งหวังที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้"

นายพอล สตีเฟ่น สโกฟิลด์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นองค์กรแห่งแรก ๆ ที่ร่วมมือกับธนาคารเอชเอสบีซีในการรุกให้บริการด้วยระบบดิจิทัล การเป็นพันธมิตรธุรกิจกับธนาคารเอชเอสบีซีช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มการบริหารจัดการสภาพคล่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยบริการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงทุกช่องทางเป็นหนึ่งเดียวนี้ ทำให้เรามีความพร้อมอย่างมากที่จะสร้างความพึงพอใจโดยรวมแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินได้อย่างอิสระไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และความต้องการของลูกค้าเป็นหลักมากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโต"

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และต่อมาในปี 2555 ได้เข้าร่วม Nord Anglia Education Group of schools ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ธนาคารเอชเอสบีซีตั้งเป้าเป็นธนาคารต่างประเทศชั้นนำผู้ให้บริการหลักด้านเรียกเก็บเงินแก่ลูกค้าองค์กรในประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินของประเทศไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารเอชเอสบีซีได้มอบบริการพร้อมเพย์และการชำระบิลพร้อมเพย์ (Bill Payment PromptPay) แก่ลูกค้าองค์กรในประเทศไทย และยังมีบริการด้านเรียกเก็บเงินอื่น ๆ อีกมากที่จะค่อย ๆ ทยอยเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

นอกจากนี้ ธนาคารเอชเอสบีซียังคว้ารางวัลชนะเลิศหลายรางวัลในการประกาศรางวัลผลสำรวจธนาคารผู้ให้บริการด้านจัดการเงินสดยอดเยี่ยมของนิตยสาร Euromoney ประจำปี 2561 ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในการจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่องในระดับโลกและหลายตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย

1. ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เอชเอสบีซีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสำนักงานให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2431 ธนาคารเอชเอสบีซีเปิดให้บริการด้านการเงินและการธนาคาร ทั้งบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ พาณิชย์ธนกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน บริการด้านบริหารเงินและตลาดทุน บริการหลักทรัพย์ บริการการค้าและเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ และบริการจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่องแก่ลูกค้าประเภทองค์กร

2. เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเอชเอสบีซี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลุ่มเอชเอสบีซีให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยเครือข่ายสาขาใน 66 ประเทศและเขตปกครองทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เอชเอสบีซี เป็นสถาบันผู้ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสินทรัพย์รวม 2,659 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)


Latest Press Release

ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 200 กว่าล้านบาท

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไตรมาสที่ 1/2563 จำนวนรวม 2,129 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 286,114,877.78 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้...

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 7.00 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ...

ธนชาต จัดแคมเปญให้ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า ไปงาน Olympic Games Tokyo 2020 ที่ญี่ปุ่น

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญมอบรางวัลใหญ่ ให้ลูกค้าบัตรเครดิตธนชาตวีซ่าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ สะสมสูงสุด 1 รางวัล รับตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ 2 ที่นั่ง พร้อมแพคเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน และตั๋วเข้าชมงาน Olympic Games Tokyo 2020 ที่กรุงโตเกียว...

ก.ล.ต. จัดสัมมนาใหญ่สนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้าถึงตลาดทุนและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดประตูเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสู่ตลาดทุนไทยด้วยเทคโนโลยี จัดงานสัมมนา “SEC FinTech for SMEs and Startup : Innovation for Financial Inclusion” สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน พร้อมปลดล็อคข้อจำกัด...

MTS ส่ง MTS Gold Blockchain ออมทอง ด้วย Blockchain เจ้าแรกในไทย พร้อมลุยเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศต่อเนื่อง

MTS Gold ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอลเปิดตัว“MTS Gold Blockchain” ใช้เทคโนโลยี Blockchain ผสานกับการออมทองคำรายแรกในไทยตอกย้ำความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยผ่านธุรกรรมออนไลน์ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 150 บาท ตั้งเป้ายอดเปิดบัญชีมากกว่า 10,000...

Related Topics