กองทรัสต์ PROSPECT ดีเดย์เสนอขายหน่วยทรัสต์วันที่ 7 และ 10 - 11 ส.ค.นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday July 31, 2020 14:51
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ PROSPECT เปิดขายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 และ 10 – 11 สิงหาคมนี้ ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท และกู้ยืมเงินอีกประมาณไม่เกิน 1,136.5 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้าและโรงงาน รวมพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 219,116 ตร.ม. ภายในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ย่านบางนา-ตราด กม. 23 ชูจุดเด่นทำเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่จะได้รับประโยชน์การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมาในภูมิภาคนี้ โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 93.6% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built-to-Suit ซึ่งเริ่ม 1 พ.ค. 2563) พร้อมประมาณการเงินจ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 11.1%

นายวิชญ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลหรือ Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT) (“กองทรัสต์ฯ”) เตรียมเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ในย่านบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23 ของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม บนทำเลศักยภาพในย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า รวมถึงอยู่ในละแวกสถานที่สำคัญทางโลจิสติกส์ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิตเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน โดยกองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนนับจากวันที่เข้าจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582

สำหรับทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วย การลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้าและโรงงาน 63 หลัง จำนวนทั้งสิ้น 183 ยูนิต ประกอบด้วย 1) อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 21 หลัง จำนวน 100 ยูนิต 2) อาคารโรงงานสำเร็จรูป 30 หลัง จำนวน 30 ยูนิต 3) อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก 10 หลัง จำนวน 51 ยูนิต และ 4) อาคาร Built-to-Suit ที่สร้างตามความต้องการลูกค้า 2 หลัง จำนวน 2 ยูนิต รวมเนื้อที่ภายใต้สิทธิการเช่าช่วงประมาณ 214-1-88.8 ไร่ มีพื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 219,116 ตารางเมตร โดยภายหลังการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทรัสต์ฯ จะแต่งตั้งบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนกว่า 10 ปี เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ

“ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนมีจุดเด่นด้านประเภทอาคารที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม และยังมีพื้นที่ให้เช่าบางส่วนอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) รวมประมาณ 134,417 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสัดส่วน 61.3% ของพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทั้งหมดของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการดำเนินกิจการ และโครงการยังมีบริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าจึงได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้เช่า” นายวิชญ กล่าว

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่ดี โดยในปี 2560 – 2562 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 89.1% 96.4% และ 93.1% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดตามลำดับ ส่วน ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.6% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built to Suit ซึ่งเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2563) โดยมีผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ และยังกระจายตัวในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมรีไซเคิล ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจอาหารสัตว์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯ ได้ประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ตามประมาณการงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 11.1 %

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 3,738.8 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน วงเงินประมาณไม่เกิน 1,136.5 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ล่าสุดได้กำหนดเสนอขายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 และ10 – 11 สิงหาคมนี้ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล เนื่องจากเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับทรัพย์สินของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนครั้งแรก มีศักยภาพที่ดีและจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายและกระจายฐานการผลิต ส่งผลดีต่ออัตราการเช่าพื้นที่และผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ


Latest Press Release

บลจ.กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตอกย้ำความโดดเด่นของกองทุน RMF หุ้นไทย และตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้าแชมป์กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 จากการประกาศผลรางวัล Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF...

กสิกรไทยจัดโปรแรงบัตรเงินด่วนเอ็กเพรส แคช ผ่อน iPhone SE ดอกเบี้ย 0% 36 เดือน

ธนาคารกสิกรไทย จัดโปรโมชันแรงพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เอ็กเพรส แคช) “รูด กด ผ่อน ช่วยได้ในบัตรเดียว” ให้ลูกค้าสามารถรูดผ่อน iPhone SE ดอกเบี้ย 0% นาน 36 เดือน ผ่อนเริ่มต้นต่ำสุดเดือนละ 420 บาท...

เอสซีบี อบาคัส ชูสินเชื่อออนไลน์ตอบโจทย์ธุรกิจรายย่อย ภายในงาน Bangkok FinTech Fair 2020

เอสซีบี อบาคัส ชี้สินเชื่อออนไลน์จะกลายเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการรายย่อย เมื่อต้องการเงินทุนหมุนเวียนฉุกเฉิน ด้วยจุดเด่น ปลอดภัย และเป็นธรรม พร้อมแนะนำ “เงินทันเด้อ” สินเชื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ใช้พลัง AI และ Alternative Data...

ธอส.ฉลองครบรอบ 67 ปี เปิดรับฝากสลากพิมานมาศ ดอกเบี้ยสูงพิเศษ 1.1% ต่อปี เฉพาะผู้ฝากผ่านแอป GHB ALL

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตอบแทนลูกค้าประชาชนที่รักการออมในโอกาสฉลองครบรอบ 67 ปี ธอส. วันที่ 24 กันยายน 2563 จัดโปรโมชั่นพิเศษเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท ผ่าน Application : GHB ALL รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.1% ต่อปี...

ไทยประกันชีวิตเพิ่มความมั่นใจด้วยระบบ FundConnext

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยืนยันความร่วมมือในการใช้ระบบ FundConnext ของตลาดหลักทรัพย์ฯ...

Related Topics