ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน #วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562 มอบรางวัลยกย่องเกษตรกรตัวอย่างใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรพร้อมช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ-ราคาเป็นธรรม จากมือผู้ผลิต

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday December 20, 2019 13:44
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562' หนุนเกษตรกรไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เรียนรู้-ประยุกต์ดิจิทัลให้เหมาะกับธุรกิจตนเอง พร้อมมอบรางวัลยกย่องเกษตรกรตัวอย่าง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-เชื่อมต่อผู้บริโภค ชี้ต้นแบบการปรับตัวอย่างเหมาะสม เปิดพื้นที่หน้าสำนักงานใหญ่ ถ.สีลม ชวนเกษตรกรนำสินค้าคุณภาพคัดพิเศษส่งตรงถึงผู้บริโภค

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562' เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของธนาคารที่สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม (Digital Disruption) รวมถึงภาคการเกษตรด้วย จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาคการเกษตรของไทยก็ต้องเร่งปรับสู่การเป็นเกษตรกร 4.0 ที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป ขณะเดียวกันธนาคารจะเข้าช่วยดูแลให้คำปรึกษาในการลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมคุ้มค่า ให้สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคการเกษตรในวงกว้างมากขึ้น

"เราให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการด้านการเกษตรมาต่อเนื่อง และมองว่าเกษตรกรไม่ได้ต้องการแค่เงินทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการความรู้ ต้องการตลาด และต้องการเครือข่าย จึงเป็นที่มาของโครงการเกษตรก้าวหน้า' และจัดงาน'วันเกษตรก้าวหน้า'ขึ้นเป็นงานแฟร์ประจำปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นเวทีที่ช่วยเสริมเรื่องความรู้ การตลาด และแนวทางการปรับตัว เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ในยุคดิจิทัล เกษตรกรก็ต้องปรับตัวเช่นกัน โดยเลือกเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเหมาะสม เช่น การใช้แอปพลิเคชัน เครื่องจักรทางการเกษตร ไปจนถึงระบบจัดการต่างๆ อย่างระบบ IOT ที่ช่วยเรื่องการผลิต ทำการเกษตรที่มีความแม่นยำ คุณภาพผลผลิตสม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน หรือด้านการตลาดก็มีแพลตฟอร์มการขายที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม"

ในปีนี้ ธนาคารได้จัดงานขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้า ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม ด้วยแนวคิด เกษตรก้าวไกลในยุคดิจิทัล โดยได้พิจารณามอบรางวัลเกษตรกรก้าวหน้าประจำปี พ.ศ. 2562 แก่เกษตรก้าวหน้า 2 ราย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการด้านการเกษตร ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีและจุดประกายความคิดให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กิจการด้านการเกษตรของตนเอง

สำหรับผู้ได้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562 ประกอบด้วย นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน เจ้าของสวนทุเรียนลุงแกละ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งผสมผสานภูมิปัญญาและประสบการณ์จากรุ่นพ่อ เข้ากับความรู้ทางเทคโนโยลีด้านการเกษตรสมัยใหม่ทั้งการผลิตและการตลาด เช่น การใช้แอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศแบบเฉพาะพื้นที่ ซึ่งรับข้อมูลสภาพอากาศของสวนแบบเรียลไทม์ มาช่วยวางแผนการผลิตและจัดการสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งประยุกต์ใช้ช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย สำหรับเป็นช่องทางขายและศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด ตลอดจนเปิดให้ผู้บริโภคสั่งซื้อแบบจองผลผลิตล่วงหน้าผ่านออนไลน์ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และทำให้อาชีพเกษตรกรมีความมั่นคงมากขึ้น

และนายอาทิตย์ จันทร์นนทชัย เกษตรกรผู้ก่อตั้งเครือข่ายทางการเกษตร 'ฟาร์มโตะ' โดยแอปพลิเคชัน FARMTO เพื่อเป็น E-Commerce platform ทางการเกษตร ช่วยเชื่อมโยงให้เกษตรกรสื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรงให้สามารถเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตล่วงหน้า โดยสามารถติดตามและเยี่ยมชมผลผลิตได้ตามต้องการ ทำให้กลายเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่รักและใส่ใจสุขภาพ ขณะเดียวกันทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และยังเกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายและสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทั้งยังเป็นต้นแบบที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจและเริ่มหันกลับมาทำการเกษตรเป็นอาชีพเพิ่มขึ้น

