ภาพข่าว: โพรไบโอติก จุลินทรีย์สุขภาพดี

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday September 14, 2012 17:12
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมคุณภาพ เพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีของคนไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่6 และจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องโพรไบโอติกจุลินทรีย์สุขภาพดี ภายใต้หัวข้อ Probiotics: Moving Beyond DigestiveHealth - Opportunities and Challenges โดย จิริสุดาฉันทจิตปรีชา (กลาง)ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ2 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโพรไบโอติก ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.พญ.มณฑิรามณีรัตนะพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยคุณประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโพรไบโอติกทางด้านสุขภาพแก่นักโภชนาการทั่วประเทศโดยมีวัฒน์ธิดา ชุมสาย ณ อยุธยา อาภาภัทรกัญจนพฤกษ์ และพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อเร็ว ๆนี้

เรียงจากซ้ายไปขวา
1. วัฒน์ธิดา ชุมสาย ณ อยุธยา
2. ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. จิริสุดา ฉันทจิตปรีชา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทดัชมิลล์

4. อ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5. อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์
6. พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)
โทร.02-2842662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com
คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com

Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics