โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2556 เรื่อง Harmonized Strategies to Expertise in Nursing Practice

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday May 22, 2013 15:14
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2556 เรื่อง "Harmonized Strategies to Expertise in Nursing Practice" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ ฯ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาบริการพยาบาล และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาบุคลากรพยาบาลและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

การประชุมวิชาการพยาบาล ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับสากล ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงและสอดประสานกัน รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีแนวคิดเป็นระบบ ซึ่งประเด็นที่ท้าทายในขณะนี้คือ การสร้างพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเรื้อรัง จึงต้องมีกลวิธีต่าง ๆ สนับสนุนให้องค์ความรู้ (Tacit knowledge) ของผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์สูง มีการสืบทอด และรวบรวมเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) มาพัฒนาพยาบาลจากรุ่นสู่รุ่น ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับผลลัพธ์ทางการพยาบาล จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมถึงคุณค่าของพยาบาล

ภายในงานจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาบรรยายให้ความรู้ด้านการพยาบาลแบบเจาะลึกเพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ www.chulalongkornhospital.go.th/unit/nurse/ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 2,200 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

สมัครโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการพยาบาล เลขที่บัญชี 045-522588-1 ปิดรับสมัครและโอนเงิน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานด้านพัฒนาบริการพยาบาล ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-256-4354, 02-256-4393 โทรสาร 02-256-4393

ติดต่อ:

งานด้านพัฒนาบริการพยาบาล ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทร. 02-256-4354, 02-256-4393 โทรสาร 02-256-4393

Latest Press Release

สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงหน้าร้อน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงหน้าร้อน แนะประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กำจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน พ่อค้า แม่ค้าไม่บรรจุอาหารสุกและดิบไว้รวมกัน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดร.นายแพทย์สุวิช...

แพคเกจ ReLEx เลสิกไร้ใบมีด แบบแผลเล็กที่รพ.กรุงเทพ

ศูนย์เลสิกกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพิ่มทางเลือกให้ดวงตาชัดใสแบบไร้แว่น ด้วย “แพคเกจ ReLEx เลสิกไร้ใบมีด แบบแผลเล็ก” ทางเลือกในการแก้ปัญหาสายตาสั้น สายตาเอียง อ่อนโยนต่อดวงตาด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน ซึ่ง Refractive Lenticule Extraction หรือ...

หมอกควัน ปกคลุมทั่วจังหวัดนครพนม นพ.สสจ.แนะหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ

“นครพนม” เผชิญหมอกควันปกคลุมหนาทั่วจังหวัด เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แสบตา แสบจมูก หายใจลำบาก และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดนครพนมเผชิญกับกลุ่มหมอกควันไฟ...

ภาพข่าว: วันไบโพลาร์โลก

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดแถลงข่าวเนื่องในวันไบโพลาร์โลก (World Bipolar Day) โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา นพ.สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น ประธานการจัดงานเนื่องในวันไบโพลาร์โลก พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์...

ฉีดอย่างไรให้สวย และปลอดภัย

ปัจจุบันความสวย ความหล่อ สร้างได้ด้วยฝีมือ และความเชี่ยวชาญของมือหมอ อีกทั้งการฉีดสารเพื่อเสริมความงาม เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในสังคมไทย จนดูเป็นเรื่องธรรมดาของการดูแลตนเอง ล่าสุด พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ แห่ง เอเพ็กซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้ (Apex Profound...

Related Topics