กรมบัญชีกลางเผย ผลใช้จ่ายเงิน 4 เดือนแรกปี 63 ใช้จ่ายแล้ว 9.59 แสนล้านบาท พร้อมเร่งรัดส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday February 24, 2020 16:11
กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 (1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63) ใช้จ่ายแล้ว 959,941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 และได้เร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63) ซึ่งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณปี 62 ไปพลางก่อน โดยงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 959,941 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 จำแนกเป็น 1) รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่าย จำนวน 60,001 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 593,871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.10 2) รายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย จำนวน 899,940 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,406,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.40 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่าย จำนวน 257,039 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 263,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.63

" สำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 63 มีจำนวน 646,161 โครงการ เป็นเงินจำนวน237,589.8 ล้านบาท จำแนกเป็น 1) โครงการที่จัดทำสัญญาแล้ว จำนวน 561,747 โครงการ วงเงินงบประมาณ 76,602.10 ล้านบาท 2) โครงการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 50,767 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26,258.43 ล้านบาท 3) โครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาคู่สัญญา จำนวน 33,647 โครงการ วงเงินงบประมาณ 134,729.27 ล้านบาท กรมบัญชีกลางได้เร่งรัดหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมรองรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศใช้ โดยได้มอบนโยบายให้คลังเขต/คลังจังหวัดเร่งประสานงานทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานของรัฐให้เตรียมความพร้อมเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถลงนามได้ทันที เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ " โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แต่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลดีในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป


Latest Press Release

ทีเอ็มบี ชูประกัน “แอปโซลูท แคร์” และ “เฮลท์ แคร์ พลัส” พร้อมส่ง “ประกันภัย ไวรัสโคโรนา” ตัวช่วยรับมือโรคโควิด-19

ทีเอ็มบี ชวนวางแผนการเงินด้วยประกันที่เหมาะสม รองรับความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ชูประกัน “แอปโซลูท แคร์” ประกันสุขภาพแผนใหม่ที่ขยายขอบเขตความคุ้มครองให้ดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงบุคคลรอบข้าง และ “เฮลท์ แคร์ พลัส”...

JMART เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการออกวอแรนท์ พร้อมไฟเขียวจ่ายปันผล 0.24 บาทต่อหุ้น

JMART ประกาศเลื่อนประชุม AGM ประจำปี 2563 จากเดิมกำหนดวันที่ 10 เมษายนนี้ และการออกวอแรนท์ แต่ไฟเขียวการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลังแทนการจ่ายปันผลประจำปี ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายปันผล 30 เมษายนนี้ เพื่อลดความเสี่ยง...

ภาพข่าว: ASIMAR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.05 บาท/หุ้น

นายประกิต ประทีปะเสน (แถวนั่ง ซ้าย) ประธานกรรมการ และนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (แถวยืนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ...

ไวรัสโควิด-19 กดดันเศรษฐกิจภาพใหญ่ หุ้นไทยไตรมาส 2/63 ยังเสี่ยงจากผลประกอบการที่ลดลง

นักลงทุนรุ่นใหม่ ประเมินการระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทย นักลงทุนลังเลรอดูตัวเลขความเสียหาย และมาตรการพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ตลาดการลงทุนทั่วโลกและหุ้นไทยปรับขึ้นแค่ช่วงสั้น แนะรอประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/63...

บัตรเครดิต TMB และบัตรเครดิตธนชาต ให้คุณอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

บัตรเครดิต TMB และบัตรเครดิตธนชาต ให้คุณอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ช้อปปิ้งผ่าน Central Online และ Robinson Online รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยให้คุณอยู่บ้านก็ช้อปได้อย่างอุ่นใจ...

Related Topics