โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2556 เรื่อง Harmonized Strategies to Expertise in Nursing Practice

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday May 22, 2013 15:14
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2556 เรื่อง "Harmonized Strategies to Expertise in Nursing Practice" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ ฯ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาบริการพยาบาล และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาบุคลากรพยาบาลและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

การประชุมวิชาการพยาบาล ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับสากล ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงและสอดประสานกัน รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีแนวคิดเป็นระบบ ซึ่งประเด็นที่ท้าทายในขณะนี้คือ การสร้างพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเรื้อรัง จึงต้องมีกลวิธีต่าง ๆ สนับสนุนให้องค์ความรู้ (Tacit knowledge) ของผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์สูง มีการสืบทอด และรวบรวมเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) มาพัฒนาพยาบาลจากรุ่นสู่รุ่น ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับผลลัพธ์ทางการพยาบาล จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมถึงคุณค่าของพยาบาล

ภายในงานจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาบรรยายให้ความรู้ด้านการพยาบาลแบบเจาะลึกเพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ www.chulalongkornhospital.go.th/unit/nurse/ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 2,200 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

สมัครโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการพยาบาล เลขที่บัญชี 045-522588-1 ปิดรับสมัครและโอนเงิน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานด้านพัฒนาบริการพยาบาล ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-256-4354, 02-256-4393 โทรสาร 02-256-4393

ติดต่อ:

งานด้านพัฒนาบริการพยาบาล ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทร. 02-256-4354, 02-256-4393 โทรสาร 02-256-4393

Latest Press Release

ศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการเรื่อง Comprehensive Care of Psychiatry

ศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Comprehensive Care of Psychiatry ระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช การใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวช การดูแลโภชนาการ เป็นต้น...

รพ. สมิติเวช ขอเชิยร่วมกิจกรรม Baby Active Mobility : ปั้นลูกเป็นอัจฉริยะ ด้วยทักษะการเล่น

สมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัย 0-3 ปี มาเรียนรู้พัฒนาการของลูกน้อยจากการเล่นโดยแพทย์หญิงคคนางณ์ จันทรภักดี กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 12.30 น.ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสมิติเวช...

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health+4YOU by GJ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา ศาลายา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health+4YOU by GJ ภายใต้ความคิด ป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-20.00น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1...

เบาหวานคืออะไร

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “เบาหวานคืออะไรใครรู้บ้าง” เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคเหวานและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้อย่างครบถ้วน...

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี (สคร.7) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” โดยในปี 58 นี้มีคำขวัญรณรงค์ว่า “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่...

Related Topics