Wednesday March 27, 2019 08:06

สุขภาพ Press Release : 14 Mar 2013

ผลวิจัยชี้ ร้อยละ 74.3 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ประสบปัญหาอาการผิดปกติตอนกลางคืน สุขภาพ—14 Mar 13

ผลการศึกษาล่าสุดซึ่งจัดทำโดย ศูนย์พาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เสียงจากผู้รับ...ส่งถึงผู้ให้ 19 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สุขภาพ—14 Mar 13

จากหัวใจอันเข้มแข็งของ “แม่” ผู้ให้ โดย คุณสุภาภรณ์ ธังศิริ แด่ นายธิเบตธังศิริดิฉันทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมานานมากเห็นความทุกข์ ความทรมาน ความโศกเศร้า เสียใจ ความสูญเสีย ทั้งของตัวผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ทำให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิต

รพ.สมิติเวช สุขุมวิท ขอเชิญร่วม Workshop กินไม่อ้วน ชวนเต้น สุขภาพ—14 Mar 13

"การกินเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่แค่อิ่มท้อง หากแต่ต้องเลือกให้ดี และออกกำลังกายคู่กันไป”มาร่วม Workshop เต้น Zumba ฝึกการเคลื่อนไหวสร้างกล้ามเนื้อและกระชับสัดส่วน โดย ครูตั้ง ชัชวาล สิงหเสนี และครูเปิ้ล บุษกร จันทรวรเมท จากสถาบันรำนานาชาติ รำปุรี

รพ.ศิครินทร์ ช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รักษาฟรี สุขภาพ—14 Mar 13

ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ 4

โรงพยาบาลศิครินทร์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม สุขภาพ—14 Mar 13

โรงพยาบาลศิครินทร์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม “การดูแลทารกแรกเกิด” โดย คุณนฤมล มีคุณวงศกร หัวหน้าแผนกทารกแรกเกิด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศิครินทร์ 1

เปิดงานวิจัยแพทย์ฉุกเฉินขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ชี้เกิดสมองไหลเหตุค่าตอบแทนน้อย-งานหนัก สุขภาพ—14 Mar 13

เปิดงานวิจัยแพทย์ฉุกเฉินขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ชี้เกิดสมองไหลเหตุค่าตอบแทนน้อย-งานหนัก พร้อมเผยอัตรากำลังที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่