81.9 % คน กทม ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) 5 ธนาคารยอดนิยม

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday May 24, 2019 10:57
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,207 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 22 - 25 เมษายน 2562 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในมุมมองต่างๆของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ การใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน ความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์และการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) รวมไปถึงการปรับปรุงการให้บริการในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 23.3 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 17.1 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 16.6 อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 15.2 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 9.9 และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 23.6 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 19.5 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 16.1 อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 14.3 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 9.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) ร้อยละ 81.9 และ ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) ร้อยละ 25.0 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) ร้อยละ 18.8 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) ร้อยละ 16.0 อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) ร้อยละ 13.8 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (KMA Krungsri Mobile App) ร้อยละ 10.1

มีความพึงพอใจต่อการบริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) ร้อยละ 25.6 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) ร้อยละ 18.6 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) ร้อยละ 17.6 อันดับที่สี่คือธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) ร้อยละ 13.1 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (KMA Krungsri Mobile App) ร้อยละ 9.2

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 92.3 และสมัครใช้บริการ PROMPT PAY (พร้อมเพย์) ร้อยละ 72.7

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ธนาคารพาณิชย์ มีการปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร ร้อยละ 24.4 อันดับที่สองคือ การพัฒนาการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ ร้อยละ 22.0 อันดับที่สามคือ เพิ่มจำนวนตู้อัตโนมัติ (ATM,CDM) ให้มีจำนวนมากขึ้น ร้อยละ 20.9 อันดับที่สี่คือ เพิ่มจำนวนสาขาของธนาคารให้มีจำนวนมากขึ้น ร้อยละ 19.7 และอันดับที่ห้าคือ เพิ่มการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ร้อยละ 12.3


Latest Press Release

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกอบด้วย นายวิชิต แสงทองสถิตย์ นายพิพัฒน์ ขันทอง และนายอิทธิ พงศ์อุสรา เป็น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เปิดซื้อขายตามปกติ

ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของภาครัฐ (เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563) เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เริ่ม 3...

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงไทยและบล. กรุงไทย ซีมิโก้

Long-Term Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด หรือ KTZ ที่ 'A+(tha)’ ทั้ง KTB และ KTZ มีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ ฟิทช์ได้ปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ KTB ลงเป็น 'AA-(tha)’ จาก...

ฟิทช์ลดอันดับเครดิตสากลของธนาคารไทยพาณิชย์เป็น 'BBB’ จากผลกระทบของการระบาดโคโรน่าไวรัส

จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ลงเป็น 'BBB’ จาก 'BBB+’ และลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term Foreign Currency IDR) พร้อมกันนนี้ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCB ที่ 'AA+(tha)’...

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สานต่อโครงการแต้มต่อชีวิต รวมใจคนไทยสู้ภัย 'Covid-19’ ชวนแลกแต้มบัตรเครดิตบริจาคช่วยโรงพยาบาล

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สานต่อโครงการแต้มต่อชีวิต ชวนสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริจาคแต้มสะสมบัตรเครดิต ฯ เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)...

Related Topics