บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light ชูความโดดเด่นของการลงทุนแบบ Asset Allocation

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday July 13, 2020 15:25
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสเซ็ทอโลเคชั่น-Ultra Light (Phatra Strategic Asset Allocation Ultra Light – PHATRA SG-AA Ultra Light) เพื่อรองรับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยทางกองทุนได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนในระยะยาว (Strategic Asset Allocation – SAA) ที่ประกอบด้วยตราสารหนี้ประมาณ 54% ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ 13% ตราสารทางเลือก เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ น้ำมัน ประมาณ 8% และส่วนที่เหลือเป็นสภาพคล่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง โดยจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่ากองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light มีการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่นเดียวกับกองทุน PHATRA SG-AA Light, PHATRA SG-AA และPHATRA SG-AA Extra แตกต่างกันเพียงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินที่สะท้อนความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทอยู่ภายใต้กรอบคำแนะนำด้านการลงทุนจากที่ปรึกษาการลงทุนคือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังมีผู้จัดการกองทุนของ บลจ.ภัทร ซึ่งชำนาญด้านการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสการลงทุน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดรวมถึงคัดเลือกสินทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ทำให้กองทุนในกลุ่ม SGAA ทั้ง 4 กองทุนตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

“กองทุน Asset Allocation เดิมทั้ง 3 กองทุน และกองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light นี้ จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้นักลงทุนสามารถจัดการลงทุนและ บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปี 2563 นี้ ที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกผันผวนสูงขึ้นมาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสายการบินและโรงแรม การหยุดชะงักของสายการผลิตและการบริโภคชะลอตัวลงจากการปิดเมืองเพื่อยับยั้งการระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้มีการปรับประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2563 ลดลงเป็นการเติบโตติดลบร้อยละ 4.9 ในขณะที่ตลาดหุ้นโลก (MSCI AC World) ปรับลดลงถึงร้อยละ 33 ในช่วงเดือนมีนาคม และฟื้นตัวขึ้นแรงกว่าร้อยละ 38 ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เนื่องจากธนาคารกลางในหลายประเทศได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องจำนวนมหาศาลเข้ามาในระบบเพื่อ ช่วยลดความผันผวนของตลาด

อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 0.67 และราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ 17 จากต้นปีที่ราคา 1,517 เหรียญสหรัฐ เป็น 1,776 เหรียญสหรัฐในปัจจุบัน ยังคงสะท้อนภาวะกลัวความเสี่ยง (risk-off) ของตลาดการลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้ สภาวะการลงทุนในระยะต่อจากนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นหลักว่าจะคลี่คลายเมื่อใด และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อาจจะมีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นเหตุที่ยากจะคาดการณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ บลจ. ภัทรมองว่ากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงนี้ คือ การลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ด้วยการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงสูงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา บลจ. ภัทร จึงขอนำเสนอกองทุน Asset Allocation ทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกัน” นายยุทธพล กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ www.phatraasset.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ที่ขั้นต่ำ 1,000 บาท

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การ บริหารจัดการของ บลจ.ภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.ภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน


Latest Press Release

ฟิทช์ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็น 'ลบ’ และคงอันดับเครดิต

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency IDR) และแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็น 'แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ’ จาก...

TEAMG ปลื้มกำไร Q2 พุ่ง 300% ใจดีแจกปันผล 0.11 บาท

“TEAMG”ยิ้มรับQ2/63 กำไรกระฉูด 300% คุมใช้จ่ายดี พร้อมจ่ายปันผล 0.11 บาท คาด Q4 คว้างานทั้งภาครัฐ-เอกชนเพิ่ม หวังดันครึ่งปีหลังรายได้คงตามเป้า ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาบุคลากรตลาดทุน สร้าง Portfolio Advisor มืออาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาความรู้เพื่อผู้แนะนำการลงทุน (IC) และผู้วางแผนการลงทุน (IP) ปูทางสู่การเป็นผู้ให้บริการแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisor) มืออาชีพ ด้วยหลักสูตรอบรม “Portfolio Advisory for Wealth Customer”...

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของอีซี่บายเป็น 'แนวโน้มเป็นลบ’ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศ

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตแนวโน้มอันดับของ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EB เป็น แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ (Negative Outlook) จาก แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)...

Gossip News: นักลงทุนตอบรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ PROSPECT อย่างคึกคัก

กองทรัสต์น้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุน สำหรับทรัสต์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลหรือ PROSPECT ทำให้ 'วิชญ ศิริรัตน์’ และ 'อรอนงค์ ชัยธง’ ผู้บริหาร พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ หายเหนื่อยทันที...

Related Topics