ภายในงาน ธนาคารยังได้รวบรวมกลุ่มลูกค้าโครงการเกษตรก้าวหน้า มาจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรคุณภาพพิเศษมาตรฐานส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรโดยตรง ได้แก่ กล้วยไม้และไม้ประดับนานาพันธุ์ เครื่องประดับจากดอกกล้วยไม้ แมคคาเดเมียนัท น้ำนมแมคคาเดเมีย ข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยาม สตอร์เบอร์รี่สดและแปรรูป อินทผาลัม ผลิตภัณฑ์จากลูกคัมเปียว แตงกวาญี่ปุ่น ผักสลัดที่ปลูกจาก Plant Factory ทุเรียนทอดกรอบ ส้มโชกุน แตงโมไร้เมล็ด เมล่อน น้ำผึ้งคุณภาพดี มะม่วงน้ำดอกไม้ ส้มโอ(ทับทิมสยาม ขาวน้ำผึ้ง และทองดี) ปลากระพงสองน้ำพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปเกรดส่งออก ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกร ไส้อั่วเผาเตาหลวง ไข่ไก่คุณภาพคัดพิเศษ เต้าหู้ผัก น้ำมะนาวเข้มข้น มะขามหวาน เห็ดในระบบโรงเรือนปิด ข้าวพันธุ์ต่างๆ อาหารเสริมวิตามินรวมผักเมืองหนาว มะพร้าวน้ำหอม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สละลอยแก้วไร้เมล็ด น้ำอ้อยคั้นสด เครื่องดื่มสมูทตี้ไม่ต้องปั่น และไอศกรีมนมสดรสต่างๆ จากฟาร์มโคนมคุณภาพ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด บริการรับส่งสินค้าในราคาพิเศษเฉพาะสำหรับนักช้อปล้นมือภายในงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562' นี้เท่านั้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ยังเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้เข้าถึงบริการขนส่งที่สามารถสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าผ่านตลาดออนไลน์ โดยสามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วย

"ธนาคารมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้ก้าวสู่การเป็น 'เกษตรก้าวหน้า' ทำให้เกษตรกรได้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงซึ่งกันในลักษณะของเครือข่าย รวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นใหม่ๆ ด้านการเกษตร ช่วยลดความเสี่ยงและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนาจต่อรองทางการตลาด ซึ่งธนาคารกรุงเทพยังพร้อมเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดที่ช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน ความรู้และคำปรึกษาด้านการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป" นายเดชา กล่าว


Latest Press Release

YLG เผยทองคำผันผวนระยะสั้น ระยะยาวเทรนด์ยังเป็นขาขึ้น แนะนักลงทุนซื้อสะสมใกล้แนวรับ $1,900 ขายหากไม่ผ่านแนวต้าน $1,950

วายแอลจีเผยราคาทองคำผันผวนในระยะสั้น หลังกองทุน SPDR และนักลงทุนขายทำกำไรบางส่วน แต่ระยะยาวเทรนด์ยังเป็นขาขึ้น แม้จะมีข่าวดีเรื่องไวรัส COVID-19 แต่ตลาดทองคำรับรู้ข่าวนี้ไปแล้ว เชื่อระยะยาวยังแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น ชี้ปัจจัยสนับสนุนทองคำยังอยู่ครบ...

สรุปประเด็นสำคัญจาก LIVE สด Capturing Opportunity on the Rise of Asia – คว้าโอกาสการลงทุนจากการเติบโตของเอเชีย

เนื่องจากจำนวนประชากรในเอเชียมีมากถึงเกือบ 60% ของประชากรทั่วโลก และมีสัดส่วนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้คนเอเชียเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้เอเชียมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเอเชียมีมากถึง...

JUBILE เพชรแท้ ไม่แพ้โควิด ครึ่งปีแรก กำไร 80 ล้านบาท เผยเตรียมอัดผลงานครึ่งปีหลัง จัดอัดบิ๊กอีเวนต์ ผนึกพันธมิตรกระตุ้นยอดขาย

JUBILE เผยผลงานงวดครึ่งปีแรก มีรายได้ 616.52 ลบ. และ กำไร 80.02 ลบ. ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าตามนโยบายรัฐฯ และกำลังซื้อที่หายไปในช่วงโควิด-19 แต่ได้ค้นพบความปกติใหม่ (New Normal) สร้างยอดขายผ่านออนไลน์โตกระฉูด...

SGP อวดงบ Q2/63 พลิกมีกำไรโต 109% บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.10 บ/หุ้น แย้มครึ่งปีหลังโตกว่า หนุนยอดขายปีนี้โต 5% ตามแผน

สยามแก๊สฯ เผยผลงานไตรมาส 2/63 พลิกมีกำไร 12.22 ลบ. โตแรง 109.65% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 126.68 ลบ. มีรายได้ 11,137.64 ลบ. ลดลง 33.26% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุจากราคา LPG ในตลาดโลกปรับตัวลดลงถึง 187 เหรียญสหรัฐต่อตัน...

TMI ปลื้มกำไรQ2/63พุ่ง 179.5% ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวภาพคาดเสร็จปี 64

“TMI” กระแสดี กำไร Q 2/63 ทะยานกว่า 179.5% คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง พร้อมทุ่มลงทุนโรงไฟฟ้าชีวภาพ คาดเสร็จปี 64 หวังสร้างผลตอบแทนระยะยาว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด...

Related Topics