#พรินซิเพิลเพิ่มทางเลือกลงทุนสินทรัพย์กองทุนอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐาน มองสร้างผลตอบแทนหลัง กนง. และเฟดลดอัตราดอกเบี้ย เปิดตัวกองทุน #PRINCIPAL iPROPEN พร้อมเสนอขาย 14 22 พ.ย.นี้ เน้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday November 11, 2019 10:34
กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด ("บริษัทจัดการ") เพิ่มทางเลือกใหม่แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่มีคุณภาพรายได้ค่าเช่ามั่นคงในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย มองโอกาสผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ลุยเปิดตัว 'กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม' (PRINCIPAL iPROPEN) บริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนใน REITs ของกลุ่ม Principal เตรียมเสนอขายครั้งแรก 14 – 22 พฤศจิกายน 2562

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวจากภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับสภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและ กนง. ทำให้ภาวะอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทีมบริหารจัดการยังคงแนะนำให้กระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Funds) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังคงให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับที่น่าสนใจ ขณะที่อัตราพื้นที่ว่างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนค่าเช่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต และพฤติกรรมนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Yield Play Asset หรือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ REITs เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2562 (ที่มา: Bloomberg วันที่ 31 ส.ค. 2562)

ทั้งนี้ ทีมจัดการลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยในกลุ่มออฟฟิศเกรด A ยังคงมีดีมานด์ที่แข็งแกร่ง กลุ่ม Prime industrial (โรงงานอุตสาหกรรมระดับบน) และกลุ่ม Prime retail (ค้าปลีกระดับบน) ยังคงมีอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงการเติบโต

สำหรับประเทศไทย ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกยังคงมีดีมานด์เติบโตในอัตราที่สูงกว่าซัพพลาย โดยมีพื้นที่ค้าปลีกให้เช่ารวมประมาณ 7.72 ล้านตารางเมตร แต่มีอัตราพื้นที่ว่างยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 5.8% (ข้อมูลจาก CBRE ณ 30 มิถุนายน 2562) ส่วนค่าเช่าออฟฟิศในทุกพื้นที่และทุกระดับยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีพื้นที่ว่างในระดับต่ำ ขณะที่ประเทศสิงคโปร์พบว่า ออฟฟิศให้เช่าเกรดเอในย่านธุรกิจ มีพื้นที่ว่างลดลงเหลือเพียง 3.5% และอัตราค่าเช่าสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ตารางฟุตละ 11.45 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน ส่วนประเทศออสเตรเลีย ออฟฟิศให้เช่าในย่านธุรกิจของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น มีอัตราพื้นที่ว่างอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 3.7% และ 3.3% ตามลำดับ ในประเทศอเมริกาออฟฟิศให้เช่ายังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจจากความต้องการเช่าพื้นที่มีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อุตสาหกรรมในกลุ่มคลังสินค้าเพื่อการขนส่งและดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก ก็มีความน่าสนใจเนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอี-คอมเมิร์ช

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จึงเตรียมเปิดตัวกองทุนใหม่ภายใต้ชื่อ 'กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม' หรือ Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund' (PRINCIPAL iPROPEN) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ที่แตกต่างจากกองทุน PRINCIPAL iPROP (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น เพิ่มสัดส่วนการลงทุนกองทรัสต์ฯ ในประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและฮ่องกง เป็นต้น เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศเอเชีย แต่สามารถรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีกว่า และแสวงหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์แบบ Freehold คุณภาพดี พร้อมทั้งขยายขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ อาทิ หุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ

นายวิน กล่าวว่า กองทุน PRINCIPAL iPROPEN เป็นกองทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในไทยและต่างประเทศ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุน ETF (Exchange Traded Fund) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure noted) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยมีความเสี่ยงการลงทุนในระดับ 8 มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนฯ

"จุดเด่นของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN จะเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีรายได้จากค่าเช่าที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน ให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้มากขึ้น และสามารถลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังกระจายความเสี่ยงการลงทุนสินทรัพย์ที่หลากหลายในหลายประเทศ และขยายขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์แบบ Freehold (ลงทุนในกรรมสิทธิ์) ตลอดจนบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนใน REITs ของกลุ่ม Principal โดยกลุ่มสินทรัพย์ที่มองว่าน่าสนใจลงทุน ได้แก่ Office, Retail, Logistics, Data Centers และ Infrastructures" นายวิน กล่าว

กองทุนดังกล่าวพร้อมเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท กำหนดวงเงินสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนกองทุน 5,000 ล้านบาท เปิดเสนอขาย 2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า (Class A) และชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 www.principal.th

กองทุนรวมดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอาจทำให้มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม มีการลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้


Latest Press Release

SINGER เผยสถิติใหม่ กำไรครึ่งแรกปี 63 โต 119.6% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ควักกระเป๋าจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บ./หุ้น

SINGER ผลงานติดจรวด ประกาศงบครึ่งแรกปี 63 กำไรทำนิวไฮใหม่ในรอบ 23 ปี โตกว่าปีที่แล้วทั้งปีเรียบร้อยแล้ว โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 202 ล้านบาท พุ่งแรง 119.6% รายได้ 1,722 ล้านบาท โต 34.1% ส่วนงบ Q2/63 แรงเท่าตัว กำไรสุทธิอยู่ที่ 115 ล้านบาท โต 121.2% รายได้ 919...

TASCO โชว์งบ Q2/63 โกยกำไร 1,719 ล้านบาท

TASCO ผลงานมาตามนัด ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง โกยยอดขายยางมะตอยไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 541,000 ตัน มีรายได้จากการขายและบริการ 6,542 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,719 ล้านบาท ฟื้นตัวจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา ที่ขาดทุนสุทธิ 784 ล้านบาท นายชัยวัฒน์...

บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้ลูกค้าซื้อแกดเจ็ตคุณภาพที่ร้านค้าไอทีชั้นนำ

บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้ลูกค้าซื้อแกดเจ็ตคุณภาพที่ร้านค้าไอทีชั้นนำ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3,500 บาท บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต เอาใจลูกค้าที่ชอบช้อปปิ้งแกดเจ็ตและสินค้าไอที...

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.40 มองบาทผันผวนต่อเนื่อง จับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.16 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน...

เอไอเอ เปิดตัว “บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)” เชื่อมโอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลก ขึ้นแท่น บลจ. ขนาดใหญ่อันดับ 3 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 8.47 แสนล้านบาท

-เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ในประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุน เปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (AIAIMT)...

Related Topics