คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday April 3, 2020 17:01
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกอบด้วย นายวิชิต แสงทองสถิตย์ นายพิพัฒน์ ขันทอง และนายอิทธิ พงศ์อุสรา เป็น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นายวิชิต แสงทองสถิตย์ อายุ 58 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท พลังภัทร จำกัด (สถานีบริการน้ำมัน Shell) มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นิปปอนแพ็ค จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารนครหลวงไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัทกังวาน ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gannon University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายพิพัฒน์ ขันทอง อายุ 63 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งสำคัญ คือ กรรมการ ธนาคารออมสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และเคยตำแหน่งสำคัญในกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 5 และสรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 9

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ /
พาณิชยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

(พตส.) รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

และหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 2

สถาบันพระปกเกล้า

นายอิทธิ พงศ์อุสรา อายุ 55 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Financial Consultant, AARON SOURSDEY & ASSOCIATES (ASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงินและการลงทุน บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน บริษัท R&D Advanced Technology Co.,Ltd ผู้บริหารสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน) ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Ph.D (Candidate – AI in Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Eng) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตรของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3
หลักสูตรคือ Import, Export and Remittance หลักสูตร Credit
Facility Analysis และหลักสูตร Financial Analysts รวมถึงหลักสูตรอื่นในต่างประเทศ Derivative
and Foreign Exchange Risk Management ประเทศสิงคโปร์ Securitization,
Singapore และ Industrial Robot and Advanced Technology ประเทศญี่ปุ่น

Latest Press Release

ทรัสต์ 'AIMCG’ เด่น โชว์ผลประกอบการพร้อมจ่ายเงินปันผลไตรมาส 1/63 ตามเป้า

ทรัสต์ 'เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท’ หรือ 'AIMCG’ โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563 ตามเป้า พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ตอกย้ำความมั่นใจด้วยคุณภาพทรัพย์สินแข็งแกร่ง ชูจุดแข็งโครงการตอบโจทย์ New Normal นางสาวญาณิชศา...

คลังเปิดตัวเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19 ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อเผยแพร่มาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบการจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19...

ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ...

กรุงไทยเร่งช่วยลูกค้าและประชาชนฝ่าวิกฤติโควิด-19

ธนาคารกรุงไทย เผยยอดช่วยเหลือลูกค้าผ่าน 5 มาตรการเยียวยา ระบุกว่า 90% เป็นลูกค้าบุคคล ธุรกิจรายย่อย และ SME ด้านแคมเปญ #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน ช่วยร้านอาหารรายเล็กๆ ให้สามารถอยู่รอด มีการรีวิวในโซเชียลมีเดียไปแล้วมากกว่า 10,000 ร้านค้า...

UAC การเงินมั่นคง พร้อมชำระหุ้นกู้ 400 ล้านบาท

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ระบุว่า จากผลการดำเนินไตรมาส1/2563 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 103.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.1% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน...

Related Topics