โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2556 เรื่อง Harmonized Strategies to Expertise in Nursing Practice

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday May 22, 2013 15:14
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2556 เรื่อง "Harmonized Strategies to Expertise in Nursing Practice" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ ฯ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาบริการพยาบาล และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาบุคลากรพยาบาลและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

การประชุมวิชาการพยาบาล ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับสากล ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงและสอดประสานกัน รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีแนวคิดเป็นระบบ ซึ่งประเด็นที่ท้าทายในขณะนี้คือ การสร้างพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเรื้อรัง จึงต้องมีกลวิธีต่าง ๆ สนับสนุนให้องค์ความรู้ (Tacit knowledge) ของผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์สูง มีการสืบทอด และรวบรวมเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) มาพัฒนาพยาบาลจากรุ่นสู่รุ่น ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับผลลัพธ์ทางการพยาบาล จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมถึงคุณค่าของพยาบาล

ภายในงานจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาบรรยายให้ความรู้ด้านการพยาบาลแบบเจาะลึกเพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ www.chulalongkornhospital.go.th/unit/nurse/ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 2,200 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

สมัครโดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการพยาบาล เลขที่บัญชี 045-522588-1 ปิดรับสมัครและโอนเงิน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานด้านพัฒนาบริการพยาบาล ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-256-4354, 02-256-4393 โทรสาร 02-256-4393

ติดต่อ:

งานด้านพัฒนาบริการพยาบาล ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทร. 02-256-4354, 02-256-4393 โทรสาร 02-256-4393

Latest Press Release

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นักวิ่งกว่า 5,000 ชีวิตมาร่วมแบ่งปันมิตรภาพ และความสนุกสนาน กับงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2016 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และกรุงเทพมหานคร จัดงาน "เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2016" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

มธ. เตรียมเปิด ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีธรรมชาติ และศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมโชว์ นวัตกรรมพยาบาลยุคใหม่ รับ 20 ปี คณะพยาบาลศาสตร์

· มธ. เปิดตัวนวัตกรรม "เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า" เตรียมนำร่องใช้จริง ภายในศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลักษณะติดเตียงที่เกิดแผลกดทับระหว่างการฟื้นฟูรักษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เตรียมเปิด "ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์" และ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม CPR กับ รพ.วิภาวดี

ครบรอบ 30 ปีโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง รพ.วิภาวดี จัดอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ปี2559" เพื่อให้ความรู้การปฐมพยาบาล กู้ชีพเบื้องต้น กับผู้ที่สนใจ รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559...

รพ.ลานนา ให้บริการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย (EKG)

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ได้นำเทคโนโลยีการตรวจผู้ป่วย ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย (EKG) มาให้บริการแล้ว ซึ่งข้อดีของเครื่องนี้ เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถตรวจดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย และแสดงผลผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน หรือ IPAD ได้ ทำให้แพทย์อ่านผล...

สู่เส้นชัย..การแข่งขันธุรกิจสถานพยาบาลขนาดเล็ก-กลาง

โดยวิทยากรพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานการตลาดสถานพยาบาล จากประสบการณ์ตรงนับสิบปีและผู้เขียน Series หนังสือคู่มือ การตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชน"อ.สาธิต ถัดทะพงษ์" :: วันที่จัดงาน :: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 17.00 น. ::...

Related Topics